Holubička na mezinárodním festivalu v německé Lužici

VRCHOLNÝ ZÁŽITEK
Folklorní soubor Holubička daruvarské Besedy se zúčastnil XII. ročníku mezinárodního folklorního festivalu Lužice 2017, který probíhal od 22. do 25. června v městě Bau­tzen-Budyšín, v obci Crostwitz-Chrósćicy v Horní Lužici, a v obci Drachhausen-Hochoze v Dolní Lužici.

Na slavnosti účinkovalo 29 domácích, lužickosrbských a německých spolků a dvanáct souborů ze zahraničí – z Běloruska, Egypta, Kolumbie, Řecka, Chorvatska, Itálie, Maďarska, Rumunska, Norska, Slovenska, Polska a USA. Zároveň s festivalem probíhal letošní seminář Federální unie evropských národnostních menšin FUEN, na kterém byla bjelovarská místožupanka Táňa Novotná Golubićová. Předsedkyně Besedy Željka Zadrová a organizační vedoucí Holubičky Tomislav Doležal na konferenci představili organizaci a postavení naší menšiny.
Po noční a půldenní cestě autobusem se výprava ubytovala v hotelu v centru Budyšína a šla k Srbskému domu, odkud vycházel slavnostní průvod. Vydatný liják průvod nepřekazil, hostitelé pohotově účastníkům rozdělili pláštěnky a deštníky, a když déšť ustal, šlo se ulicemi města, s ukázkou svého repertoáru na náměstí u radnice. Večerní program se místo na otevřeném na hradě konal v divadle. Ve společnosti místožupanky mu přihlížel i dřívější český velvyslanec v Záhřebu, konzul v Drážďanech Jiří Kuděla.
Druhý festivalový den probíhal v obci Drachhausen, která leží v Braniborsku. Hostitelé připravili pro účastníky návštěvu lužickosrbského muzea, skanzenu a evangelického kostela a plavbu v člunech po kanálech, které místní využívají k dopravě, rybolovu a zavlažování. Odpolední programy probíhaly na jevišti ve dvoře vesnického statku a na velkém jevišti na dvoře místního kostela. Nálada byla výborná. Návštěvníci sledovali program a hodinu před půlnocí v galaprogramu vystoupily všechny účinkující soubory.
Po sobotním dopoledním volnu v Budyšíně se jelo do obce Crostwitz- Chrósćicy, která celá žila festivalem. Na sedmi dvorech vesnických statků byla připravena jeviště se spoustou účastníků, návštěvníků a stánků. Bylo sympatické, že nám občerstvení podali ve sportovním středisku Jednota, které leží u lužickosrbské školy. Holubička na jevišti na velkém farním dvoře uvedla dva půlhodinové programy a zúčastnila se závěrečného pozdně večerního galaprogramu.
Slavnostní festivalovou neděli v Crostwitzi zahájila koncelebrovaná mše svatá na jevišti na otevřeném u pomníku polským vojákům. Mše byla v lužickosrbštině, němčině, angličtině, francouzštině a latině. Hostující spolky zpívaly církevní písně ve svých jazycích; Holubička se s chorvatskou písní Rajska djevo velmi líbila. Brzy odpoledne dvojjazyčně značenými ulicemi prošel průvod účastníků festivalu, kteří k nadšení stovek přihlížejících hráli, zpívali a tančili. Členky Holubičky rozdávaly zdobené perníčky a propagační materiály o Daruvaru a menšině. Odpoledne se u pomníku konal jarmark s místními specialitami a ručně dělanými předměty. Zlatým hřebem celého festivalu byl galaprogram, který přímo vysílala středoněmecká televize MDR. Závěrečným bodem byl společný tanec představitelů všech zúčastněných skupin, v němž účinkoval i taneční pár a houslistka Holubičky.
Při společné večeři v rybí restauraci byla podtržena vzájemnost účastníků. Členové Holubičky si zazpívali s členy skupiny Přezpólni z obce Wiederau-Wudrow, kteří na rozloučenou vzkázali chorvatským Čechům, aby si uchovali českou řeč, díky které se spolu mohli domluvit.
Na festival v Lužici představitelé lužickosrbského sdružení Domowina pozvali naši krajanskou komunitu loni na sjezdu FUEN v Subotici. Seminář byl výborně uspořádán až do posledního detailu. Členové naší výpravy měli možnost poznávat, jak žijí Lužičtí Srbové, a jak si dávají záležet na tom, aby uchovali a udrželi živou svou kulturu, jazyk a tradice. Díky společně strávenému času a vynaloženému úsilí budou mít v budoucnu k sobě ještě blíž.      Ž. Podsedník/žp

FOTO na facebooku

Read 551 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 29 2020

V Jednotě číslo 29, která vychází 18. července 2020, čtěte:
- V České republice akce k ukončení chorvatského předsednictví Evropskou unií
- Malí maturanti českých základních škol Daruvar a Končenice
- Podnikatelka – pěstitelka neobyčejných ovocných druhů
- Lipik – lázeňské městečko
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi