Den české kultury v Lipovlanech

PŘEDNÁŠKY A PROGRAM – BRAMBOROVÉ HODY
Krajané v Lipovlanech oslavili 20. října Den české kultury. Ve společenském domě vítaly návštěvníky stánek hostující Besedy z Horního Daruvaru s ozdobnými předměty a stánek domácího spolku, který šikovné hostitelky vyzdobily nejrůznějším pečivem a jinými dobrotami z brambor a bramborového těsta. Lipovlanští totiž svůj den pojmenovali Bramborové hody. Pozvali si na něj řadu vzácných hostů.

Po chorvatské a české hymně přivítal předseda Besedy Marijan Kadlíček předsedu Chorvatsko-české společnosti Marijana Lipovce a předsedu Matice chorvatské Kutina Dragutina Pasariće, představitele hostujících českých besed a místních sdružení. Nechyběli představitelé sousedního spolku z Mezurače a Sdružení Maďarů z Daruvaru. Předseda obecní rady Lipovlan Tomislav Lukšić dojemně promluvil o Češích jako pečovatelích o svou kulturu, tradice a jazyk a Den české kultury zahájil.
Marijan Lipovac měl poutavou přednášku k 100. výročí založení československého státu. Popsal tehdejší historické okolnosti a vývoj událostí. Přiblížil významné osobnosti v čele s T. G. Masarykem a sledoval vývoj Československé republiky jako jednoho z nejvyspělejších evropských, ale i světových států, který přerušilo obsazení hitlerovským německým vojskem. Na závěr konstatoval, že byly události před sto lety, které oslavují Češi i Slováci, obnovou české státnosti a první krok k slovenské národní svébytnosti, jakou dnes Slováci mají.
Novinář a historik Dragutin Pasarić ve své přednášce nazvané Přátelsky s českým přízvukem promluvil o spolupráci většinového národa s Čechy, čímž se obohacuje zdejší kultura. Hovořil o svých stycích s českou kulturou od dětství v Repušnici, přes studium v Petrinji k cestám za rodinou českou vsí Hercegovec. Připomněl zdařilou tribunu Matice chorvatské o Češích v Mezurači z roku 2002, dále, že kdysi v Ludině byla více než polovina českých obyvatel, a že do vinice nad vsí s oblibou jezdil Stjepan Radić.
Kulturním programem provázela Dana Stakorová. Nejdříve se obecenstvu představila tříčlenná domácí pěvecká skupina Vějíř s hudebním doprovodem, která zazpívala oblíbené lidovky i populární píseň. Při slovech „Když jsem přišel do Lipovlan na posvícení“ publikum tleskalo do rytmu. Bývalý předseda lipovlanské Besedy Mirko Knížek uvedl dvě vlastní básně, které mají teprve vyjít ve sborníku rešetarského literárního spolku. Báseň o Lipovlanech Náš domov a Na správně cestě četl česky i chorvatsky. Pěvecká skupina z Horního Daruvaru v elegantních úborech za klávesového doprovodu Miroslava Klígla pěkně a a čistě zazpívala tři dojemné české lidovky. Domácí, lipovlanská taneční skupina nazvaná Krok-sun-krok, doprovázená klávesami pana Slávka Kupského zatančila tři jihočeské tance. Čtyři taneční páry opanovaly jeviště a vesele si přitom výskaly. Publikum se pobavilo při třech skečích divadelní skupiny z Horního Daruvaru a hercům to dalo najevo silným potleskem. Písně z lidového soudku si vybrala skupina zpěvaček z Jazveniku, doprovázená klávesami a kytarou. Radost, půvab, ladnost a svěžest vyzařovala z jazvenické taneční skupiny Sedmikrásky. Pět párů zatančilo oblíbená taneční pásma Husa, Kalamajka, Kvapík a Švec. Závěr bohatého programu patřil hostujícímu souboru Jetelíček záhřebské Besedy, který tančil s jistotou a elegancí, ale také s vtipem, především v závěrečném pásmu Pekař. Předseda lipovlanské Besedy odevzdal účastníkům slavnosti listy uznání.
Zbytek večera patřil chutnému občerstvení, přátelské besedě a zábavě při české muzice. Lipovlanský Den české kultury se konal pod patronátem Rady pro národnostní menšiny RCH, Rady české menšiny Sisacko-moslavinského županství a obce Lipovlany. Text a foto Ž. Podsedník

FOTO na facebooku

Read 199 times

Nové číslo Jednoty

 jednota 22 2020

V Jednotě číslo 22, která vychází 30. května 2020, čtěte:
- Začala obnova místního domu v Šibovci
- Vláda dala zelenou bilaterální smlouvě s Českem
- Úspěch střední Ekonomické a turistické školy Daruvar
- Současná situace mezi krajany v Srbsku
- Pokračování seriálu Češi na chorvatském Jadranu
- Z minulosti fotbalového světa
- Souhrn jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi