Předsednictvo Svazu Čechů upřesnilo plány

PŘÍPRAVA NA VALNOU HROMADU
Členové předsednictva Svazu Čechů jednali 23. listopadu o aktuálních otázkách, o činnostech jeho těles a plánech na příští rok. Před zasedáním se sešel výkonný výbor spolu se členy dozorčího výboru. Čtyřhodinové zasedání bylo přípravou na prosincovou valnou hromadu Svazu Čechů.

Předsedkyně Anna-Marie Štrumlová Tučková přítomné přivítala a připomněla události a akce od poslední schůze v Plzni při zdařilé vzdělávací cestě. Připomněla návštěvu českého Národního památkového ústavu, účast na velvyslanecké recepci, oslavy vysokých výročí spolků v Jazveniku a Bjelovaru, účast krajanů na konferenci a festivalu v Praze, seminář pro učitele, přednášky k 100 letům vzniku Československa, sympozium o českém jazyce a přehlídku doprovodných hudebních skupin.
Členové předsednictva schválili návrh, aby Svaz k revizi financí angažoval firmu Finar ze Záhřebu. Schválili složení komisí na inventarizaci: Technické vybavení a hmotné věci budou sepisovat Igor Tuček, Josef Valenta a Miroslav Janota, finance budou kontrolovat Lela Voborská, Damir Malina a Mira Valentová. Tajemník Svazu Dalibor Kolár představil návrh pravidel jednání předsednictva i valné hromady (poslovnik) a pravidla o ochraně osobních údajů.
Předsedové rad Svazu přednesli zprávy o jejich činnosti. Jitka Staňová Brdarová podala výčet akcí z kompetence rady pro školní otázky. Kromě třídílného Našeho jara uspořádala zájezd žáků sedmých tříd i letní školu žáků šestých tříd do Česka. Učitelky se zúčastnily logopedického semináře v Praze, učitelé jeli na seminář do Prostějova a Olomouce. Rektor olomoucké univerzity nabídl možnost stipendia pro zdejší studenty, nové možnosti spolupráce nabídl i Plzeňský kraj. Proběhlo sympozium o jazyce. Mája Krejčová z divadelní rady připomněla červnový zájezd do Záhřebu na českou divadelní hru a listopadový do divadla Kerempuh a vyjádřila potěšení, že se divadla z letošní krajanské přehlídky hrají i teď, na podzim. Rada přichystá seminář s českým režisérem Jaroslavem Vondruškou a krajanským divadelníkům přenese získané poznatky na semináři v Županji. Lidija Dujmenovićová za vydavatelskou radu informovala o vydané monografii bjelovarského spolku a chystaném reprintu titulu Češi v Chorvatsku J. Matuška. V příštím roce vyjdou tituly, které byly připraveny do konce září – Zlomky života Rudy Turka a dětská divadla Světlušky Prokopićové. Bude se připravovat kuchařka staročeských jídel a překlad povídek B. Němcové do chorvatštiny. Navrhuje se, aby se vydala společná sbírka básní několika krajanských autorů. Miroslava Veltruská za historickou radu uvedla, že do archívů chodí řada studentů. Brzy má vyjít kniha o Slávce Žukovićové Máchové a už v lednu se má zmodernizovat stálá výstava fotografií a dokumentů. Jedná se o spolupráci s Národním památkovým ústavem. Za kulturní radu referoval D. Kolár. Rada dopodrobna rozebírala celomenšinové akce. Konstatovala, že jejich uspořádání bylo úspěšně a hledala způsob, jak se příště vyhnout některým problémům. Svaz plánuje koupit montážní jeviště, které by se mohlo používat k různým akcím. Podle návrhu by se mělo skladovat v Daruvaru. Rada vypracuje rozvrh vystoupení skupin na Krajanských zpěvánkách, přesně se stanoví, kdo s čím může vystupovat na přehlídce dechovek a hudebních skupin. Po úspěšném folklorním táboru se bude konat tábor pro hudebníky, na edukaci mladých se má vyčlenit více prostředků. Letos se vypracují projekty, aby se klub výtvarníků a klub literátů z Rady pro menšiny financovaly jako sekce Svazu. Jaromír Vrabec jménem hospodářské rady připomněl distribuci prostředků z vládního Úřadu pro lidská práva. Půl milionu bylo vyčleněno na koupi budovy pro budoucí české kulturní středisko, komise si prohlédla dvě nabídnuté po veřejné výzvě. I v příštím období se budou připravovat plány na zlepšení podmínek práce spolků. Informační rada s Jednotou připravily plakáty a pozvánky na mnohé akce, vyšly brožurky o Češích v Chorvatsku. Nahrávají se všechny přehlídky a akce, které pořádá Svaz.
Poslanec V. Bílek úvodem své zprávy poděkoval za spolupráci všem představitelům spolků i vedoucím institucí. Zmínil nivelaci rozpočtu na letošní rok a plánované zvýšení v příštím roce. Vysvětlil situaci kolem rekonstrukce Domů v Šibovci a Dolních Střežanech. Pracuje se na bilaterálních smlouvách Chorvatska a České republiky. Vzorem by mohly být smlouvy, jaké mají Maďaři nebo Italové. Poslanec objasnil vznik kulturního centra, ke kterému má dojít na základě reciprocity. Má vzniknout muzeum chorvatských Čechů, jakož i muzeum moravských Chorvatů v Jevišovce. Jednou z výhod bude, že by v centru měl být zkompletovaný a digitalizovaný archiv Svazu. Poslanec ohlásil seminář o přihlašování projektů už na tento víkend v Daruvaru.
V diskusi o zprávách Željka Zadrová apelovala, aby se kromě hmotných věcí vice investovalo do práce s mládeží, aby se víc angažovali choreografové, učitelé hudby, sbormistři a režiséři, aby úroveň těchto činností ve spolcích neklesala. Tajemník D. Kolár vyzval všechny, aby se neostýchali požádat Svaz o odbornou pomoc. J. Bergerovou zajímalo, jak pořádat Jarní tóny J. Vlašimského jako akci Svazu.
Finanční referentka Danijela Šilobodcová představila vyrovnání rozpočtu Svazu Čechů na letošní rok, který se zvýšil o více než 1,68 milionu kun. Předsednictvo navrhlo plán práce na příští rok s místy a termíny konání velkých akcí. Podle finančního plánu by zastřešující organizace české menšiny měla v příštím roce nakládat s více než šesti miliony kunami.
V závěrečném bodu jednání předsednictvo prodloužilo smlouvu s Melitou Matouškovou-Majićovou, která bude připravovat bilaterální smlouvy. Valná hromada Svazu Čechů bude v neděli 9. prosince v Lipovci. Text a foto Ž. Podsedník

Read 225 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 28 2020

V Jednotě číslo 28, která vychází 11. července 2020, čtěte:
- Parlamentní volby vyhrála strana HDZ, poslancem za českou a slovenskou menšinu je i tentokrát Vladimír Bílek
- Firma RegioJet vozí české turisty na Jadran žlutým vlakem z Prahy do Rijeky
- V Horním Daruvaru valná hromada, v Garešnici divadelní setkání v přírodě
- Dopady koronakrize na cestovní ruch: Chorvatský turismus je na kolenou
- Se Zdenkou Zvonarkovou o černém kontinentu
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi