Druhý Pop-Up festival

PRO POBYT DĚTÍ V PŘÍRODĚ, ZABLÁCENÉ BOTY JSOU IN
Bjelovarsko-bilogorské županství a město Daruvar se vloni jako první v Chorvatsku zapojilo do POP-UP festivalu emocí, blahobytu a práv dětí, který pořádá celosvětové hnutí americké neziskové organizace Six Seconds mající podporu UNICEF. Letos se tato akce, která prosazuje význam citové inteligence dětí, konala podruhé na iniciativu bjelovarsko-bilogorské místožupanky Táni Novotné Golubićové. Festival probíhal v Daruvaru a v Bjelovaru od října, pokračoval od 19. do 24. listopadu a byl rozdělen do tří částí. Vloni byl zaměřen na tvořivost a měl obrovský ohlas, takže bylo rozhodnuto v jeho pořádání letos pokračovat na téma prosazování pobytu dětí v přírodě.

V první části festivalu v říjnu se ve spolupráci s odborníky z firmy Chorvatské lesy konaly dílny pro předškoláky, školáky a středoškoláky v Římském lese v Daruvaru, kde byl pomocí emocí kladen důraz na pobyt v přírodě, zvlášť v lese, který je důležitý pro zdraví, především při léčení psychických poruch. „Pobytem v přírodě se snižuje riziko alergií, ale dochází i ke zlepšení pozornosti. Dětem se pobyt v lese velmi líbil. Problém je, že většina z nich tráví volný čas před počítačem a televizí a s přírodou ztrácejí styk. To bychom chtěli napravit,“ zdůraznila T. Novotná Golubićová.
V druhé části se ve dvou daruvarských základních školách a v městské knihovně (21. listopadu) konaly pro mladší děti dílny, týkající se rozvoje emoční psychologie.
Třetí část zahrnovala 23. a 24. listopadu semináře pro vychovatele, učitele a veřejnost o lesní a intuitivní pedagogice, která může být podnětná pro výchovu a vzdělávání dětí. Semináře probíhaly 23. listopadu i v Bjelovaru, představily přírodní pedagogiku, význam emocí a lesní pedagogiku, která by měla zabránit, aby děti neztratily styk s přírodou. Ve středoškolském centru v Daruvaru 24. listopadu probíhal celodenní seminář o interaktivní a lesní pedagogice s dílnami pro veřejnost, učitele a vychovatele.  
„Lesní pedagogika je světový trend, hodně rozvitý v USA, Kanadě, Novém Zélandu a Evropě. Např. ve Slovinsku mají 100 lesních školek, které pořádají aktivity pro děti v přírodě. Při pobytu v Letohradu, které je daruvarským partnerským městem, mě a místostarostku Vandu Ceglediovou s nimi seznámila Veronika Peteráčová. V Chorvatsku existuje jen jedna lesní školka, a to ve Višnjanu v Istrii, kterou řídí Korado Korlević. Na emoční inteligenci se bude v budoucnosti klást důraz, protože se nemůže nahradit stále se zlepšující technologií. Světovými odborníky je emoční inteligence řazena mezi šest nejlepších lidských dovedností. Našim dětem chybí emoční rozvoj – zakazuje se jim plakat, mít trému a vyjadřovat své pocity, což není dobré,“ zdůraznila T. Novotná Golubićová, která se 23. listopadu v županské zasedací síni v Bjelovaru zúčastnila představení konceptu o lesní pedagogii, stejně jako lesní pedagožka Ana Fornažarová, která hovořila o zkušenostech v Chorvatsku a Evropě. Pedagožka z Čech Veronika Peteráčová se zmínila o rozvoji, asociaci a zákonech, týkající se lesní pedagogie a projektu českého města Letohrad.
Stejného dne v daruvarské městské knihovně přednášel propagátor intuitivní pedagogie Thomas Pedroli na téma Vyrovnání se s pocity – emoce mají smysl a 21. listopadu probíhala dílna pro 5–8leté děti na téma emoční inteligence. Pro středoškoláky a veřejnost byla dílna Co to je lesní a intuitivní pedagogie 24. listopadu, kde přednášeli všichni výše jmenovaní. Kromě nich přednášel i Duško Ilijević, waldorfský pedagog z Daruvaru na téma Modely, které zprostředkováváme dětem. O matematických dovednostech v přírodě a o tom, jak pečovat o své tělo a emoce hovořila V. Peteráčová. Akce, na níž se hovořilo chorvatsky, česky a anglicky končila intuitivními hrami se zpěvem, otázkami a rozhovory. Thomas Pedroli nadchl všechny přítomné svou hrou na lyře. Text a foto A. Raisová

FOTO na facebooku

Co to je POP-UP festival?
Společně s více než 250 000 účastníky a 1000 dobrovolníky ze 130 zemí a partnerských organizací z celého světa se prostřednictvím setkání, aktivit a dílen veřejnost podněcuje, aby se prosazovala a podporovala práva a dobré životní podmínky pro děti.

DÍLNY V DARUVARSKÉ ČESKÉ ŠKOLE
Od 9. do 11. listopadu se pro děti v Českém domě konaly tvůrčí dílny včetně tanečních. Vymysleli je američtí odborníci emoční inteligence, z angličtiny je přeložili studenti daruvarského gymnázia. Pro daruvarské žáky a studenty je připravila pedagožka Martina Demeterová Franjićová ze ZŠ Vladimira Nazora a Anna Švandrlíková z ČZŠ J. A. Komenského, obě z Daruvaru za pomoci psycholožky Kristýny Kanisové Uldrijanové a zaměstnankyň městské knihovny v Daruvaru. Prostřednictvím zábavných a vzdělávacích aktivit si žáci 3., 4., 7. a 8. tříd vyzkoušeli dovednosti, týkající se emoční inteligence. Starší žáci připravili dílny pro žáky mladší.
Anna Švandrlíková z ČZŠ J. A. Komenského z Daruvaru uvedla: „Dílny v české škole se konaly 15. listopadu. Děti jsme na festival a dílny připravovali od 5. listopadu. Kromě ústřední školy v Daruvaru bylo do akce zapojeno 118 dětí, z toho 14 z obvodních škol ze Střežan a Lipovce. Tři děti ze škol v Horním Daruvaru a Dolanech se připojily k dílnám, které se konaly v chorvatské škole v Daruvaru. Pro žáky čtvrtých, sedmých a osmých tříd pedagožka s žáky, kteří byli rozděleni do čtyř skupin, připravila první dílnu – skeč, jehož konec ztvárnili podle svých představ. Týkal se násilí. Druhá dílna se zabývala otázkou, co dělat, aby jejich přítel byl hodný, poctivý. Třetí dílna zahrnovala emoční cíle a ve čtvrté dílně se snažili vyjádřit pocity v určitých situacích.
Cílem dílen bylo ukázat žákům, kolik naše pocity, resp. to, co cítíme, ovlivňuje naši činnost a určené cíle. Úkolem každé třídy pak bylo udělat plakát na téma Zázračný svět emocí, resp. pohled žáků na emoce. Plakáty byly vystaveny 24. listopadu, posledního dne POP-UP festivalu ve středoškolském středisku. Reakce žáků i učitelů byly pozitivní.“

HOSTÉ Z ČESKÉHO LESNÍHO KLUBU V LETOHRADU:
„Lesní klub v Letohradu se od nového roku 2019 bude jmenovat Letokvítek a bude se osamostatňovat, nyní je součástí soukromého gymnázia,“ dozvěděli jsme se od koordinátorky Klubu Veroniky Peteráčové, která Daruvar a Bjelovar navštívila s průvodcem Klubu Igorem Pejchalem během pracovní čtyřdenní návštěvy v rámci POP-UP festivalu. „Náš klub provozuje čtyři roky lesní mateřskou školu, kde máme 23 dětí se 4 průvodci. Neříkáme jim vychovatelé, protože děti přírodou provází. Před půl rokem nás navštívili hosté z Daruvaru a zajímali se o naše aktivity. V 6,5tisícovém Letohradu jsme v centru města na kraji přírody, stejně jako vy u vás. Naše programy jsou nezávislé na budově – jsme často v přírodě. Chodíme i do muzeí. Školku si hradí ze 100 % rodiče, nejsme dotovaní státem. V České republice je asi 131 lesních mateřských škol, které jsou v asociaci. S dětmi vaříme, děláme hračky z přírodnin, chováme králíky, pěstujeme vlastní ovoce a zeleninu, třídíme odpad. Děti vidí, jak dlouho trvá, než které zvíře doroste, že to dá práci, než se něco vypěstuje, a všeho si potom víc váží. Důraz klademe na pracovní činnosti v souvislosti s ročními obdobími. Učíme je rozdělat si oheň, sušíme si čaje, zavařujeme kompoty, nakládáme zelí. Děti ovlivňují i své rodiče, což se odráží na lepším vztahu k přírodě. Všimli jsme si poklesu negativních jevů, třeba poklesu počtu mládeže, která kouří a pije alkohol.
V české školce v Daruvaru jsme s vychovatelkami cvičili jógu a děti seznamovali s naším skřítkem Vítkem a přivezli jim i dárky – betlém a domino. V pátek jsme naší činnost představili v Bjelovaru a v sobotu jsme v Daruvaru měli dílnu o rozvoji matematiky, pohybovém rozvoji dětí v přírodě a o emocích.“

Read 245 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 21 2020

V Jednotě číslo 21, která vychází 23. května 2020, čtěte:
- Návrat do škol v Bjelovarsko-bilogorském županství
- Daruvarská česká mateřská škola pracuje ve všech skupinách
- Předsednictvo Svazu Čechů odvolalo největší letošní akci – Dožínky
- K 140. výročí SDH Daruvar vyšla kniha Daruvarští hasiči
- Češi a rozvoj lázeňského cestovního ruchu u moře
- V Bjelovaru hostuje výstava Baron Trenck městského muzea z Brna
- Souhrn jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi