Valná hromada České besedy v Dolanech

ZPRÁVY, PLÁNY A NOVÝ DOZORČÍ VÝBOR
Celkem osmašedesát vystoupení v osmadvaceti programech je závěrečná bilance aktivity osmi sekcí České besedy Dolany, což svědčí o pozoruhodné činnosti tohoto krajanského spolku. O činnosti, financování a plánech do budoucna spolek jednal 27. prosince na řádné valné hromadě. Účastníky a hosty výroční schůze uvítala předsedkyně Slavica Bublićová, pracovní předsednictvo vedla Jiřinka Riznerová.

„Taneční skupina Dolanka měla sedm vystoupení, mladší a střední taneční skupina vystoupily každá jedenáctkrát,“ shrnula ve své zprávě jednatelka Besedy Světluška Prokopićová a pokračovala, že dechovka vystoupila dvanáctkrát, pěvecká skupina měla osm vystoupení, kapela sedm, mladší divadelní skupina také sedm a starší divadelní pět. Na financování veškeré činnosti měl spolek 65 tisíc 800 kun.
Finanční plán na příští rok předvídá sto tisíc kun příjmů. Počítá se s šedesáti tisíci kunami ze státního rozpočtu prostřednictvím Rady pro národnostní menšiny RCH, dvaceti tisíci z rozpočtu města Daruvar a jiných zdrojů, a dvaceti tisíci z Úřadu pro lidská práva na úpravu jeviště na otevřeném, které by mělo být hotové do oslavy stého výročí spolku. Jubileum spolek oslaví začátkem července dvoudenním programem Dnů české kultury.
Od posledních besedních voleb zemřeli dokonce dva členové dozorčího výboru, proto valná hromada zvolila celý nový dozorčí výbor: Blanka Kotíková, Štefica Mlinarićová a Jiřinka Riznerová.
„U vás v Dolanech se vždycky cítíme skvěle, bez ohledu na to o jakou akci jde a zdali probíhá v sále, nebo venku na dvoře. Vaše Beseda je příkladem, jak je třeba spolupracovat s ostatními sdruženími ve vesnici,“ řekl poslanec za českou a slovenskou menšinu Vladimír Bílek a připomněl, že se v letošním roce budou konat i volby menšinových rad a představitelů a že se kvůli volbám europoslanců budou konat pravděpodobně až v září. Poblahopřál k bohaté činnosti a popřál hodně úspěchů v jubilejním roce 2019. Jménem starosty Daruvaru Damira Lnenička ohlásil navýšení podpory z městského rozpočtu a realizaci řady projektů týkajících se místního domu v Dolanech a jeho okolí.
Na konci shromáždění se jednalo o českém oddělení místní školy, kterému hrozí zánik, protože nejsou děti, které mají o českou školu zájem. Poslanec Bílek potvrdil, že česká škola, která loni měla dva žáky, by na podzim vůbec nemusela působit a vyzval krajany, aby své děti zapsali do české školy, „protože to je jediný způsob jak zachovat české oddělení. Ve Svazu Čechů se o tom a podobných případech hodně jedná, rodiče žáků v českých školách si musí uvědomit, že jejich děti mají určité přednosti a výhody, jaké nabízejí pouze české školy.“
Program po valné hromadě byl divadelní. Představili se ochotníci ze sousedních vesnic. Dolanští krajané zhlédli hru V naší agentuře divadelní skupiny z Holubňáku a Interview, se kterou Šibovec zastupoval českou menšinu na státním festivalu v Pazinu. Text a foto M. Pejić

FOTO na facebooku

Read 247 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 39 2020

V Jednotě číslo 39, která vychází 3. října 2020, čtěte:
- Předsedou České besedy Mezurač zůstává Velibor Potužák
- Pedagogové z Valašského Meziříčí na stáži
- Lipovečtí si připomněli patrona Čechů sv. Václava
- Večer bohatství jazyků ve Virovitici
- Svatý Jeroným a Češi
- Seznamte se s rodinou Horynovou z Končenic
- Jane‘s Walk: Po stopách zaniklého průmyslu a slavné letecké minulostí
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi