Zdařilý projekt české školy v Končenicích

KRÁSNĚJŠÍ OKOLÍ PRO PESTŘEJŠÍ VÝUKU
Česká základní škola Josefa Růžičky Končenice se na podzim minulého roku zapojila do zajímavého projektu s názvem Krásnější okolí pro pestřejší výuku (Ljepši okoliš za raznolikiju nastavu), který z velké části financuje Národní nadace pro rozvoj občanské společnosti (Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva).

Projekt realizovala v období od 1. září do 30. listopadu a zapojila do něj sedmdesát žáků druhého stupně, dvanáct učitelů, školníka i ředitele a další jednotlivce. Od začátku října, kdy se konala první pracovní schůze vedoucích projektů, bylo do konce listopadu vykonáno hodně různých akcí.
Nejdůležitějším cílem tohoto projektu je vhodně upravené okolí školy, bezpečné pro žáky, školní zaměstnance a celou komunitu. Po třech měsících práce je prostředí kolem školy nyní příjemnější a lépe využité. Za školou žáci za pomocí dospělých upravili parkoviště, opatřili ho obrubníky a nasypali kamínky. Upravili záhon a část osázeli léčivkami, další část vysázejí na jaře. K bylinkové zahradě upravili přístupovou stezku z cihel. Dvě lavice před školou opravili a tři nové lavičky umístili kolem záhonu s bylinami. Pro zahradu udělali panely plné fotografií a informacemi o koření a bylinkách, které umístili nad lavičkami kolem zahrady. Tímto způsobem vytvořili poučný prostor pro všechny zájemce, kde se dozvědí více o koření a léčivých rostlinách, také o původních rostlinách z tohoto prostředí a těch, které najdeme volně růst v přírodě. V rámci projektu připravili i leták s druhy léčivek a jejich vlastnostmi.
Ve dvoře se nacházejí dva záhonky a dva vyvýšené záhonky, na které vysázeli trvalky. Na další květinový záhon vysázeli autochtonní trvalky (rostliny darovali rodiče), na druhý narcisy a plazivé květiny. Tulipány a trvalky vysázeli i před školou.
V rámci projektu postavili i dřevěný altán o rozloze dvaceti metrů čtverečních. Bude to velice příjemné místo pro mimoškolní výuku. V altánku se mohou konat i různé aktivity místních obyvatel.
Cíle a průběh celé akce škola představila rodičům na rodičovské schůzi, přičemž všechny rodiče vyzvala, aby se podle vlastních možnosti do projektu zapojili. O všech aktivitách, které se týkaly projektu, škola informovala na webové a facebookové stránce školy, také v Rádiu Daruvar a Bjelovarském listu, i v menšinovém tisku.
Provedení celého projektu si vyžádalo více než pět set hodin dobrovolné práce. Většinu odpracovali žáci druhého stupně a učitelé za účasti zaměstnanců školy, ale zapojila se i řada dobrovolníků a obyvatel obce Končenice. Takovým způsobem práce a provedení projektu škola ukázala, že vlastní práce může změnit prostředí, ve kterém žijeme, a zpříjemnit život všem generacím.
Všichni, kteří se do projektu zapojili, jsou velice spokojení s výsledkem jejich tříměsíčního úsilí. Hlavně si velice chválili spolupráci a porozumění mezi účastníky a doufají, že i v budoucnu budou společně pracovat na dalších nových projektech.
Připravila A.-M. Štrumlová Tučková, foto škola

FOTO na facebooku

Read 116 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 33 2019

V Jednotě číslo 33., která vychází 24. srpna 2019, čtěte:
- Pokračují projekty financované Úřadem pro lidská práva
- První hudební tábor ve Tkonu
- Beseda Viroviticko-podravského županství uspořádala výstavu Labyrint světa a ráj srdce
- Rozhovor s inženýrem Sašou Kolouchem z Prahy
- Zájezd daruvarských turistů do italských Alp
- V Brestovci Orehovickém se konalo devatenácté setkání Brestovů
- Souhrn jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi