Zasedání Koordinace rad a představitelů české menšiny

O ČINNOSTECH A PLÁNECH I S VZÁCNÝM HOSTEM
Koordinace rad a představitelů české menšiny jednala 13. ledna 2019 v místnostech Svazu Čechů v Daruvaru o plánech na tento rok a letošních volbách představitelů a menšinových rad, o aktivitách a aktualitách. Zasedání se jako host zúčastnila nová velvyslankyně Chorvatska v Praze Ljiljana Pancirovová a vedení Svazu Čechů.

Předseda Koordinace Damir Malina vyjádřil potěšení, že se členové na páté schůzi sešli v nebývale velkém počtu a přivítal hosty. Schválili zápis z minulé schůze, která se konala v Sisku. Po kratším jednání schválili také plán práce na rok 2019, který byl na návrh Záhřebských rozčleněn na jednotlivé oblasti činnosti – informování, výročí, spolupráce doma i v zahraničí, péče o zachování jazyka a kultury, účast ve veřejném životě a péče o práva příslušníků menšiny a společné programy koordinace, rad a představitelů. Podle místopředsedy Koordinace Jaromila Kubíčka se velká pozornost věnuje zejména výuce českého jazyka. Ilustroval to statistickými údaji.
D. Malina podal podrobnou zprávu o semináři slovanské skupiny evropského sdružení národnostních menšin FUEN, jehož členkou je i Koordinace, v Budapešti a u slovenské samosprávy v Maďarsku. Seminář měl téma používání menšinových jazyků na veřejnosti. Koordinace podnikla iniciativu, aby FUEN písemně pochválil chorvatskou vládu za to, že byly vypsány konkursy na podpory subjektům a spolufinancování projektů na územích, na kterých žijí národnostní menšin. Předseda podal zprávu i o iniciativě Minority SafePack pro evropskou ochranu menšinových práv. Bylo shromážděno 1,3 milionu podpisů, nyní je zapotřebí dále pracovat na aktech, počká se na nové složení Evropského parlamentu po letošních volbách. Jiří Bahník potvrdil, že chorvatská vláda i samospráva podporuje menšiny a konstatoval, že je dobré postavení menšin v Chorvatsku výsledkem synergie a poctivých vztahů mezi menšinou a vlastí, ve které žije. Poslanec Vladimír Bílek uvedl, že z takového vztahu mají užitek všichni, protože se péčí o menšiny zároveň pečuje o Chorvaty za hranicemi.
Poslanec mluvil o chystaných volbách menšinových představitelů a rad. Menšinoví poslanci připravili sedm změn nového volebního zákona, o kterém parlament bude teprve jednat. Termín voleb navrhovali na 5. května zároveň s volbami do Evropského parlamentu, ale pravděpodobně to bude později, možná až na začátku října. Problém spočívá v tom, že jsou údaje o národnostní příslušnosti kvůli ochraně údajů GDPR nedostupné. Až budou známá rámcová data, koordinace a poslanec zahájí pozitivní kampaň, aby se lidé deklarovali jako příslušníci menšiny i v lokálních volbách i při sčítání lidu v roce 2021. Ve své zprávě pak V. Bílek podrobně vylíčil bohatou činnost a celou řadu projektů, na kterých pracoval v „dynamickém roce 2018“. Poděkoval za spolupráci Svazu Čechů, Koordinaci i členům rady poslance. Zmínil celou řadu uskutečněných projektů, i zřízení fondu pro území, na kterých žijí menšiny. Vyjmenoval čtyři zdroje, ze kterých se financuje působení české menšiny. Představil také mezinárodní spolupráci a společné projekty, jakož je přístavba daruvarských českých škol. Popsal aktivity pro sestavení bilaterálních dohod mezi oběma státy, na základě kterých by měly vzniknout Středisko Moravských Chorvatů i České centrum v Chorvatsku. Připomněl také spolupráci mezi kraji i mezi městy.
V rámci informování o svých činnostech Fráňa Vondráček uvedl výbornou spolupráci se županstvím a pozval na křest knihy 28. ledna v Záhřebu. Požádal o finanční pomoc na ročenku k deseti letům Besedy Záhřebského županství. Jasna Pérová Kožnjaková uvedla, že se v rámci péče o jazyk usiluje o zavedení výuky češtiny na školách v Suhopolji, Slatině a Orahovici. Josef Klášterka z Puly požádal o pomoc při uspořádání Dnů české kultury v Istrii. F. Vondráček dále požádal, aby byli Dubravští zapojeni do spolupráce s Kyjovem. Předsedkyně Svazu ho ujistila, že je zapojí do návštěvy festivalu Mlýnské kolo. Poslanec uvedl ideu o setkání Sdružení měst a obcí České republiky s obdobnou organizací v Chorvatsku, které by se mohlo konat v daruvarských lázních. J. Bahník ze Záhřebu a Miruška Lončarová z Bjelovaru pochválili svá města za přátelský postoj vůči menšinám a podporování jejich činnosti. Slávko Nechvátal představil své působení v obci Dežanovec a konstatoval, že tam český jazyk a kultura hned tak nezaniknou.
J. Kubíček připomněl, že byla Koordinace založena přesně před 13 lety, 13. ledna 2006. Lenka Lalićová podala zprávu o vysíláních pro menšiny na veřejnoprávní televizi i místních rozhlasech, informovala o spolupráci s českými médii a zmínila problém, že je u nás nedostupné sledování českých pořadů. Koordinace rozhodla, že členský příspěvek v organizaci FUEN letos uhradí Rada české menšiny Bjelovarsko-bilogorského županství.
Všichni účastníci schůze s hosty navštívili Českou mateřskou školu Ferdy Mravence, kterou jim představila ředitelka Zdenka Kutilová, i Českou základní školu Jana Amose Komenského. O jejích tradicích i úspěších mluvila ředitelka Marie Válková. Pak jednali neformálně na společném obědě.     Text a foto Ž. Podsedník

FOTO na facebooku

VELVYSLANKYNĚ CHORVATSKA V PRAZE
Zasedání se zúčastnila Ljiljana Pancirovová, která od konce ledna nastoupí na místo velvyslankyně RCH v ČR. Doposud zastávala funkci charge d‘affaires v Helsinkách, byla zplnomocněnou ministryní politiky, hospodářství a kultury, generální konzulkou RCH v maďarském Pětikostelí (Pécs) a starší politickou a hospodářskou analytičkou a zplnomocněnou ministryní v Samostatné analytické službě Ministerstva zahraničních a evropských věcí RCH.
Vyjádřila své potěšení, že se mohla zúčastnit tohoto zasedání, protože snadněji pozná možnosti budoucí spolupráce. Své dosavadní poznatky o Česku a Češích získala od poslance za českou menšinu, v záhřebském spolku, na katedře bohemistiky. „Skutečně výborně působíte na všech úrovních,“ řekla. „Aby to bylo možné, musí být dobré mateřské školy i všechny vyšší stupně vzdělávání.“ Její Excelence přislíbila spolupráci a pomoc, až bude působit v Česku. Poděkovala za iniciativu, aby bylo Chorvatsko pochváleno za postoj k menšinám. Jako zajímavost uvedla, že je jinan dvoulaločný – ginkgo biloba – v Maďarsku považován za symbol národnostních menšin.

Read 198 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 14 2020

V Jednotě číslo 14., která vychází 4. dubna 2020, čtěte:
- V Suvenir Arboru v Sirači šijí roušky pro zdravotníky
- S poslancem Vladimírem Bílkem o Sněmu, vládě, hospodářství a menšině
- Reportáž: Země se stále chvěje a v lidech panuje strach
- Končenickou farnost vede krajan Tomislav Sanić
- Epidemie koronaviru v Kanadě a Česku: Život naruby
- Souhrn jednotlivých zpráv v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi