Volební valná hromada ve Zdencích

HODNOTILI MINULÝ ROK A VYBRALI NOVÉ VEDENÍ
Členové České besedy Velké a Malé Zdence se sešli 26. ledna na volební valné hromadě, aby zhodnotili dosavadní činnost a vybrali nové vedení spolku – správní a dozorčí výbor.

Pracovní předsednictvo vedené Marií Kubištovou přivítalo přítomné, devadesát členů spolku s právem rozhodování. Dosavadní předsedkyně Iva Vekićová podala zprávu o činnosti a jménem pokladní Josefky Dobrijevićové přečetla i finanční zprávu.
„Česká beseda Velké a Malé Zdence má 155 členů a sedmnáctičlenný správní výbor, který v minulém roce zasedal dvanáctkrát. V Besedě působí pět skupin: tři taneční skupiny Vodička (malá, prostřední a velká), pěvecký sbor Zdenačky a dechová hudba,“ uvedla. Všechny skupiny jsou velice aktivní a vystupují na všech akcích, které organizují Svaz Čechů a město Hrubečné Pole, ale i jinde, kam jsou pozvaní. Všechny tři taneční skupiny měly během minulého roku celkem třicet čtyři vystoupení. Desetičlenná dechová hudba také vystupovala často, přestože se potýká s nedostatkem členů. Vyřešili to tak, že jim pomáhají muzikanti ze sousedních spolků. Také sbor Zdenačky, který čítá deset zpěvaček, byl úspěšný, vloni měl čtrnáct vystoupení. Předsedkyně informovala i o dožínkových slavnostech, kterých se Beseda zúčastnila: „Dělali jsme kytice a týden před Dožínkami jsme ozdobili vůz, na kterém byla naše tradiční chlebová pec. Dechová hudba, nejstarší taneční skupina Vodička a zpěvačky šly v průvodu, Vodička tančila v sobotním folklorním programu.“ Beseda několikrát během minulého roku prezentovala tradiční českou kuchyni, konkrétně, ženy smažily bramboráky.
Z finanční zprávy vyplynulo, že Beseda je financována prostřednictvím Svazu Čechů z Rady pro národnostní menšiny a Úřadu pro lidská práva a z rozpočtu města Hrubečného Pole. Finance byly dle pravidel utracené na kulturní amatérizmus. Byla upravena místnost vedle jeviště a do skladu byla pořízena nová okna. Finanční zpráva končila slovy: „Naše Beseda nemusí zpívat písničku My peníze nemáme, protože my peníze máme, ale nás, kteří pracujeme, je méně a méně a jsme starší a starší, a proto moc prosím, aby se mladí lidé zapojili do spolku, který v únoru bude mít 95. narozeniny.“
Zprávu o škole, ve které na češtinu chodí téměř všichni žáci, podala učitelka Senka Přibylová. Informovala o všem, co se ve škole dělá v zájmu udržení českého jazyka a kultury.
Následoval plán kulturních akcí a finanční plán na rok 2020 a informace o akcích, které se blíží, jako je Římovská koleda, která Zdence navštíví už v polovině února.
Valného shromáždění se zúčastnili i mnozí hosté, mezi nimi poslanec za českou a slovenskou menšinu v Chorvatském sněmu Vladimír Bílek, předsedkyně Svazu Čechů a místostarostka Hrubečného Pole Anna-Marie Štrumlová Tučková, předseda Rady české menšiny Bjelovarsko-bilogorského županství Damir Malina, předsedové a představitelé Českých besed z Daruvarského Brestova, Hrubečného Pole, Tréglavy a Ivanova Sela, představitelé hasičského spolku, místního výboru, Klub rodáků Kaj u srcu (spolek Zagorců). Všichni popřáli Besedě hodně úspěchů v další práci a nabídli veškerou pomoc, zvlášť poslanec V. Bílek a předsedkyně Svazu, na které, jak sami zdůraznili, se zdenečtí krajané mohou spolehnout a vždy se na ně obrátit, kdykoli se objeví nějaký problém. Text a foto A.-M. Štrumlová Tučková

FOTO na facebooku

Read 177 times

Nové číslo Jednoty

 jednota 23 2020

V Jednotě číslo 23, která vychází 6. června 2020, čtěte:
- Nižší třídy po dvou měsících znovu ve škole
- Pomozme obnovit Dům Šenoa po zemětřesení
- Jak se dělá divadlo v době koronavirové krize
- Češi na Jadranu po první světové válce
- Farkašovi z Daruvaru– celá rodina žije s přírodou  
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi