Akce k Měsíci mateřského jazyka

OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA
Už šestý rok žáci českých základních škol, kteří se učí češtinu podle modelu A, soutěží ve znalostech češtiny na Olympiádě z českého jazyka. Akce se koná v rámci Měsíce mateřského jazyka a pořádá ji na iniciativu místožupanky Táni Novotné Golubićové Bjelovarsko-bilogorské županství ve spolupráci s českými školami a Svazem Čechů.

Vedoucí institucí všechny přítomné na zahájení přivítali a zdůraznili, jakou důležitou roli má mateřský jazyk, a všem popřáli hodně úspěchů v soutěži.
Písemná část proběhla 5. února v České základní škole Jana Amose Komenského v Daruvaru. Zúčastnilo se jí šedesát žáků z Končenic, Daruvaru, Lipovce a Ivanova Sela. Jde o žáky od třetí do osmé třídy, kteří soutěžili ve třech skupinách. Jsou to děti, které jsou ve svých třídách nejúspěšnější z češtiny, takže už prošly určitou selekcí. Vyhlášení vítězů olympiády bude 21. února v Daruvaru na Mezinárodní den mateřského jazyka. Text a foto amšt

FOTO na facebooku

DIDAKTICKÉ POMŮCKY PRO ŽÁKY I UČITELE
Daruvarsko už podruhé navštívil pan učitel Mgr. Miloš Novotný z České republiky. Setkal se s učiteli na odborné poradě a s žáky nižších tříd přímo ve výuce. Žákům i učitelům představil jedinečné didaktické pomůcky na výuku čtení a počítání a také pracovní sešity, jejichž je spoluautorem. V následujícím rozhovoru nám přiblíží několik didaktických pomůcek, které by mohly pomoci našim učitelům a žákům.
Jaké byly vaše první styky s českou komunitou v Chorvatsku?
Považuji se za člověka, kterému český národ a česká řeč nejsou jedno a totéž. Když mi Ivo Rašín vyprávěl o tom, co Češi v Chorvatsku podnikají, aby si udrželi jazyk a kulturu, nadchl mne a zauvažoval jsem, zda mám co nabídnout. Řekl jsem si, že by elementární čtení v 1. a 2. třídě mohlo pomoci žákům, jak v českém, tak v chorvatském jazyce. Prostřednictvím pedagogických pracovníků, kteří byli na návštěvě na Smržovce, jsem poslal učebnice, jejichž jsem spoluautorem. Ty se učitelům zdály zajímavé, tak jsem v září 2017 na odborné poradě učitelů českého jazyka podrobněji představil metody práce – metodu tří startů. Zmapoval jsem si terén a na základě toho jsem začal přemýšlet, jak cíleněji pomoci, nejen formou metod, ale i prostřednictvím konkrétních pomůcek, které by učitelé mohli ihned používat.
Toto je Vaše druhá návštěva krajanské komunity, jakou pomoc jste nabídl nyní?
V září jsem nabídl a poslal magnetická dopočítadla do všech prvních tříd. Nyní jsme k tomu přidali seminář, aby učitelé věděli, jak dopočítadlo používat. Představil jsem také práci se stavebnicí Roto, kterou každý učitel na semináři dostal. Z ní si mohou děti za pomocí šroubků a matiček sestavit všechna písmena velké tiskací abecedy. Tím si fixují tvary písmen, ale propojují se s polytechnickou výukou a podporují rozvoj jemné motoriky. Představil jsem i doplňkové materiály, didaktické kartičky, které se dají různě aplikovat ve výuce, a nabídl jsem i různé pracovní sešity pro český jazyk, matematiku a prvouku v prvním a druhém ročníku.
Navštívil jste také školy a výuku. Co bylo Vaším cílem?
Součástí návštěvy nebyl jen seminář, ale aktivní účast ve výuce ve školách v Daruvaru, Končenicích a Lipovci. Velice se mi líbilo především v malých školách se spojenými ročníky. To mi připomnělo mou pětadvacetiletou praxi v malotřídních školách v ČR. Učitelům jsem přímo, v improvizované výuce s jejich žáky, ukázal možnosti využití pomůcek, které jsem představil na semináři.
Jak jste spokojen se svým pobytem v Daruvaru?
Pobytem nemohu nebýt spokojený, když o mě bylo tak krásně postaráno. Především bych chtěl poděkovat místožupance Táně Novotné Golubićové za celý průběh pobytu a vedoucí odborné rady učitelů českého jazyka Jitce Staňové Brdarové, za možnost představit pomůcky a učebnice učitelům. Děkuji také školám, ředitelům a učitelům, že mi umožnili poznat výuku přímo ve třídách a dovolili mi zapojit se. Rád bych se znovu vrátil, jedná se o další návštěvě, ale hlavně, aby to bylo užitečné.
Jak jste se vlastně dostal k tomu, být autorem na volné noze?
Má maminka byla učitelka a vzpomínám, že jsem jako dítě pomáhal stříhat a tvořit pomůcky na výuku. Jako učitel na malotřídce jsem si tvořil mnoho materiálů sám. Zjistil jsem, že o vydávání těchto pomůcek je zájem.
Měl jste možnost vidět kurikulum českého jazyka. Co považujete za důležité, aby si učitelé uvědomili?
Při tvorbě kurikula je důležité si uvědomit, čeho bychom rádi dosáhli u žáků 8. ročníku, jakých konkrétních znalostí a dovedností by žáci v tomto období měli dosáhnout: Co má kromě českého jazyka umět, jaké má mít další dovednosti, aby se prosadil v životě, aby si vážil tradic, aby byl do budoucna úspěšný. Z perspektivy menšiny, jazyk se dá naučit, ale vlastenectví, láska k jazyku, to se musí procítit, k tomu musí žák dojít přes zážitky, které mu zprostředkuje učitel.
Otázky kladla Jitka Staňová Brdarová, foto Drahuška De Bonová

MMJ4

Read 210 times

Nové číslo Jednoty

 jednota 22 2020

V Jednotě číslo 22, která vychází 30. května 2020, čtěte:
- Začala obnova místního domu v Šibovci
- Vláda dala zelenou bilaterální smlouvě s Českem
- Úspěch střední Ekonomické a turistické školy Daruvar
- Současná situace mezi krajany v Srbsku
- Pokračování seriálu Češi na chorvatském Jadranu
- Z minulosti fotbalového světa
- Souhrn jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi