Valná hromada České obce v Bjelovaru

SHROMÁŽDĚNÍ PLNÉ DOBRÝCH ZPRÁV
Bjelovarský krajanský spolek měl 23. února ve svém Domě řádnou valnou hromadu. Členové i hosté si vyslechli zprávy o činnosti, zhlédli působivý folklorní program a spolu pobesedovali při občerstvení, písních a hudbě spolkové kapely. Právě ten den se v televizi vysílala i Menšinová mozaika, pořad věnovaný loňskému stému výročí spolku.

Předsedkyně České obce Miruška Lončarová hosty i členy přivítala a vyzvala k minutě ticha k uctění památky zesnulých členů. Předsedkyně ve zprávě o činnosti připomněla celou řadu akcí v uplynulém jubilejním roce. K nejvýznamnějším patří Dny české kultury a Večer národnostních menšin, které si vždy vyžádají spoustu úsilí při přípravách i realizaci. „Úspěšně jsme splnili plán na rok 2018,“ uvedla předsedkyně. K stému výročí vyšla monografie spolku. Spolek upravil průčelí budovy a nově natřel okna a dveře. M. Lončarová informovala také o své činnosti představitelky Čechů v Městské radě Bjelovar. Za veškerou pomoc a podporu vyjádřila díky poslanci Bílkovi, místožupance Novotnové Golubićové, Svazu Čechů, županské Radě české menšiny, redakci Jednoty a dalším zpravodajským institucím a také všem sponzorům. „Největší dík patří ovšem členům, díky jejichž nesobeckému úsilí je možné zachovat českou kulturu.“
Zprávu o činnosti pěveckého sboru Kateřina a pěvecké skupiny Rozmarýnky podala Vesna Šošová. Jejich činnost je velmi bohatá, měly řadu vystoupení doma i v zahraničí. Sbor má několik nových členek a přivítal by i další. Členky sboru mají nové sukně a blůzky. Zpěvačky zvítězily v soutěži na Dnech bramboráků v Horním Daruvaru, získaly druhé místo v soutěži ve žňových pracích v Mezurači a obsadily třetí místo na Krajanském festivalu v Praze. Danijel Srdić vyjmenoval vystoupení velké a střední folklorní skupiny Srdéčko. „Plánujeme se naučit nové tance, získat nové členy a spolupracovat s choreografy,“ uvedl. Josip Herman informoval o činnostech nejmladších tanečníků od pěti do devíti let. Pro ně se pořádají tvůrčí dílny, příjemná byla společná beseda se členy KUD Bjelovar. Mladen Lusavec z hudební skupiny poděkoval hudebníkům, kteří měli celou řadu vystoupení samostatně, se zpěvačkami i tanečníky. Zdenko Trnka informoval o divadelní skupině Lucerna, která loni inscenovala Mysliveckou povídku D. Palatinuše. Letos uvede jeho autorskou hru Změna není vždy dobrá. Premiéra bude na divadelním večeru 16. března. Činnost skupině znesnadňuje práce ve směnách jejich členů, ráda by přivítala další členy. Libuše Horáková jménem dozorčího výboru potvrdila, že se účetnictví i majetkové knihy vedou správně. Elvira Meštrićová referovala, že měl spolek přes 460 tisíc kun příjmů a přes 284 tisíce kun výdajů, působil tedy s přebytkem. Všechny zprávy byly jednomyslně schváleny. Shromáždění kooptovalo tři nové členky do správního výboru a jednu členku do dozorčího výboru.
K hostům promluvili D. Malina, M. Válková, T. Novotná Golubićová a V. Bílek. Bez přehánění pochválili bohatou činnost a dobré hospodaření bjelovarského spolku a poblahopřáli mu k tomu. „Česká obec je příkladem všem besedám v okolí,“ zaznělo. Zazněla také výzva k členům, aby se zúčastnili voleb menšinových rad a představitelů. Shromáždění navštívila také přednostka Správního oddělní pro rozpočet a veřejné zakázky Anita Nekićová Pavičićová.
Shromáždění po zdařilém hodinovém jednání uzavřel Véna Horák a dal slovo Srdéčku, Rozmarýnkám a Starým přátelům. Ti potěšili osmdesátku návštěvníků působivým programem. Společné chvíle pokračovaly při občerstvení, přátelské besedě, hudbě a tanci. Text a foto Ž. Podsedník

FOTO na facebooku

Read 157 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 07 2020

V Jednotě číslo 7, která vychází 15. února 2020, čtěte:
- Jubilejní zimní škola tvořivé dramatiky vzdala hold Boženě Němcové
- K jubileu zimní školy vyšla kniha V království divadel Světlušky Prokopićové
- Panel o významu jazyka pro uchování menšinové identity
- V Rijece otevřena výstava Dušan Karpatský – známý a neznámý
- Valná hromada České besedy Viroviticko-podravského kraje
- Představujeme Růžičkovou koledu z jižních Čech
- Souhrn jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi