Volební valná hromada spolku v Bjeliševci

AKTIVITA SPOLKU ROSTE, ZALOŽIL DIVADELNÍ SKUPINU
První březnovou sobotu, 2. března 2019 se konala volební valná hromada České besedy Bjeliševec. Sešel se plný sál členů spolku a mnozí hosté. Všechny uvítala předsedkyně Alenka Hrušková.

Valné shromáždění vedl Goran Hruška, který vyzval všechny přítomné, aby minutou ticha vzdali poctu zesnulým členům spolku. Poté předsedkyně A. Hrušková podala zprávu o činnosti v minulém roce, ve které vyjmenovala všechna vystoupení tří besedních skupin: smíšené pěvecké skupiny, mužské pěvecké skupiny a dětské taneční. Uvedla, že se loni zúčastnily akcí v organizaci Svazu Čechů. Nechyběly ani na Dožínkových slavnostech v Končenicích, vystupovaly na akcích přátelských Besed a kulturně-uměleckých spolků doma i v okolí. Zúčastnily se požežského kulturního léta, Aurea festu a doma už druhý rok připravily akci Bjeliševec v srdci.
Z finanční zprávy vyplynulo, že v minulém roce měl spolek k dispozici 130 tisíc kun, z největší části prostřednictvím Svazu Čechů od Rady pro národnostní menšiny, Úřadu pro lidská práva a Ministerstva zahraničních věcí České republiky. Finančně Besedu podpořilo i město Kutjevo a Požešsko-slavonské županství. Na konci zprávy o činnosti a finanční zprávy poděkovala všem aktivním členům spolku.
Následoval plán práce, ze kterého bylo vidět, že spolek plánuje i nadále vystupovat na všech akcích, na něž ho pořadatelé pozvou. Doma chystají na květen Den české kultury a na září akci Bjeliševec v srdci.
Předsedkyně A. Hrušková informovala přítomné o založení divadelní skupiny, která by ráda vystoupila na letošní divadelní přehlídce v Lipovci. S divadelní skupinou pracuje učitelka z České republiky Bohdana Pěva Šolcová, která pro ně připravila text.
Do konce zasedání bylo zvoleno nové vedení spolku – správní a dozorčí výbor. Následovalo slovo hostů, ve kterém předsedkyně Svazu Čechů Anna-Marie Štrumlová Tučková poděkovala za veškerou činnost a popřála, aby se jim vše naplánované splnilo. Ivica Ribičić, předseda městské rady Kutjevo poblahopřál a slíbil pomoc města Kutjeva. O slovo se hlásili i představitelé místních spolků a sdružení, také představitelé Českých besed města Garešnice, Kaptol a Lipovlany.
Po valné hromadě se konal kulturně-umělecký program, ve kterém vystoupily všechny skupiny domácího spolku: zpěváci a tanečníci, potom rodačka z Bjeliševce Míra Šulcová přečetla několik básní ze své nové sbírky. Poprvé do Bjeliševce zavítala divadelní skupina z Garešnice, která uvedla představení Večeře pro jednoho. Publiku se velice líbilo a odměňovalo je bouřlivými potlesky a smíchem. Jako poslední vystoupil pěvecký sbor Matice důchodců z Kutjeva, s nim známé chorvatské písně zpíval celý sál. Následovala večeře a pobavení v přátelském ovzduší.
Text a foto A.-M. Štrumlová Tučková

FOTO na facebooku

Nový správní a dozorčí výbor
Alenka Hrušková, Goran Hruška, Emil Hruška, Slavko Hruška, Zvonimir Hruška, Sandra Uličníková, Josef – Pepša Uličník, Slavko Uličník, Zvonko Uličník, Sněžana Macháčková a Vladimír Adámek
Dozorčí výbor a jejích zástupci:  Jaroslav Macháček, Drago Hruška, Ivica Adámek, Antun Kamenčak, Věra Hrušková a Zvonko Macháček

Read 212 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 21 2020

V Jednotě číslo 21, která vychází 23. května 2020, čtěte:
- Návrat do škol v Bjelovarsko-bilogorském županství
- Daruvarská česká mateřská škola pracuje ve všech skupinách
- Předsednictvo Svazu Čechů odvolalo největší letošní akci – Dožínky
- K 140. výročí SDH Daruvar vyšla kniha Daruvarští hasiči
- Češi a rozvoj lázeňského cestovního ruchu u moře
- V Bjelovaru hostuje výstava Baron Trenck městského muzea z Brna
- Souhrn jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi