Volební shromáždění České besedy Rijeka

ZHODNOTILI ČINNOST A VYBRALI NOVÉ VEDENÍ
Členové České besedy Rijeka se sešli 9. března v Českém domě T. G. Masaryka na volební valné hromadě. Zhodnotili dosavadní činnost a plánovali další akce. Všechny přivítala předsedkyně spolku Sněžana Husáková a hned na začátku ohlásila kulturně-umělecký program besedních skupin.

Program ukázal, jak pestrá a bohatá je zdejší besední činnost. Začal nejmladšími – folklorní taneční skupinou Ráček. Děti zatančily několik tanců, všem se líbily. Velkou podporu měly v rodičích, kteří se přišli na ně podívat, stejně jako na taneční skupinu LIW (Lost in Wonderland). Jako poslední se představil smíšený pěvecký sbor Nostalgie, který zpíval za doprovodu Libora Pokorného na harmoniku. Spolu se sborem si zazpíval nejeden člověk v publiku. V programu chyběla jen divadelní skupina, která tentokrát nemohla vystoupit, ale uvidíme ji už za dva týdny na krajanské divadelní přehlídce v Lipovci.
Následovala volební valná hromada, kterou vedlo pracovní předsednictvo v čele s Tamarou Macakanjovou. Ze zpráv předsedkyně spolku S. Husákové o činnosti v minulém roce vyplynulo, že je za rijeckým spolkem velice bohatý a úspěšný rok. Besední skupiny vystupovaly na akcích Svazu Čechů (Naše jaro, Krajanské zpěvánky, Dožínky), vystoupily i v Hercegovci, také na řadě akcí doma i v Primorsko-goranském županství. Každá besední skupina měla v minulém roce více než pět vystoupení. Za finanční pomoci Sněžany Hercegové, představitelky Čechů ve městě Rijeka, v loňském roce členové Besedy podnikli zájezd do Sarajeva, kde se setkali s tamním českým sdružením. Loni ve spolku začala znovu pracovat divadelní skupina pod vedením Fanynky Husákové.
Z finanční zprávy vyplynulo, že besední příjmy v loňském roce dosáhly více než 400 tisíc kun prostřednictvím Svazu Čechů z Rady pro národnostní menšiny a Úřadu pro lidská práva, Primorsko-goranského županství a města Rijeky. Ve značné míře přispěl také hostel České besedy, o který je velký zájem.
Zprávu dozorčího výboru podala Darinka Mildová, ve které dopodrobna vyjmenovala besední akce a její činnost a pochválila vedení spolku.
Jedním z bodů jednání byly i změny besedních stanov, které přítomní členové jednomyslně schválili. Počet členů správního výboru z devatenácti členů se zmenšil na patnáct – Beseda už nebude mít dva pokladní, ale jednoho, který bude konat funkci pokladníka a administrátora, a mandát předsedkyně, správního a dozorčího výboru se ze dvou mění na čtyři roky.
Následovala volba nového vedení, správního a dozorčího výboru. Za předsedkyni byla jednomyslně znovu zvolena Sněžana Husáková. V poslední části zasedání byli zvoleni i představitelé Besedy na valnou hromadu Svazu Čechů – Josef Růžička a Anna Radojová, a jako jejich zástupci Fráňa Kuželka a Darinka Mildová.
Příležitost poblahopřát nově zvolené předsedkyni České besedy Rijeka S. Husákové a novému vedení spolku využila předsedkyně Svazu Čechů Anna-Marie Štrumlová Tučková, která poděkovala za bohatou činnost, také za to, že pečují o kulturu a jazyk svých předků. Pochválila všechny besední skupiny, zejména dětské. Besedě popřála hodně úspěchů v další práci a vyzvala vedení, aby i nadále dobře spolupracovalo s městem, županstvím a Svazem Čechů.
Následovalo občerstvení a besedování ve velice příjemné atmosféře. Bylo vidět, že v Českém domě v Rijece se lidé dobře cítí a že sem velice rádi chodí. Text a foto A.-M. Štrumlová Tučková

FOTO na facebooku

Nové vedení – Správní výbor: Sněžka Husáková (předsedkyně), Marie Dmejchalová a Anna Radojová (místopředsedkyně), Mirjana Dvorná (tajemnice), Zdenka Blažková, Zdenka Jovanovićová, Fráňa Kuželka, Tamara Macakanjová, Jaruška Marinkovićová, Vladimíra Marinkovićová, Darinka Mildová, Dragica Munićová, Josef Růžička, Fráňa Sedláček, a Zdenka Valenčićová; Dozorčí výbor: Fanynka Husáková, Jana Radovićová a Dušanka Selicharová

Read 204 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 39 2020

V Jednotě číslo 39, která vychází 3. října 2020, čtěte:
- Předsedou České besedy Mezurač zůstává Velibor Potužák
- Pedagogové z Valašského Meziříčí na stáži
- Lipovečtí si připomněli patrona Čechů sv. Václava
- Večer bohatství jazyků ve Virovitici
- Svatý Jeroným a Češi
- Seznamte se s rodinou Horynovou z Končenic
- Jane‘s Walk: Po stopách zaniklého průmyslu a slavné letecké minulostí
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi