Valná hromada České besedy Nová Hradiška a okolí

NAPJATÉ VÝROČNÍ SHROMÁŽDĚNÍ S REZIGNACÍ PŘEDSEDY
V hasičském domě v Nové Gradišce se 16. března konalo výroční shromáždění místní České besedy, které vyvrcholilo rezignací na funkci předsedy Besedy Zdravka Konjiće, viditelně nespokojeného s angažovaností členů spolku.

Na valné shromáždění bilancujícího spolku přišli hosté, členové Českých besed Šibovec, Záhřeb, Lipovlany, Osijek a Holubňák. Také srbská Prosvjeta z Okučan, pěvecká skupina Golubica z Batriny a Spolek Ukrajinců Andrij Pelih ze Šumeće, hosté Literárně výtvarného spolku z Rešetarů aj. Většina, včetně domácích skupin, po shromáždění vystoupila i v programu.
Přestože před částečně volební valnou hromadou, která začala se skoro hodinovým zpožděním, se v sále hrálo a zpívalo, později zavládla napjatá a nepříjemná situace. Předseda spolku Z. Konjić si postěžoval, že všechny povinnosti týkající se Besedy musí vykonávat sám.
Po uctění památky zesnulých členů, vloni Karel Krejčí, se pokračovalo ve volbě pracovního předsednictva a nových členů správního výboru. Verifikační komise v čele s J. Bahníkem ze Záhřebu stanovila, že z 30 deklarovaných Čechů jich bylo přítomno 21, novohradišská Beseda má 130 členů, z nichž 90 % tvoří důchodci, činné jsou tři sekce – dramaticko-recitátorská, výtvarně-tvůrčí a pěvecká.
Z. Konjić přítomné seznámil s bohatou činností spolku, která patří mezi nejaktivnější v Brodsko-posavském županství. „Pěvecká sekce vystupovala vloni 17krát, výtvarně-tvůrčí 15krát a dramaticko-recitátorská 11krát. V rámci pětidenních Dnů české kultury proběhly akce Písně a jazyk na Strmci, v rámci Novohradišského léta Léto hudby a kultury, Dny české kultury v Krapinských lázních s názvem Pozdrav z Nové Gradišky, výtvarná kolonie a mikulášská oslava. Beseda má v plánu v příštím období uspořádat výtvarnou kolonii, zúčastnit se novohradišského léta, nacvičit nové písně, vydat sbírku básní besedních autorek, vystoupit v Holubňáku a Šibovci, uspořádat poznávací zájezdy a navázat kontakty s některým spolkem z České republiky a Českými besedami v Bosně a Hercegovině a v Srbsku. Novohradišští by rádi pokračovali i ve spolupráci se školami a médií.
Z finanční zprávy vyplynulo, že na činnost v roce 2018 Beseda měla 57.583 kn. Letos hodlá zajistit 70 tisíc kun. Největší částky se týkají dopravy. Zprávy o činnosti, financích, plánech a nové členy do těles spolku shromáždění schválilo.
Po demonstrativním odchodu Z. Konjiće ze zasedání se úlohy moderátorky ujala místopředsedkyně Besedy Marie Leskovarová, která pak dala slovo hostům. Na výroky předsedy bilancujícího spolku reagovala řada přítomných. Místopředseda Svazu Čechů Jiří Bahník: „Svaz Čechů v současnosti tvoří 32 krajanské spolky, které jsou všechny důležité včetně vašeho. Věnujme se činnosti a pokračujme v přátelství,“ doporučil a přenesl pozdrav předsedkyně Svazu Čechů Anny-Marie Štrumlové Tučkové. Neúčast poslance omluvila předsedkyně šibovecké Besedy Sanela Mildová, která pochválila aktivní členy hostitelské Besedy. Předseda KLD z Rešetarů Ivan De Villa si pochvaloval spolupráci s chorvatskými Čechy, kteří se 11. května mohou zúčastnit Rešetarského jara, jehož partnerem budou letos básníci a umělci z řad české menšiny.
Po napjaté oficiální části se vystrašení účastníci konečně mohli předvést v programu. Zatančila a zazpívala dětská skupina ukrajinského spolku ze Šumeće, taneční skupina z Lipovlan za doprovodu hudby, Mirko Knížek četl své básně a tančila srbská skupina z Okučan za doprovodu hudby. Členky souboru Golubica Batrina zazpívaly a capella a skupina Aronie z České besedy Šibovec za doprovodu harmoniky. Z domácích vystoupily recitátorky a tvůrčí skupina, která připravila výstavu svých prací. Sbor se omluvil za neúčast. Text a foto A. Raisová

FOTO na facebooku

Read 212 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 47 2020

V Jednotě číslo 47, která vychází 28. listopadu 2020, čtěte:
- Výstava Dušan Karpatský známý i neznámý hostuje v Městském muzeu v Bjelovaru
- Od smrti učitele národů Jana Amose Komenského uplynulo 350 let
- Zasedalo shromáždění Chorvatsko-české společnosti
- Rozhovor s Eduardem Vachovcem – Jak se žije v Česku v době pandemie
- Nový informační prostředek na Daruvarsku – Mojportal doufá, že se stane vaším
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

 

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi