V Lipovci se konala třicátá druhá přehlídka krajanského divadla

OSVĚDČENÍ VETERÁNI A SKVĚLÍ DEBUTANTI
Na lipoveckém jevišti se 22. a 23. března vystřídalo patnáct divadelních skupin a své dovednosti na prknech, která znamenají svět, uvedlo asi dvě stě účinkujících, mezi kterými byli jak osvědčení veteráni, tak i skvělí debutanti. V sále Českého domu, který kvůli velkému zájmu obecenstva praskal ve švech, panovala mimořádně dobrá atmosféra, a diváci všechna představení odměnili bouřlivým potleskem. Jedním slovem – třicátá druhá přehlídka krajanského divadla se zcela vydařila.

„Nacvičit divadlo není snadné. O tom vás přesvědčí každý herec, herečka, režisér, a za jejich lásku a vůli, které uvidíte v každém slovu a pohybu, je odměňte tak, jak umíte – srdečným potleskem,“ řekla předsedkyně lipovecké Besedy Renata Resová, když vítala hosty. „Dovolím si také poděkovat lidem, které neuvidíte na jevišti – nápovědám, kostymérům, scénografům, osvětlovačům, zvukařům. Velký dík patří také hostitelům, ženám v kuchyni, číšníkům a všem, kteří se podíleli na organizaci této velké akce, a o přestávce vám podají buchty a kávu, postarají se o jídlo a pití, a zajistí veškeré zázemí přehlídky.“
Předsedkyně divadelní rady Mája Krejčová pozdravila všechny jménem Svazu Čechů a uvedla, že je lipovecké vydání přehlídky letité, protože se zde koná od roku 2001. „Divadlo má v krajanské komunitě důležité místo – pomáhá nám zachovat mateřský jazyk, dodala a popřála hercům, ať zlomí vaz, tedy, ať se jim hezky hraje.
Hrálo se jim velmi dobře, publikum drželi ve skvělé náladě šest hodin každý večer, což je obdivuhodný počin. Prvního večera bylo na programu šest her, druhého devět, a od první do poslední se sálem rozléhaly smích a potlesk. Letošní přehlídku charakterizovala velmi pestrá volba námětů, suverénní provedení a všeobecně vysoká úroveň. Další zvláštností bylo to, že řada herců vystoupila ve dvou divadlech, zatímco absolutními rekordmany byli Bohdana Pěva Šolcová s Radkem Jančekem, kteří spolu napsali, režírovali i pomohli hrát dokonce tři divadla. „Jde ale o krátké hry,“ bránila se B. P. Šolcová, ale přece přiznala, že cestovat na zkoušky do Bjeliševce, Jazveniku a do Virovitice nebylo nikoliv lehké. Přitom měla Česká beseda Bjeliševec premiérové vystoupení: sehrála divadlo vůbec poprvé ve svých dějinách. Debutanty byli také herci nové České besedy Vitoviticko-podravského kraje, i když někteří z nich divadelní zkušenost mají. Zaznamenali jsme i jeden více než úspěšný návrat – po několikaleté odmlce svou činnost obnovila divadelní skupina krajanského spolku Rijeka.
Kromě už uvedených skupin autorské texty hrály ještě skupiny z Tréglavy, Bjelovaru, Dolních Střežan, Záhřebu, Rijeky a Holubňáku, ostatní skupiny sáhly po národních divadelních pokladech – Lipovec po italském, ostatní po českých. Sisak se držel osvědčeného klasika Karla Čapka, Dolany zvolily Pavla Němce, Šibovec Michaela Čecha a Hrubečné Pole Jana Čecha a Jana Dvořáka. Největším a milým překvapením bylo vystoupení České besedy Daruvar, která předvedla opravdovou operetu a čtyřicet let od zániku této formy vrátila obecenstvu divadlo se zpěvem a živou hudbou početného orchestru a mladých zpěváků.
„V životě jsem neviděla, že by se divadelní ochotníci odvážili sehrát operetu,“ sdělila při rozboru selektorka Chorvatského sněmu kultury Ozana Ivekovićová a zdůraznila, že provedení bylo „fantastické, dojemné, hudba a zpěvy vynikající, scéna hezká, kostýmy také výborné. Dodala také, že ji překvapilo, že je písnička Já bych chtěl mít tvé foto z české operety Na tý louce zelený, a že to není chorvatský šlágr, jak se domnívala.
Selektorka Ivekovićová za cenné pomoci překladatelky Jasminky Brkićové Strejčkové pozorně sledovala všechna představení, každý večer udělala rozbor a posoudila každou hru. U každého našla mnoho kladných prvků a sem tam sugerovala drobné změny. Tréglavské představení se jí velmi líbilo, protože scénickou formou pečuje o tradici a lidové zvyky, Hrubečnopolským pochválila vtipné zvukové efekty, Bjelovarským charakterizaci postav a „cit pro detaily“, Lipoveckým serenády během výměn scén, scénografii a kostýmy, Daruvarským všechno, Sisackým způsob inscenace slavné předlohy a nakládání s kulisami při představování teatru, Jazvenickým skvělou hru s vodou a synchronizovaným plaváním, Bjeliševeckým hraní divadla v divadle, výtvarnost a péči o tradici, a Besedu Viroviticko-podravského kraje za suverénní hru hlavního herce. Dolní Střežany si komplimenty zasloužily duchaplným zasazením známé tragedie o Romeovi a Julii do vesnického prostředí, ve kterém jsou milenci starými sousedy, Záhřeb za výborné ztvárnění buchet v troubě a použití zvonku a loutek, Dolany za dokonalé herecké provedení v těžké hře s aktuálními konotacemi, Rijeka za líbivou adaptaci životní situace a rodinných vztahů, Holubňák za dynamickou a vtipnou hru a Šibovec za perfektní scénu, kostýmy, dovedné použití hudby, duchaplnou pointou byl „opravdovou třešničkou na dortu“.
„Vaše zabývání se divadlem má dvojí význam – nejen, že pečujete o divadelní umění, ale jeho prostřednictvím i o svou mateřštinu, kulturu a tradici, a proto se ho nikdy nevzdávejte!“ řekla selektorka O. Ivekovićová a uzavřela: „Všechna divadla byla velmi zajímavá, každé svým způsobem zvláštní a nevím, jak vyberu vašeho představitele na státní festival chorvatských divadelních ochotníků. Bude to rozhodnutí velice těžké.“ Text Mato Pejić, foto Željko Podsedník, Michaela Kolárová a Lidija Dujmenovićová

FOTO na facebooku

POŘADATELÉ A HOSTÉ
Přehlídku krajanského divadla uspořádaly divadelní rada Svazu Čechů a Česká beseda Lipovec pod patronátem Rady pro národnostní menšiny Republiky Chorvatska a ministerstva kultury. Uznání skupinám a režisérům předávala předsedkyně divadelní rady Mája Krejčová, mezi početnými hosty byli předsedkyně Svazu Čechů Anna-Marie Štrumlová Tučková, poslanec za českou a slovenskou menšinu Vladimír Bílek, zástupkyně župana Táňa Novotná Golubićová, místostarostka města Daruvaru Vanda Ceglediová, předseda Koordinace českých menšinových rad a představitelů Damir Malina, ředitelka Jednoty Lidija Dujmenovićová, ředitelé českých mateřských a základních škol, představitelé menšinových těles a institucí. Program moderovala Korina Krejčová.

NA DIVADELNÍ PŘEHLÍDCE ÚČINKOVALI
TRÉGLAVA – Selské námluvy, komedie Marie Sedláčkové, režie Marie Sedláčková a skupina; HRUBEČNÉ POLE – Diskotéka babičky a dědečka autorů Jana Čecha a Jana Dvořáka, režie Zdenka Liberová; BJELOVAR – Změna není vždy dobrá, komedie Zdenka Trnky, režie Libuše Horáková; LIPOVEC – Lhář, komedie Carla Goldoniho, režie Drahuška De Bonová; DARUVAR – Na tý louce zelený, opereta Karla Tobise, Václava Mírovského a Vladimíra Rohana (texty písní Tobis – Mírovský, Špilar, hudbu složil Jára Beneš), režie Leonora Janotová, pomocná režie Jitka Janotová Doležalová; SISAK – Jak vzniká divadelní hra, poučná komedie Karla Čapka, režie Silvije Vadla; JAZVENIK – Akvabely aneb Historie vodního baletu v Chorvatsku, komedie Bohdanky Pěvy Šolcové a Radka Jančeka, režie Bohdanka Pěva Šolcová a Radek Janček; BJELIŠEVEC – Hruškovice, komedie Bohdanky Pěvy Šolcové, režie Bohdanka Pěva Šolcová; VIROVITICKO-PODRAVSKÉ ŽUPANSTVÍ – Zájezd České besedy, komedie Bohdanky Pěvy Šolcové a Radka Jančeka, režie Bohdanka Pěva Šolcová a Radek Janček; DOLNÍ STŘEŽANY – Trpělivost, komedie Zdenky Šenholdové, režie Zdenka Šenholdová, ZÁHŘEB – Buchty, veselohra Milušky Křivohlávkové, režie Martina Marinkovićová Plechatá a Jarmila Kozáková; DOLANY – Blázinec, drsná komedie Pavla Němce, režie Světluška Prokopićová; RIJEKA – Velikonoce u Beránků, komedie Fanynky Husákové, režie Fanynka Husáková; HOLUBŇÁK – Zatracené peníze, komedie Jasny Růžičkové, režie Jasna Růžičková; ŠIBOVEC – Cesta na Mars, komedie Michaela Čecha, režie Jasna Jermanová

Read 202 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 39 2020

V Jednotě číslo 39, která vychází 3. října 2020, čtěte:
- Předsedou České besedy Mezurač zůstává Velibor Potužák
- Pedagogové z Valašského Meziříčí na stáži
- Lipovečtí si připomněli patrona Čechů sv. Václava
- Večer bohatství jazyků ve Virovitici
- Svatý Jeroným a Češi
- Seznamte se s rodinou Horynovou z Končenic
- Jane‘s Walk: Po stopách zaniklého průmyslu a slavné letecké minulostí
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi