Selektorka Chorvatského sněmu kultury o divadelních hrách

ROZBOR DIVADELNÍ PŘEHLÍDKY 2019
Svazu Čechů přišel dopis od Chorvatského sněmu kultury, že na státním festivalu divadelních ochotníků bude českou menšinu zastupovat soubor z Dolan hrou Blázinec v režii Světlušky Prokopićové. V dopise se selektorka Ozana Ivekovićová zmínila i o ostatních divadelních představeních, které zhlédla. Přinášíme její rozbor.

Selské námluvy (Tréglava) je lidová hra o námluvách a svatbě. Zvláštní hodnota představení spočívá v podrobně popsaných českých zvycích námluv, svatby a svatebních písních. Některé herecké výkony byly velmi působivé, zejména nevěstin otec a ženichova matka. Ve skupinových scénách se herci ale často navzájem kryjí, otáčí se zády k divákům, diváci pak nemohou slyšet, co herci říkají. Při přestavbě scény by lepší než zavírat oponu bylo, kdyby herci scénu změnili ve tmě, třeba při hraní nebo zpívání svatebních písní.
Diskotéka babičky a dědečka (Hrubečné Pole) hovoří o touze venkovského dědečka jít na diskotéku. Velice efektně je vyřešený zvuk sanitky. Hra obsahuje některá aktuální témata ze života obyčejných lidí, která jsou specifická pro lidové divadlo. Herci vykonali svou práci velmi úspěšně. Zvláště je dobrá postava dědečka, který chce tančit, ale se z pohovky po celou dobu ani nehne, zatímco se ho babička snaží přesvědčit, aby šel něco dělat. Také v této hře se herci v některých situacích navzájem zakrývali a otáčeli se zády k publiku. Celkově je to zábavný a vtipný příběh.
Ve hře Změna není vždy dobrá (Bjelovar) tchyně nemá ráda snachu. Syn vyžene manželku z domu a matka se mu snaží najít novou nevěstu, která jí bude líp vyhovovat. V žánru lidového divadla je to velmi dobré představení s některými skvělými hereckými výkony. To platí zejména pro hlavní hrdinku, nespokojenou tchyni, a její sousedku. Hra je plná drobných detailů, které představení zvlášť okořenily.
Česká beseda Lipovec se představila komedií Lhář Carla Goldoniho, který novým způsobem používá tradici commedie dell‘ arte. Objevují se některé typické postavy komedie, jako je Pantalone, Brighelle, Arlecchino nebo Colombina, ale jsou to lidé z krve a masa, ne typizované postavy. Herci hráli své postavy skvěle, snažili se proniknout do psychologie své role. Vztahy mezi postavami jsou jasně zobrazeny a soubor funguje jako skupina. Výtvarné řešení hry – scénografie, kostýmy a kulisy jsou velmi krásné a dobře vyřešené. Herci mění scénu před publikem ve tmě, zatímco kytarista hraje italské písně, které dobře zapadají do tématu představení. Na konci hry herci hlasitě promluvili, že není dobré lhát. Podle mého názoru není špatné ponechat publiku prostor na rozmýšlení. Kus nabízí spoustu možností pro herecké výkony a potěšilo mě, že hra šla v tomto směru.
Česká beseda Daruvar předvedla část operety Na tý louce zelený (který však může fungovat jako celek), v níž přináší dva milostné příběhy. Kromě herců vystupují i tanečníci, je zde také živá hudba. Herci byli ve svých rolích skvělí, a to jak v mluvených, tak i zpívaných částech. Obzvlášť působivé a vtipné byly zejména role nadlesního, lesníka a profesora. Všichni herci skvěle fungují jako celek. Scénografie a kostýmy (oblečení, uniformy a kroje) jsou vytvořeny velmi krásně. Dělat operetu je velmi náročná práce, natož pro divadelní amatéry, a proto by měla být oceněna snaha a režijní práce Leonory Janotové. Zvláště chvályhodné je, že se při vystoupení také pečuje o české hudební a divadelní dědictví.
O českou kulturu zvláštním způsobem pečuje divadelní skupina Panika České besedy Sisak, která se zabývá českými klasiky. Pro tuto příležitost nacvičili text Karla Čapka Jak se dělá divadlo. Režisér Silvije Vadla kombinoval loutky a herce. Zdá se mi, že je škoda používat loutky, pokud se neklade otázka, proč se používají a co všechno mohou, co živý herec nemůže. Bohužel loutky nebyly do důsledku promyšlené, bylo by lepší, kdyby všechny role hráli živí herci, protože v realizaci rolí byli velmi úspěšní. Škoda, že se při vyprávění příběhů herci nevyměňovali v roli vypravěče tak, že by vyskočili ze svých rolí. Tito herci to zajisté mohou. Kulisa byla mimořádně efektní při zobrazování publika a zákulisí. Bylo obzvláště dobré, že se herci pohybovali. I přes námitky je představení velmi dobré. Doufám, že skupina bude pokračovat v práci na klasických dílech české literatury.
Akvabely aneb Historie vodního baletu v Chorvatsku (Jazvenik) je vtipný příběh, který nám vyprávějí průzkumníci při fotoprezentaci. Poukazují na „důkazy“ o tom, jak se vodní balet dostal do Chorvatska a na konci ho i demonstrují. První obraz, ve kterém všichni herci sedí na předscéně v županech, plavkách a bačkorách je velice efektní. Zvláštní pochvalu si zaslouží plavky a způsob, jak je vyřešen bazén s vodou. Za modrým neprůhledným igelitem jsou plavci – baletní tanečníci. Celý tanec doprovází hudba – Smetanova Vltava. Zvlášť vtipný je okamžik, kdy se tanečnice utápí a v panice vykoukne nad vodu. Obecně, jde o velmi zajímavé představení.
Hruškovice (Bjeliševec) přináší pověst (legendu) o tom, jak nastala hruškovice. Při tom je hra udělaná jako divadlo v divadle. Skupina lidí v lidových krojích se domlouvá, jak udělají divadlo, a vypravěč vybírá herce a rozděluje divadelní role. „Herci“ se maskují a vstupují do svých rolí před očima diváků. Herci jsou v lidových krojích, zpívají lidové písně a hrají na tradiční hudební nástroje. Sugerovala bych fyzické oddělení povídání a divadla v divadle. Divadlo v divadle bych doporučila hrát na předscéně.
Zájezd České besedy (Viroviticko-podravský kraj) znázorňuje každodenní banální situaci v zajímavém příběhu. Skupina turistů přijde do hospody na oběd a vedoucí zájezdu se snaží určit a napsat, co kdo bude jíst. Herec, ztvárňující vedoucího zájezdu sehrál svou roli velmi úspěšně a vlastně „nesl“ celou hru. Ačkoliv herci byli na scéně dobře umístěni, měli by si dávat pozor, aby se těly navzájem nezakrývali, a aby se při replikách tváří nebo alespoň v profilu obraceli k publiku.
Představení Trpělivost (Dolní Střežany) se zabývá starším zamilovaným párem proslulých jmen Romeany a Juliana. Rozhodnou se utéct do domu pro seniory a po tolika letech být šťastní. Scéna je rozdělena plotem mezi dvěma sousedními dvory. Zajímavá je scéna, když se Julián pokusí potichu po žebříku přelézt přes plot, aby utekl se svou milovanou. Ačkoli toto téma přímo cituje Shakespearovu tragédii Romea a Julie, příběh nekončí tragicky, starý pár se bere a rodiny se udobří. Zvlášť působivé byly starší herečky, které vystupovaly jako dva něžní milenci, navzdory letům, která uplynula.
Záhřebská Česká beseda sehrála hru Buchty, která se zabývá českou kulturou a tradicí. Vnučka odmítá naučit se od babičky, jak se pečou buchty, ale nakonec je přece sama upekla. Babička vypráví příběh Honzy a draka. Hlavy draků zobrazují loutky, které jsou zde mimořádně dobrým řešením. Scéna je rozdělena na babiččinu kuchyň a troubu, ve které se pečou buchty. Když se kulisa uhne, vidíme, jak se buchty v troubě hádají, která z nich je nejlepší. Herečky–buchty jsou stejně oblečené, rozdíl je pouze v barvě šátků, který znázorňuje nádivku. Takové použití kostýmů je velice dobré, udává, v čem je podobnost, ale také odlišnost postav. Zajímavá je i role vypravěče, který vede hru pozoruhodně, ale zároveň nenápadně. Zvonkem označuje jednotlivé části hry.
Hra Blázinec (Dolany) se zabývá tématem korupce, násilí, krutosti a sobectví. Zdravotní sestřičky ve skutečnosti úplně zdravé lidi zavírají do nemocnice, aby měly dostatek pacientů a tím potravin, které mohou prodat. Lidé jsou vlastně přeměněni na věci a dokonce nemají svou identitu (všechny muže sestřičky nazývají „pan Novák“ a rozlišují je pouze číslem). Text nabízí výborné možnosti pro vynikající herecké výkony. Všichni herci byli na velice vysoké úrovni, pozoruhodně ztvárnili postavy a vzájemné vztahy. Zajímavá je také komunikace s diváky. Na začátku hry sestřičky vzaly diváky z publika (vlastně jednoho z herců), na konci se uvádí, že budou zase hledat nového diváka. Diváci v prvních řadách dosvědčí o tom, že pocítili i strach. Ze hry je cítit pesimismus, protože korupce je nezastavitelná a lidé nemají žádný soucit, za svými zájmy jdou i přes mrtvoly.
Hra Velikonoce u Beránků (Rijeka) pojednává o prázdninovém setkání a o nespokojenosti tchyně snachou. Tchýně vyvolá hádku mezi manželi, tchán však situaci uklidňuje. Uvedla i jeden český velikonoční zvyk. Navrhla bych, aby se změny scény odehrávaly ve tmě před publikem. Při příchodu na scénu mohli herci zpívat české velikonoční písně, které by ještě více zdůraznily českou tradici. Herci interpretovali své role úspěšně. Radím, aby se navzájem nezakrývali a aby nemluvili otočeni zády k publiku.
Zatracené peníze (Holubňák) je krátká hra o rozporech mezi manželem a manželkou, která ztratila 200 kun a přinesla zboží z obchodu jen proto, že její kamarádka pracuje na pokladně. Ztráta peněz vyvolává lavinu vzájemných obvinění a stížností jednoho na účet druhého. Peněženka se nakonec našla, a manžel si uvědomí, kdo je vinen. Jde o typickou manželskou hádku, jakou lidi velice dobře znají, proto hra vyvolala hodně smíchu. Herci hráli své role velmi dobře, zejména herečka, která hrála manžela. Navrhovala bych, aby skříň, ve které žena hledá peníze, byla postavena tak, aby jí byl vidět obličej.
Cesta na Mars (Šibovec) je směšný příběh, takřka parodie, o dvou typických Češích, jejichž posláním je na Marsu zplodit prvního Čecha. Když se astronauti poprvé objeví a když přistanou na Marsu, je slyšet slavná melodie Odyseje ve vesmíru. Přistání na Marsu je doprovázeno efektně vybraným červeným světlem a kouřem. Herci výborně ukázali stav beztíže a věta prvního Čecha, který přistál na Marsu, byla: „Tohle je všechno hovno!“ Kostýmy a scénografie jsou velmi krásné a vtipné (zejména kostýmy astronautů). Největším úspěchem této hry byli herci (zejména astronauti), kteří byli ve svých rolích skvělí a pobavili publikum až k slzám. Přel. A.-M. Štrumlová Tučková, redakčně kráceno

FOTO z přehlídky na facebooku

Read 279 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 42 2020

V Jednotě číslo 42, která vychází 24. října 2020, čtěte:
- Ve Virovitici se konaly Dozvuky 18. jarních tonů Jana Vlašimského
- Školní rada jednala o přizpůsobování výuky krizovým opatřením
- Světová výstava děl Alfonsa Muchy
- Představujeme Bruna Táborského z Daruvaru
- Do Jazveniku za vedoucí taneční skupiny Vlastou Kokićovou
- Kamencové jezero – světová rarita
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi