Valná hromada Besedy v Tréglavě

HODNOTILI A PLÁNOVALI DALŠÍ ČINNOST
V krajanském spolku v Tréglavě na Hrubečnopolsku se v sobotu 6. dubna konala valná hromada s programem domácích skupin a hostujících souborů z Bjelovaru a Končenic.

Všechny členy České besedy Tréglava a hosty přivítal předseda spolku Zvonko Harauzek a dal slovo pracovnímu předsednictvu pod vedením Alenky Havelkové. Řádné valné shromáždění začalo zprávou předsedy Z. Harauzka, který řekl: „Všechny besední skupiny se v uplynulém období pravidelně scházely na zkouškách. Zvlášť dobře a samostatně pracoval náš pěvecký sbor. Všichni v Besedě se snaží, aby skupiny měly dobré podmínky k práci a také abychom si k nám mohli pozvat přátele na hostování. Tréglava je malá vesnice, a tak je i naše Beseda malá, ale v uplynulém období jsou za námi mnohá vystoupení. Spolek má 116 členů, aktivních ve všech složkách je 68. Ostatní členové pomáhají při pořádání různých akcí.“
Následovaly zprávy o činnosti besedních skupin, které přečetli vedoucí. Z nich bylo vidět, že jsou, jak řekl předseda Z. Harauzek, všechny velice činné a že je za nimi celá řada vystoupení. Vystupovaly doma na akcích, jako je třeba Májové setkání nebo Staročeský jarmark, na pohostinných vystoupeních u přátelských besed, na akcích Svazu Čechů, jako byly Dožínky a na různých dalších přehlídkách. Zúčastnily se i mnoha koncertů, které uspořádalo město Hrubečné Pole a vystupovaly i na Menšinové přehlídce Bjelovarsko-bilogorského županství. Dvacítka členů byla loni na zájezdu v České republice, kde etnografická skupina na festivalu Mlýnské kolo v Bohuslavicích nedaleko Kyjova, velice dobře představila naši českou menšinu.
Zprávu o financích podal Antonín Besprska. Ze zprávy bylo vidět, že spolek měl v loňském roce k dispozici víc než devadesát tisíc kun.
Všechny zprávy, i plán práce a finanční plán, byly jednohlasně schválené.
Následovalo slovo hostů. K obecenstvu promluvil poslanec Vladimír Bílek, předsedkyně Svazu Čechů Anna-Marie Štrumlová Tučková, místožupanka Táňa Novotná Golubićová a předsedkyně České obce Bjelovar Miruška Lončarová. Všichni Besedě poblahopřáli k bohaté činnosti a popřáli hodně úspěchů do budoucna.
Po oficiální části valné hromady následoval kulturně-umělecký program, ve kterém vystoupily dvě domácí taneční skupiny Hvězdiček, pěvecký sbor Šumaři, dechová hudba z Končenic a taneční skupina Končenská chasa. Konec programu patřil divadelnímu představení z Bjelovaru Změna není vždy dobrá Zdenka Trnky. Všechny body programu se obecenstvu líbily, a proto je odměňovalo potlesky, zvlášť divadelní představení.
Po programu následovala večeře a pobavení při zvucích hostující dechové hudby.  Text a foto A.-M. Štrumlová Tučková

FOTO na facebooku

Read 48 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 27 2019

V Jednotě číslo 27, která vychází 6. července 2019, čtěte:
- Žáci pátých tříd poprvé v České republice
- Představujeme rodinu Weisserovu z Daruvaru
- Zajímavosti z přehlídky dechových hudeb
- Souhrn jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi