Vstříc volbám členů rad a představitelů národnostních menšin

ZKONTROLUJTE SOUPIS VOLIČŮ
Začátkem dubna skončil mandát členů rad a představitelů národnostních menšin. Nové volby se podle rozhodnutí vlády Republiky Chorvatska budou konat v neděli 5. května 2019. V mezičase nabyl platnosti zákon o menšinových volbách, podle kterého má větší počet jednotek místní samosprávy právo volit rady a představitele.

Poprvé se volby konají na základě zvláštního zákona, kterým je určen přesný termín voleb – je to první květnová neděle, také podmínky týkající se počtu příslušníků menšiny. V jednotkách místní samosprávy, ve kterých je v celkovém počtu obyvatelstva příslušníků jednotlivé národnostní menšiny více než 1,5 procenta nebo dvě stě příslušníků menšiny v obcích a městech a pět set v županstvích, se volí menšinová rada. Tam, kde je počet příslušníků menšiny větší než sto, se volí představitel. Díky tomuto paragrafu má česká menšina mít rady v Lipiku, Kaptole, Lipovlanech a Velikém Grđevci. Samozřejmě, také v obcích, městech a v županstvích, kde byly i doposud – Daruvar, Dežanovec, Hrubečné Pole, Končenice, Kutina, Pakrac, Sirač, Bjelovarsko-bilogorské, Požežsko-slavonské a Sisacko-moslavinské županství a hlavní město Záhřeb. Právo volit radu má také obec Hercegovec, která toto právo doposud nevyužívala, stejně jako obec Veliký Grđevac, která měla doposud právo volit představitele a nyní má právo volit radu.
Představitele volí Češi v Bjelovaru, Garešnici, Rijece, Sisku a v županstvích Istrijském, Primorsko-goranském, Splitsko-dalmatském, Viroviticko-podravském a Záhřebském.
Rady národnostních menšin v obcích mají deset členů, ve městech patnáct a v županstvích pětadvacet. Kandidáty podle zákona navrhují spolky národnostních menšin nebo skupiny občanů, kteří v tomto případě musí sbírat podpisy. Právo volit členy rady nebo představitele mají občané zapsaní v seznamu voličů jako příslušníci národnostní menšiny, která má právo volit radu nebo představitele. To však znamená, že všichni, kteří se chtějí zúčastnit menšinových voleb, musí zkontrolovat, zda jsou v soupisu menšinových voličů zapsaní. Pokud ne, mohou se do tohoto seznamu zapsat. Lhůta na kontrolu soupisu voličů vyprší 25. dubna.
Kandidátské listiny se volební komisi odevzdávají nejpozději 16. dubna do půlnoci, dva dny potom se jména kandidátů zveřejňují. Stejného dne, tedy 18. dubna, začíná volební kampaň, volby probíhají 5. května od 7 do 19 hodin. Text M. Pejić

NEPŘEHLÉDNĚTE!
Jste-li na soupisu voličů národnostních menšin, můžete zkontrolovat nejpozději do 25. dubna v úřadu všeobecné správy (ured državne uprave) županství nebo města nebo na webové stránce
www.uprava.hr.
Pozor: volit členy rad a představitele mohou jen občané zapsaní v menšinovém seznamu voličů.

Read 148 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 21 2020

V Jednotě číslo 21, která vychází 23. května 2020, čtěte:
- Návrat do škol v Bjelovarsko-bilogorském županství
- Daruvarská česká mateřská škola pracuje ve všech skupinách
- Předsednictvo Svazu Čechů odvolalo největší letošní akci – Dožínky
- K 140. výročí SDH Daruvar vyšla kniha Daruvarští hasiči
- Češi a rozvoj lázeňského cestovního ruchu u moře
- V Bjelovaru hostuje výstava Baron Trenck městského muzea z Brna
- Souhrn jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi