Mezinárodní 17. Jarní tóny Jana Vlašimského ve Virovitici

VE ZNAMENÍ STÝCH NAROZENIN ČESKÉ BESEDY VEROVICE
Největší a nejvýznamnější mezinárodní hudební akcí virovitických Čechů jsou od obnovení její činnosti v r. 2002 Jarní tóny Jana Vlašimského. Místní Beseda se tak snaží zviditelnit hudebníka a skladatele Jana Vlašimského, který působil v několika virovitických sdruženích: Rodoljubu, Městské hudbě, hudební škole a v místní České besedě, kde byl dva mandáty předsedou. Letošní Tóny se konaly na počest stého výročí založení České besedy ve Virovitici a skládaly se z celé řady akcí. Slavnost se koná od 15. do 25. května na různých místech ve městě.

První akcí v pořadí byl koncert stoupenců děl Jana Vlašimského (1862–1942), kterým virovitická Beseda tuto akci tradičně zahajuje. Letos se konal 15. května v kulturním středisku a kromě besedních skupin, taneční, pěvecké a hudební se ho zúčastnily Hudební škola Jana Vlašimského Virovitica s obvodní dr. Marijana Jergoviće Pitomača, Chorvatský pěvecký spolek Rodoljub a Městská hudba Virovitica. Koncert zahájilo předtančení besední taneční sekce za pomoci KUS Virovitice se směsí tanců Česká beseda, jak se tančila před sto lety v hotelu Zlata. Tenkrát k tomu ale hrál orchestr vedený Janem Vlašimským. Daruvarský historik Vjenceslav Herout, autor monografie o J. Vlašimském uvedl, že Česká beseda se před druhou světovou válkou tančila ve všech českých spolcích. Po ní i na Dožínkách. Kromě ní se vystupovalo i s Besedou moravskou a slovenskou.  

Dny české kultury potřinácté
Součástí Tónů, byly i dvoudenní 13. Dny české kultury, které v sobotu a neděli 18. a 19. května přilákaly příznivce českých tradic a gastronomie nejen do Českého domu, ale i do středu města. Sobotní kulturní program v Domě se skládal z představení besedních sekcí – taneční za přispění členů KUS Virovitica, pěveckého sboru a malé sólistky za doprovodu malého komorního souboru. Sbor zazpíval pod taktovkou Rudolfa Chalupy nejen české, ale i chorvatské písně a Lejla Fridrichová písničku Dělání, kterou zpívala na dětském festivalu v Končenicích. Samostatně se představil i dechový orchestr. Virovitičtí se mohou jako jedni z mála pochlubit i sportovní sekcí, která se předvedla v zajímavém vystoupení na hudbu Smetanovy Vltavy. Divadelní sekce připravila premiéru autorského skeče. Obdiv za to, jak místní krajané pečují o českou píseň, hudbu a mluvené slovo, vyjádřil plynnou chorvatštinou zástupce velvyslance Česka v Chorvatsku Slavomír Goga, ale i místopředsedkyně Svazu Čechů Marie Válková. Vyvrcholením programu bylo odevzdání bronzové plakety České besedě Verovice za sedmnáctiletou úspěšnou činnost, týkající se šíření a rozvoje kulturně-uměleckého amatérismu a chorvatské kultury a uznání krajanům, kteří byli v Besedě aktivní více než 10 let. Předala jim je představitelka Chorvatského sněmu kultury Karmenka Piceková. Předsedkyně Besedy Jasna Bergerová, koordinátorka a organizátorka všech akcí Tónů – moderovala, hrála divadlo, starala se o celý průběh této náročné slavnosti, za což si zasluhuje obdiv.
O prezentaci české kultury se v nedělním programu postaraly kromě domácí Besedy, která dopoledne pořádala v Českém domě kulatý stůl na téma 100. výročí prvního založení České besedy ve Virovitici (1919), působení Besedy a její přínos v posílení chorvatsko-českých vztahů. Vstříc 700. výročí vzniku vsi Všeň (ČR) a nové perspektivy v popularizaci děl J. Vlašimského v jeho rodné Všeni, který byl doplněn hudebním programem inspirovaným jeho hudebními díly.  Debaty se účastnili daruvarský historik Vjenceslav Herout, předseda Chorvatsko-české společnosti Marijan Lipovac, hudební znalec Perica Mihaljević a hosté.
Dny kultury vyvrcholily odpoledním multinacionálním programem ve středu města a staročeským jarmarkem, na němž své výrobky z kukuřičného šustí vystavovala Česká beseda Dežanovec, Brestovští pekli bramborové placky a nabízeli výrobky své tvůrčí dílny a české pečivo a členové virovitické Besedy nabízeli propagační materiál. V programu se s tanci a hudbou přestavily Brestovští, Sdružení Novi Gradac, KUS Virovitica, KUS Drenjaci z Drenje a SKD Prosvjeta Záhřeb, podvýbor Virovitice.  
Součástí desetidenní slavnosti bude 24. a 25. května tradiční Den otevřených dveří na téma Odhalujeme mladé talenty. „Budou to tvůrčí dílny s hudebním, tanečním a divadelním programem a výstavou prací, které na nich vzniknou. Pořádat je budeme v Českém domě a nově vzniklé dílně pro umělecká řemesla ve dvoře u Domu. Zúčastní se jich nejen naše Beseda, ale i hosté ze Základní školy Lubina z Kopřivnice (ČR) a žáci českého jazyka a kultury z virovitických škol. Škola z České republiky přiveze výtvarné potřeby a učebnice za více než 11 tisíc Kč. Žáci z české Kopřivnice navštíví chorvatskou Koprivnici, Ivanovo Selo a Daruvar. Pro dílny hudební, výtvarnou, keramickou, dramaticko-literární a kuchařskou je vyhrazený 25. květen. Jejich vedoucími budou hudebník Perica Mihaljević, Tatjana Lulićová Prpićová, učitelka češtiny Naďa Sviderková, Jasna Bergerová a učitelky ze ZŠ Lubina (ČR). Poté bude následovat kulturní program všech účastníků, Virovitických a hostů,“ informovala J. Bergerová.
Organizování 17. Jarních tónů Jana Vlašimského se kromě 130členné České besedy Verovice, zúčastnily i Hudební škola J. Vlašimského, HPD Rodoljub a Městská hudba, obě z Virovitice. Konaky se pod záštitou  Rady pro národnostní menšiny Chorvatska, Svazu Čechů, města Virovitica, Turistického sdružení pospolitosti Virovitica, Viroviticko-podravského županství, divadla Virovitica a Virkom Virovitica.
Text A. Raisová, foto ar a lo

FOTO na facebooku

Na premiéře skeče Gol-gej a Cing-Cang-Fu se podíleli: autorka Anna Bajzková z Novsky; hrály Jasna Bergerová (režie), Štefica Debeljakovićová, Gabrijela Gorinšeková Halužanová a Marija Stanićová.

Read 91 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 14 2020

V Jednotě číslo 14., která vychází 4. dubna 2020, čtěte:
- V Suvenir Arboru v Sirači šijí roušky pro zdravotníky
- S poslancem Vladimírem Bílkem o Sněmu, vládě, hospodářství a menšině
- Reportáž: Země se stále chvěje a v lidech panuje strach
- Končenickou farnost vede krajan Tomislav Sanić
- Epidemie koronaviru v Kanadě a Česku: Život naruby
- Souhrn jednotlivých zpráv v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi