Valná hromada České besedy Horní Daruvar

LETOS 95. VÝROČÍ VZNIKU BESEDY A 75. VÝROČÍ ŠKOLY
Česká beseda Horní Daruvar, která letos slaví 95. výročí vzniku, zhodnotila 31. května 2019 činnost na 95. volební valné hromadě. Předcházelo jí tradiční kácení májky za přítomnosti nejen domácích, ale i besední hudby z Lipovce, která na hříšti a pak i v místním kulturním domě vyhrávala k poslechu a tanci.

Před výročním shromážděním se v programu přestavila dětská divadelní skupina Besedy s pohádkou O kuřátkách a lišce. Děti využily důvtipné rekvizity a pěkné kostýmy.
Všechny přítomné a místožupanku Táňu Novotnou Golubićovou, učitelku z České republiky Bohdanu Pěvu Šolcovou s rodinou, představitele přátelských besed přivítal dosavadní předseda spolku Damir Malina, pak se slova ujala Natálie Ježková, která celé shromáždění vedla. Zúčastnilo se ho 40 členů z 203. Důkazem bohaté činnosti byl výčet akcí, kterých se jednotlivé sekce v minulém období zúčastnily. Zprávy podali předseda, jednatelka a vedoucí sekcí; všechny byly schváleny. O své činnosti Beseda veřejnost informuje i prostřednictvím facebooku.
Divadelní skupina, která se skládá z dětské a sekce dospělých, má za sebou řadu akcí. Pěvecká skupina pod taktovkou Miroslava Klígla vystupovala vloni 40krát. Hudební skupina vystupovala desetkrát a přeje si ve svých řadách nové členy. Aktivní jsou i gastronomická skupina a tvůrčí sekce, vloni se zúčastnila patnácti akcí. Zpráva o hospodaření se týkala pronájmu sálu, pořízení bezdrátového mikrofonu a ozvučení. Zpráva učitelky místní školy Moniky Lukićové nezněla příliš optimisticky. Do školy, která letos slaví 75. výročí existence, chodí 7 žáků, do českého oddělení jedna žákyně 3. třídy.
„Na Domě bylo uděláno hodně: od úprav prostorů pod kuchyní až k vchodu do Domu,“ uvedl D. Malina. „Plánujeme pořídit osvětlení jeviště, provést hydroizolaci Domu, renovovat šenk a prostor nad sanitárním uzlem, upravit nové hřiště, které by mělo vzniknout zbouráním budovy u Domu.“ K tradičním akcím jako je babský bál, masopustní průvod, Zpívejte s námi, piknik, stavění a kácení májky, přibylo letní kino, multikulturní tvůrčí dílny, Dny české kultury – Dny bramboráků (letos s hosty z různých míst ČR). Novinkou je setkání hudebních skupin menšin Bjelovarsko-bilogorského županství.
Spolek disponoval se skoro 118 tisíci kunami a utratil kolem 104 tisíce kun. Beseda hodlá zajistit více než 94 tisíce kun a to hlavně na zájezd do Sarajeva, České republiky a po Chorvatsku, na hostování divadelníků z České republiky, na monografii o Horním Daruvaru a na řadu dalších akcí. D. Malina poděkoval všem, kteří Besedě pomohli. Zmínil se i o výsledcích menšinových voleb a znovuotevření místního obchodu. Večer končil představením besední skupiny dospělých Lázeňská historka a zábavou při lipovecké hudbě.  Text a foto A. Raisová

FOTO na facebooku

Nový správní výbor: Vlasta Klírová, Natálie Ježková, Karel Hašpl, Marinela Totová, Jindřich Hlušička, Alenka Horáková, Damir Horák, Marie Horáková, Věnka Vokasová, Jitka Jílková, Nikola Kovačić, Mirek Horák ml., Damir Malina, Mirela Malinová Resová, Ankica Malinová, Véna Pinkava a Libor Malina.
Dozorčí výbor: Oto Richter, Míro Hanzl a Joza Kubizňák.

Read 150 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 38 2020

V Jednotě číslo 38, která vychází 26. září 2020, čtěte:
- Představitelé krajanů v Ministerstvu zahraničních věcí České republiky
- Česká beseda Hercegovec dostala bustu T. G. Masaryka
- Valná hromada České besedy města Garešnice
- Donace roušek a učebních pomůcek z Čech
- V Slavonském Brodě vzpomínají na cesty do Nové Vsi
- Představujeme Miladu Rabihićovou a její zálibu v běhání
- Reportáž – Skvělý letní odpočinek u řek
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi