Den české kultury v Osijeku

SLAVNOSTNĚ A RADOSTNĚ
Česká beseda Osijek uspořádala k pátému výročí svého založení 1. června 2019 v Chorvatském domě v Tenji, kde probíhá veškerá besední činnost, čtvrtý Den české kultury. Finančně ji podpořil Svazu Čechů, Rada pro národnostní menšiny a Úřad pro lidská práva. Proběhly pod patronátem Města Osijek a spolupatronátem Turistického sdružení města Osijek.

Tři České besedy z Daruvarska – dolanská, brestovská a ivanoselská se do východní Slavonie vydaly už brzy ráno. Kromě vystoupení u Osijeckých na Dni české kultury si udělaly i výlet a maximálně využili sobotního krásného počasí. Jejich cesta vedla přes Našice a tak se v Našickém Markovci zastavili v malé zoologické zahradě, kterou si během hodinky prohlédli. Potom se výprava vydala do Osijeku, kde na ně čekal průvodce městem Igor Majdiš a provedl ji tvrzí a ulicemi Osijeku. Procházka městem byla velice zajímavá, a tak se účastníci zájezdu dozvěděli mnoho o minulosti a současnosti města, významných osobnostech a o známých Češích, kteří zde kdysi působili.
Po odpolední prohlídce města se členové tří krajanských spolků vydali do nedaleké Tenji, kde se konal Den české kultury. Protože začalo pršet, všechno probíhalo v místním domě, takže stánky, které měly být venku, byly postaveny v sále. Jen bramborák se smažil venku pod střechou a mezi deštěm venku vyhrávala i ivanoselská dechová hudba. Už od samého začátku akce vládla velice příjemná atmosféra a dobrá nálada. Lidé dali vědět, že do tohoto spolku rádi jezdí a členové osijecké Besedy byli během celého večera výbornými hostiteli.
V sále byla i malá výstava výtvarníků Vláda Hnojčíka a Zvonka Lazara, kterou si všichni hosté a účinkující v programech prohlédli, stejně jako i velice zajímavé stánky zdejší etnografické skupiny U starýho pařezu a U naší babičky. Byly vystaveny i práce drátenické dílny, k ochutnávce domácí povidla a různé druhy kořalek.
Kulturně-umělecký program zahájil a poděkoval všem za účast a spolupráci předseda spolku Vlado Grgošević. Následovala krátká video projekce fotografií, kterou provázela místopředsedkyně Vlasta Šabićová. Přítomní se dozvěděli, jak to bylo na začátku, když se členové Besedy neměli kde setkávat a také o akcích, které zdejší spolek pořádal, se kterými spolky spolupracoval a jak je to v Besedě dnes, které skupiny působí a kdo je jejich vedoucí. Za podporu činnosti České besedy Osijek a úspěšnou spolupráci k pátému výročí založení Česká beseda Osijek udělila uznání: Městu Osijek, Místnímu výboru Tenja, Turistickému sdružení města Osijek, CHKUS Osijek 1862, Daruvarskému pivovaru, Osijeckému pivovaru, Jednotě Daruvar, Svazu Čechů v RCH, Vladimíru Bílkovi, Anně-Marii Štrumlové Tučkové, Libuši Stráníkové, Jáře Kulhavé, etnografické, pěvecké a hudební skupině České besedy Osijek.
Kulturně-umělecký program začal Tou naší písničkou českou, kterou zazpívali všichni přítomní a potom na jeviště přišly domácí pěvecká a hudební skupina. Zpívaly známé české písně a spolu s nimi i celý sál, stejně jako pěvecká skupina z Daruvarského Brestova za doprovodu Miroslava Klígla Ježi na sintetizátoru. Velice zaujalo vystoupení Chorvatského kulturního spolku Josip Šošić. V programu vystoupila jeho ženská a mužská pěvecká skupina Inoče a Baće. I jeho vystoupení se líbilo a obdržel za něj velký a bouřlivý potlesk. Potom jeviště zaplnila Česká beseda Maćino Brdo (Bosna a Hercegovina). Představila se dvěma českými písněmi. V programu nechyběla ani taneční skupina Pemijačky, která za doprovodu dechové hudby zatančila dva tance. Konec programu patřil divadelnímu představení, které uvedli ochotníci z Dolan. Jejich vedoucí Světluška Prokopićová  přítomné krátce v chorvatštině seznámila s hrou, aby jí všichni rozuměli a mohli sledovat. Letošní nejlepší krajanské divadlo mělo úspěch i v Osijeku. Publiku se líbilo a odměňovalo je potlesky.
Po programu předseda spolku V. Grgošević všem skupinám odevzdal uznání za vystoupení a přítomné pozval na večeři, po které se všichni ještě dlouho při hudbě bavili. Hudební skupiny se na jevišti střídaly a ostatní přítomní se bavili a tancovali. Čtvrtý Den české kultury se vydařil a všichni si z něj odnesli domů dobré pocity a jistě se už těší na další společné setkání. Text a foto A.-M. Štrumlová Tučková

FOTO na facebooku

Read 171 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 39 2020

V Jednotě číslo 39, která vychází 3. října 2020, čtěte:
- Předsedou České besedy Mezurač zůstává Velibor Potužák
- Pedagogové z Valašského Meziříčí na stáži
- Lipovečtí si připomněli patrona Čechů sv. Václava
- Večer bohatství jazyků ve Virovitici
- Svatý Jeroným a Češi
- Seznamte se s rodinou Horynovou z Končenic
- Jane‘s Walk: Po stopách zaniklého průmyslu a slavné letecké minulostí
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi