Zvláštní zmocněnec navštívil chorvatské Čechy

PRO SPOLUPRÁCI MEZI KRAJANY Z RŮZNÝCH ZEMÍ
Od 26. září do 2. října 2019 pobýval v Chorvatsku zvláštní zmocněnec pro krajanské záležitosti Ministerstva zahraničních věcí České republiky Mgr. Jiří Krátký. Za doprovodu velvyslance České republiky v Záhřebu J. E. RNDr. Vladimíra Zavázala a jeho zástupce Ing. Slavomíra Gogy se setkal s řadou chorvatských funkcionářů. Především díky velkému angažování poslance Vladimíra Bílka navštívil také celou řadu míst, dokonce sedmnáct krajanských spolků, a setkal se tam s krajany žijícími v Chorvatsku. Představil novou koncepci podpory krajanům. Prohlédl si probíhající práce na přístavbě daruvarské školy a budoucí Kulturní centrum Čechů v Chorvatsku v Daruvaru. Na závěr navštívil budoucí staveniště Kulturně-vzdělávacího střediska ve Tkonu na ostrově Pašmanu.

„Napěchovaná“ návštěva krajanům
Podle slov poslance Vladimíra Bílka, který zvláštního zmocněnce na cestě po Chorvatsku doprovázel, byla prvním bodem recepce na velvyslanectví k státnímu svátku České republiky. První jednání byla s ministryní kultury Ninou Obuljenovou Koržínkovou, dále s místopředsedou parlamentu Furiem Radinem a pak se záhřebskou Besedou a Radou české menšiny v čele s Jiřím Bahníkem. Ze Záhřebu se delegace odebrala do Bjelovarsko-bilogorského županství. Měla schůzi s županem Damirem Bajsem a navštívila Českou obec, besedy na území Hrubečného Pole, v Ivanově Sele zapálila svíčky, navštívila etnografické stavení. Navštívila Dny české kultury v Dežanovci a Jazveniku. Pak jela na Požežsko – do Bjeliševce, Kaptola a Prekopakry. Při návratu výprava navštívila Střežany, Holubňák, Šibovec a Dolany, a potom Daruvarský Brestov a Lipovec. Významný host měl jednání u starosty Daruvaru, navštívil Svaz Čechů, mateřské a základní školy v Daruvaru a Končenicích, Českou besedu Daruvar, ale i budoucí Kulturní centrum Čechů v Chorvatsku. Prohlédl si, jak je to s přístavbou a rekonstrukcí základní a mateřské školy v Daruvaru, na kterou přispěla i česká vláda. Delegace putovala dál do Rijeky, při cestě navštívila krajany v Mezurači. Konec návštěvy byl na ostrově Pašmanu, kde se J. Krátký setkal se starostou Tkonu Goranem Mušćetem a prohlédl si budoucí staveniště Kulturně-vzdělávacího střediska pro děti, mládež a dospělé.
V rozhovoru pro Jednotu a Radio Daruvar zvláštní zmocněnec pro krajanské záležitosti Jiří Krátký uvedl: „Zdejší česká komunita žije svým českým životem v zahraničí už dlouhá desetiletí, udržela si své češství. To je i smysl naší práce, aby krajané věděli, že Česká republika na ně pamatuje, i když žijí v jiných podmínkách než většina české společnosti. Ona je most, který pomáhá České republice šířit své dobré jméno v zahraničí...
Krajané v oblasti celého Chorvatska mají hlavně velký lidský kapitál, mezi lidmi je znát i velké nadšení... Během této cesty jsem měl možnost navštívit asi polovinu krajanských spolků. Mohu říci, že krajanská komunita je organizovaná osobním nasazením a srdcem, a to se nedá ani koupit, ani vytvořit...
Chorvatsko ve smyslu podpory menšinám vnímám jako velice pokrokový a moderní stát. Uvědomuji si, že krajanská komunita na chorvatském území je kulturní přidanou hodnotou, a zároveň může být efektivní i v ekonomickém rozvoji celé společnosti. V zájmu České republiky je, aby tuto komunitu také podporovala, protože se stává spojujícím prvkem v bilaterálních vztazích. Svědčí o tom i poslední návštěva chorvatské prezidentky paní Kitarović v Praze, kde druhé nejdůležitější téma vedle cestovního ruchu během letní sezony na jadranském pobřeží byla podpora krajanských menšin. Dokonce se poprvé stalo, že i chorvatská strana v ČR velice lobbuje za zájmy české komunity v Chorvatsku i z toho důvodu, že dokáže ocenit její přínosnost pro celou chorvatskou společnost, a to je pro nás největší pochvala. Myslím si, že tato pochvala patří především panu poslanci Vladimíru Bílkovi. On je razicím štítem této české komunity, ale je to vlastně pochvala každodenní práce jednotlivých členů sdružení, jejich předsedů...
Během této cesty jsem měl možnost setkat se kromě spolků se zástupci státních institucí. Měli jsme přijetí na ministerstvu kultury, kulturní dimenze se nedá oddělit od krajanské. Přijal nás i místopředseda parlamentu, který dobře rozumí problematice minorit. Měli jsme možnost hovořit i s panem hejtmanem Damirem Bajsem, jakož i se starostou města Daruvaru Damirem Lneničkem. Z těchto setkání vyšla jasná zpráva o tom, že česká komunita v Chorvatsku je vnímaná pozitivně. My jsme připraveni tuto dimenzi i dále podporovat tak, aby mohla skutečně vykvést ve spojení dvou stran skrze českou komunitu.
... Zajímal mě pohled mladých lidí, jak vidí budoucnost krajanů v této oblasti. Jsem velice vděčný za to, že v téhle oblasti se daří českému jazyku. Jazyková dimenze je pro budoucnost velice důležitá. Jazyk je vždy cílem i pojítkem, ale je i nástrojem k dalšímu rozvoji. Pochopil jsem, že pro mladé lidi je velice lákavá vize budoucnosti českého jazyka a rozvoje české kultury v této zemi právě ve vytvoření příležitostí ke kontaktům se skupinami stejně starých lidí v České republice, případně v jiných zemích, kde se dá rozvíjet předmět činností jejich zájmů, ať jsou to třeba taneční nebo hudební skupiny. My se budeme snažit být v tomto propojování co nejvíce užiteční, budeme rádi tím spojovacím prvkem... Učení jazyka v přímém kontaktu je mnohem důležitější a účinnější než dlouhodobé studium. S poslancem Bílkem jsme hovořili o tom, že takový společný týden nebo dva mezi českými mladými lidmi a Čechy z Chorvatska vydá za celoškolní úsilí při studiu českého jazyka.
... Za velice důležitý považuji rozhovor s panem starostou Lneničkem, kdy jsme si řekli, že kulturní spolupráce české komunity s místními orgány je důležitá, ale nedá se vždy zastavit u kultury. Je to otázka rozšiřování možností výhledově i na ekonomickou spolupráci. Samozřejmě, ideální by byla investiční spolupráce s Českou republikou, ale důležitá je vzájemnost. Dotkli jsme se i konkrétního problému – otázka čističky v místě Lipovec, což je citlivá otázka pro řadu občanů. Každá část společnosti se na to dívá z jiné strany, ale dialogem mezi oficiálními představiteli se dá dojít ke konstruktivnímu kompromisu, který potěší obě strany,“ konstatoval J. Krátký při návštěvě Daruvaru.

Po návštěvě Tkonu na ostrově Pašman
Poslanec Bílek po ukončené návštěvě zvláštního zmocněnce v Chorvatsku konstatoval, že spolu navštívili sedmnáct českých spolků a instituce Čechů v Chorvatsku, jakož i regionální a lokální instituce. V zájmu krajanské komunity je umožnit žákům českých škol i dětem z tohoto prostředí získávat nové možnosti po absolvování společných jazykových, folklorních a hudebních táborů v budoucím kulturně-vzdělávacím středisku Tkon. Doposud bylo podle něj do projektové dokumentace investováno asi půl milionu kun. Daruvarská škola Komenského už má stavební povolení, po nových změnách prostorového plánu ho na jaře má dostat i končenická škola Josefa Růžičky. Projekty budou v příštím roce kandidovat na evropské fondy, částečně budou financovány chorvatskou stranou ve spolupráci s partnerskými regiony v České republice. Do čtyř let by stavba měla být dokončená, už do dvou let by se v části střediska mohly zahájit vzdělávací aktivity, uvedl na závěr V. Bílek. Text Ž. Podsedník, foto žp a úřad poslance

FOTO na facebooku

Read 92 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 21 2020

V Jednotě číslo 21, která vychází 23. května 2020, čtěte:
- Návrat do škol v Bjelovarsko-bilogorském županství
- Daruvarská česká mateřská škola pracuje ve všech skupinách
- Předsednictvo Svazu Čechů odvolalo největší letošní akci – Dožínky
- K 140. výročí SDH Daruvar vyšla kniha Daruvarští hasiči
- Češi a rozvoj lázeňského cestovního ruchu u moře
- V Bjelovaru hostuje výstava Baron Trenck městského muzea z Brna
- Souhrn jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi