Daruvarská škola v Erasmus+ projektu tří států

Poznejme společně kulturní dědictví nejen ve své zemi je název výměnného projektu tří států na podporu navazování přátelství, překonávání jazykové bariéry a rozvíjení čtenářské gramotnosti pod hlavičkou Erasmus+. Do projektu, který bude probíhat do roku 2021, jsou zapojeny 2. ZŠ Moravská Třebová, ZŠ Jozefa Horáka Banská Štiavnica a Česká ZŠ Jana Amose Komenského Daruvar. Z každé školy je do projektu zapojeno 12 žáků, kteří se během tří let dobře poznají a vzájemně navštíví ve svých školách a městech. Daruvarští žáci s učitelkami Tijanou Trbojevićovou a Jitkou Staňovou Brdarovou a žáci z Moravy nejdříve, od 14. do 18. října 2019, navštívili žáky na Slovensku.

V pondělí po příjezdu hráli seznamovací hry, kdy si žáci rychle zapamatovali jména nových kamarádů. Další večer se hrály společenské hry a poslední večer byla pro žáky diskotéka.
V úterý si žáci prohlédli školu a potom dr. Veronika Inglotová připravila literární dílnu. Žáci z každého státu představili a přečetli úryvek ze známé pohádky. Daruvarská škola si vybrala pohádku Postolar i vrag Augusta Šenoy, žáci ji představili v češtině a přečetli úryvek v chorvatštině. Dále si s pohádkami hráli, vymýšleli jim různé konce a bavili se.
Ve středu žáci jeli na výlet do Bojnice, kde navštívili zámek, prý jeden z nejkrásnějších na Slovensku, zajímavý díky jeskyni s jezírky ve sklepech a místní rozlehlou zoologickou zahradu.
Žákům se líbilo i město Banská Štiavnica, umístěné na svazích starodávného kráteru, které je zapsáno do světového dědictví UNESCO. Měli možnost navštívit doly zlata a stříbra a prohlédnout si hornický skanzen, vylézt na Kalvárii a obdivovat krásnou podzimní krajinu. Ve Starém zámku se seznámili s  hornickým lidovým uměním a navštívili i Galerii výtvarného umění. Všechny obzvlášť bavila Banka lásky s pohyblivými obrazy zamilovaného básníka Sládkoviče a Mariny a úschovna milostných vzkazů, rádi si vyzkoušeli přístroj na měření lásky.
Při zpáteční cestě využili příležitost poznat Budapešť. Z vyhlídky Citadela se podívali na panorama města.
Projekt bude pokračovat návštěvou učitelů na Slovensko v listopadu tohoto roku, v příštím roce aktivitami všech zúčastněných zaměřenými na tvořivou dramatiku v Daruvaru a v roce 2021 ukončením projektu v Moravské Třebové.
Všech 36 zapojených dětí ze tří států poznalo, jak málo je třeba k navázání přátelství, jak si dobře přes jazykové bariéry rozumí a že během pěti dnů se v Banské Štiavnici cítily jako doma.
Text Jitka Staňová Brdarová, foto Tijana Trbojevićová

FOTO na facebooku

Read 101 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 38 2020

V Jednotě číslo 38, která vychází 26. září 2020, čtěte:
- Představitelé krajanů v Ministerstvu zahraničních věcí České republiky
- Česká beseda Hercegovec dostala bustu T. G. Masaryka
- Valná hromada České besedy města Garešnice
- Donace roušek a učebních pomůcek z Čech
- V Slavonském Brodě vzpomínají na cesty do Nové Vsi
- Představujeme Miladu Rabihićovou a její zálibu v běhání
- Reportáž – Skvělý letní odpočinek u řek
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi