Den české kultury v Lipovlanech

TROCHA LITERATURY, PÍSNÍ A TANCŮ, HODNĚ DOBRÉ NÁLADY
Obec Lipovlany je multikulturním prostředím, v němž je vedle Matice slovenské a ukrajinského kulturního spolku Karpati Česká beseda třetím menšinovým občanským sdružením a snaží se zviditelnit krajanskou komunitu akcí Den české kultury. Den se konal 26. října 2019, nabídl divákům trochu povídání o próze a poezii, trochu písní a tanců, ale především hodně dobré nálady.

První část programu se konala v lidové knihovně a čítárně, kde početné obecenstvo uvítala její ředitelka Marica Tisajová, která poděkovala Besedě, že používá knihovnu pro své akce. Návštěvníky pozdravila i místopředsedkyně Besedy Věra Ožogová, Den české kultury zároveň zahájila. Potom pódium patřilo literatuře – přednášce předsedy Chorvatsko-české společnosti Marijana Lipovce o vztazích chorvatského spisovatele Vjenceslava Novaka s Čechy a křtu sbírky básní Na správné cestě krajana Mirka Knížka.
„Vjenceslav Novak nejenže má český původ, ale měl i oficiálně českou podobu jména – Václav. Teprve po uveřejnění prvního románu ho změnil do chorvatské podoby Vjenceslav, jak ho známe i dnes,“ uvedl Marijan Lipovac a dodal, že Novak patří mezi chorvatské autory českého původu, kteří ve svých dílech dopodrobna popisovali léta života v české metropoli a nejednu stránku svých románů a povídek věnovali plzeňskému pivu. Upozornil i na styky V. Novaka s Josipem Kozarcem, slavným chorvatským spisovatelem, který jednu dobu žil v Lipovlanech, a předestřel, že by jedna z dalších přednášek mohla být věnovaná Kozarcovi.
„Básně Mirka Knížka jsou milostné a láska se objevuje v různých podobách – jako láska k domovu, k vlasti nebo k matce, ale především jako láska k ženě,“ řekla Libuše Stráníková, překladatelka a lektorka Knížkovy poezie a dodala, že Knížek píše hlavně v chorvatštině, ale má potřebu převést své verše do mateřské české řeči. Poněvadž nechodil do české školy, pomáhají mu v tom přítelkyně Alena Raisová a L. Stráníková.
Velice pěkně o autorovi mluvil jeho přítel Dragutin Pasarić, předseda Matice chorvatské Kutina, který ke knize napsal doslov. „Přestože o sobě říká, že není básníkem a že píše jen pro sebe, vlastně chce komunikovat se světem,“ řekl. „Básně Mirka Knížka jsou poezií domova a lásky,“ sdělil redaktor sbírky, lektor a korektor Miroslav Lovčanin.
O svém básnickém díle mluvil i autor, který řekl, že je publikovaní této sbírky podnětem k dalšímu psaní a prozradil, že už vzniká další publikace o činnosti Čechů na Lipovlansku, kterou by Česká beseda chtěla vydat k stému výročí založení prvního krajanského spolku. M. Knížek přečetl několik svých básní v češtině, chorvatské básně četla Željka Uchytilová. O hudební vložku se postarala besední pěvecká skupina Vějíř.
Po krátkém občerstvení se všichni odebrali do společenského domu, kde Den české kultury pokračoval kulturně-uměleckým programem. Po slovech uvítání místopředsedkyní V. Ožogovou začal program, moderovala ho Dana Stakorová. První se na jevišti představili domácí – pěvecká skupina Vějíř za doprovodu spolkové kapely a taneční skupina lipovlanské Besedy. Vystřídali ji tanečníci ze Záhřebu, po kterých podium patřilo skupině Srdéčko České obce Bjelovar a jejímu hudebnímu doprovodu. Na závěr zahrála dechová hudba z Ivanova Sela, která se o dobrou náladu postarala i po večeři. V hraní se střídala s domácí kapelou. Text a foto M. Pejić

FOTO na facebooku

Read 68 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 38 2020

V Jednotě číslo 38, která vychází 26. září 2020, čtěte:
- Představitelé krajanů v Ministerstvu zahraničních věcí České republiky
- Česká beseda Hercegovec dostala bustu T. G. Masaryka
- Valná hromada České besedy města Garešnice
- Donace roušek a učebních pomůcek z Čech
- V Slavonském Brodě vzpomínají na cesty do Nové Vsi
- Představujeme Miladu Rabihićovou a její zálibu v běhání
- Reportáž – Skvělý letní odpočinek u řek
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi