Posvícenská v Končenicích

DERNIÉRA SKVĚLÉHO PROGRAMU KONČENIC A JIHLAVY
Po loňských končenických Dožínkách a působivém programu Od Dožínek do posvícení si mnozí, a my také, přáli znovu na jevišti vidět celou končenickou Besedu se spřáteleným souborem Pramínek z Jihlavy v akci, kterou připravili divákům krásný zážitek. Dočkali jsme se! Po hostování Končenických v Jihlavě a Brně Pramínek přijel a program měl 26. října 2019 velmi zdařilou derniéru v Českém domě v Končenicích.

Po úvodních taktech hudby domácí dechové hudby a po přivítání a úvodních slovech Kristiny Kvapilové vystoupily jako první v programu Končeňačky doprovázené bratry Málkovými s písní o končenské vesničce. Rybářské pásmo patřilo dechovce, rybáři pletoucímu síť a ladnému rybářskému tanci jihlavského Pramínku. Publikum se pobavilo při scéně o klepání a sbírání sliv. Přitom se také zpívalo o švestkových knedlících, ale i o kořaličce, tetě mojí. A co se povidel týče, až neuvěřitelně dobré a šikovné byly končenické Růžičky s pásmem dětských vesnických tanců. Hrály si na lízačku, na slepou bábu, vařečkový a kloboukový tanec a Trnku.
Scéna Sejpka znázorňovala někdejší přispívání části úrody sedláků na obec a její zaměstnance – pastýře, ovčáka, policajta a další. Když byli všichni materiální odměnou spokojeni, dohodli se uspořádat hody a společnou zábavu pro celou ves, nazvanou Bejkova svatba, při níž se velcí i malí mohli pořádně vyřádit. Pro hostinu bylo nutné porazit prase, zabijačku tancem vtipně uvedli hosté z Jihlavy. Na svatbě se tančilo, hrály se hry s košťaty, čmelák s kloboukem, zpívalo se a tančilo ve velkém – tance mlynářské, Pantoflíčky a jiné. Diváci silně tleskali hereckým výkonům divadelního rychtáře a rychtářky, prvního radního a policajta i tří vesnických žen, šířících klepy.
 Veselé bylo také posvícení – stoly zdobily hlavy pečených prasat, buchty a koláče i jiné dobroty. Končenická chasa i Růžičky potvrdily, co všechno dokážou a jakou radost mají z tance i písně, byla radost se na ně dívat. Obecenstvo věnovalo ochotníkům z Končenic a Jihlavy velký potlesk, oni si právem zatleskali i sami.
Plní výborných dojmů z programu pokračovali návštěvníci posvícenské zábavy v dobré náladě při končenické malé kapele i hostech. Vedoucí hudebníků Pramínku Matěj Dohnal byl s vystoupením i přijetím velmi spokojen. „Dobře to tady známe, všechno je v pohodě,“ řekl. Dozvěděli jsme se od něj, že byly přípravy logisticky složitější, že se obsazení hudby měnilo. Kristina Kvapilová, která se podílela na přípravě i režii programu, uvedla na facebooku končenické Besedy: „Děkujeme především folklornímu souboru Pramínek Jihlava za spolupráci. Bez jejich vedoucího Miloslava Brtníka bychom takový program nedali dohromady. Jsme rádi, že s námi hrál také Josef Souček.“ Poděkovala také všem domácím tanečníkům, hercům, hudebníkům a zpěvákům, kteří účinkovali v programu, i všem, kteří se podíleli na jeho realizaci. Text a foto Ž. Podsedník

FOTO na facebooku

Read 97 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 38 2020

V Jednotě číslo 38, která vychází 26. září 2020, čtěte:
- Představitelé krajanů v Ministerstvu zahraničních věcí České republiky
- Česká beseda Hercegovec dostala bustu T. G. Masaryka
- Valná hromada České besedy města Garešnice
- Donace roušek a učebních pomůcek z Čech
- V Slavonském Brodě vzpomínají na cesty do Nové Vsi
- Představujeme Miladu Rabihićovou a její zálibu v běhání
- Reportáž – Skvělý letní odpočinek u řek
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi