Národnostním menšinám o pětinu více

POSLANCI ODHLASOVALI ROZPOČET NA PŘÍŠTÍ ROK
Koncem minulého týdne poslanci v chorvatském parlamentu schválili vládní návrh státního rozpočtu na rok 2020 a změny a doplňky rozpočtu letošního. Dobrá zpráva pro příslušníky národnostních menšin zní: částka na financování kulturní autonomie menšin prostřednictvím Rady pro národnostní menšiny RCH se zvyšuje o jednadvacet procent.

„Tentokrát jsme k přípravě jak změn, tak rozpočtu, přistoupili trochu systematičtěji a už v květnu jsme vlastně začali s prvními jednáními, především o splnění operačního programu pro národnostní menšiny,“ řekl nám poslanec za českou a slovenskou menšinu Vladimír Bílek, který jako předseda parlamentního klubu národnostních menšin rozhovory vedl. „Když jde o změny letošního rozpočtu, především jsme trvali na programu financování projektů na územích, kde ve větším počtu žijí příslušníci menšin, v němž bylo prostřednictvím tří ministerstev zajištěno úhrnem třicet milionů kun. Vzhledem k tomu, že zájem byl obrovský a že kandidátů s maximálním počtem bodů bylo daleko více než schválených prostředků, podařilo se nám změnami rozpočtu některé částky zvýšit dokonce o sto procent. Třeba částka v ministerstvu zemědělství byla zvýšena ze sedmi a půl až na osmnáct milionů kun.“
Změnami se o dvacet procent zvýšila i částka určená na financování menšinových projektů v Úřadu pro lidská práva. Tyto smlouvy se budou podepisovat do konce roku, spolky a instituce dostanou část příjmů po Novém roce. Těmi budou moci financovat jak infrastrukturní projekty, tak část režijních výdajů, a překlenout období do rozdělení peněz Radou pro národnostní menšiny, ke kterému dojde teprve v dubnu.
V rozpočtu na příští rok bude také zajištěno financování projektů prostřednictvím ministerstev regionálního rozvoje, hospodářství a zemědělství. Především ale podpora kulturní autonomie národnostních menšin prostřednictvím Rady pro národnostní menšiny, tedy veškerá činnost krajanských spolků a vydavatelská činnost Jednoty. „Tato část se zvyšuje o jednadvacet procent a vrací se na úroveň před ekonomickou krizí v roce 2011, kdy se finance po léta průběžně zmenšovaly,“ říká poslanec Bílek. „Některé spolky měli kvůli tomuto zmenšení velké potíže ve fungování. Myslím, že se to aktuálním zvýšením vyřeší. Brutto navýšení o 21 procent neznamená, že se o tolik zvýší dotace jednotlivým besedám. Čtyři procenta jsou totiž na financování bilaterálních smluv italské, maďarské a jiných menšin. Proto usilujeme o co nejrychlejší uzavření bilaterální smlouvy s Českou republikou, abychom měli zaručené dlouhodobé financování části menšinové činnosti.“
„Financování kulturní činnosti besed záleží především na vyúčtování, a proto ještě jednou prosím všechny předsedy, tajemníky a členy správních výborů menšinových spolků a institucí, aby dávali pozor a všechno dopodrobna vyúčtovali a stejně tak, aby dobře vyplnili přihlášky na příští rok. Abychom spolkům tuto práci co nejvíce usnadnili, uspořádáme s Radou pro národnostní menšiny několik seminářů. První se bude konat 29. listopadu v Záhřebu, druhý, který organizují Svaz Čechů, Svaz Slováků a úřad poslance, proběhne 1. prosince v Jelisavci. Vyzývám všechny spolky a instituce, aby na tento seminář vyslaly dva členy,“ dodává V. Bílek.
„V Úřadu pro lidská práva se nám podařilo zajistit více prostředků než po letošních změnách a doplňcích, a to znamená zajištění uskutečnění všech projektů zapojených do operačního programu pro českou menšinu, tedy další vkládání do českých besed, kulturních domů a infrastruktury,“ uzavřel poslanec Bílek.  
Změny a doplňky letošního rozpočtu a rozpočet na příští rok před schválením v poslanecké sněmovně projednala a schválila také Rada pro národnostní menšiny Republiky Chorvatska.  Text M. Pejić

Read 50 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 14 2020

V Jednotě číslo 14., která vychází 4. dubna 2020, čtěte:
- V Suvenir Arboru v Sirači šijí roušky pro zdravotníky
- S poslancem Vladimírem Bílkem o Sněmu, vládě, hospodářství a menšině
- Reportáž: Země se stále chvěje a v lidech panuje strach
- Končenickou farnost vede krajan Tomislav Sanić
- Epidemie koronaviru v Kanadě a Česku: Život naruby
- Souhrn jednotlivých zpráv v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi