Sedmé sympozium o českém jazyce

ODBORNÁ PORADA S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ
Svaz Čechů uspořádal 15. listopadu 2019 v malém sále Českého národního domu sympozium o českém jazyce. Přednášelo na něm šest odborníků z Chorvatska a České republiky. Přednášky si vyslechla řada pedagogů, kteří pracují pro zachování českého jazyka a kultury ve zdejší komunitě. Před a po sympoziu se probíraly i možnosti posílení spolupráce s představiteli vysokých škol z České republiky.

UVÍTÁNÍ VE SVAZU ČECHŮ
Před zahájením sympozia se ve Svazu Čechů s přednášejícími z Masarykovy univerzity z Brna a Univerzity Karlovy z Prahy sešla předsedkyně Svazu Čechů Anna-Marie Štrumlová Tučková, poslanec Vladimír Bílek, místopředsedkyně Svazu a ředitelka školy Komenského Marie Válková, předsedkyně rady pro školní otázky Svazu Jitka Staňová Brdarová, ředitelka Jednoty a předsedkyně vydavatelské rady Lidija Dujmenovićová a šéfredaktorka Jednoty Jana Staňová. Předsedkyně Svazu představila menšinu a pozvala hosty na Dožínky v roce 2020. Každý z představitelů představil svou činnost. Ředitelka a šéfredaktorka Jednoty vyjádřily zájem o spolupráci s Masarykovou univerzitou, hlavně co se týče jazykových korektur čili lektorování, například proto, že se právě překládají české mutace učebnic pro základní školy, na kterých je třeba provést jazykovou úpravu. Delegace vedená docentkou Hladkou uvedla, že by Brněnští rádi pomohli a víc se zapojili, museli by ale nejdříve vidět materiály, k nimž by se muselo přistupovat opatrně.
Jednalo se i o možnostech stáží brněnských studentů bohemistiky u nás. Monika Veltruská s týmem chystá projekt, v jehož rámci by studenti na stáži přepisovaly záznamy, které by žáci zdejších škol různě sbírali pro Paměť národa. Délka studentských stáží by trvala 2 až 5 měsíců a začaly  by v září 2020. Mluvilo se také o přípravách exkurze chorvatských středoškoláků na jižní Moravu a dalších záležitostech. Hosté se zajímali o učebnice, podle kterých se učí český jazyk. Pochvalně se vyjádřili o činnostech a tiskovinách zdejší české komunity.
ODBORNÉ PŘEDNÁŠKY
Jménem organizátora přivítala účastníky sympozia v malém sále Českého domu předsedkyně školní rady a poradkyně pro české školy J. Staňová Brdarová. Pozdravila i pana poslance Vladimíra Bílka, místožupanku Táňu Novotnou Golubićovou, předsedkyni Svazu, přednášející a zájemce o český jazyk. Připomněla, že se od prvního sympozia v roce 2013 na něm vystřídaly tři desítky přednášejících, začaly stáže studentů, začalo intenzivnější bádání o otázkách týkajících se menšiny a zvýšil se zájem o ni v zahraničí. Předsedkyně Svazu A.-M. Štrumlová Tučková poděkovala účinkujícím, že razili cestu až sem a popřála dobré výsledky. Poslanec V. Bílek zmínil podporu menšině od Chorvatské i České republiky, i nevládní organizace Československý ústav zahraniční, které pomáhají zlepšit podmínky. Konstatoval, že by to vše bez dětí ale nemělo smysl. Poděkoval pedagogům, že mladým předávají lásku k české řeči. „Díky vám se tu čeština udržela dvě stě let, a udrží se i dále,“ uzavřel.
První přednáška profesorky Máji Burgerové ze Záhřebu nazvaná Kde cítím jazyk? se týkala identity a jazyků v době globalizace. Představila v ní svůj projekt, kdy s žáky záhřebské České doplňovací školy probírala, zda se cítí Čechy, Chorvaty nebo jinak, a se kterou části těla spojují jazyky, které ovládají. „Jazyk definuje, kdo jste,“ zaznělo v přednášce. M. Burgerová konstatovala, že je zájem mladých o studium nebo zaměstnání v Česku stále malý, a že je nutný jejich kontakt s moderní českou kulturou.
Doktorka Andrea Preissová Krejčí z Univerzity Palackého z Olomouce a Slezské univerzity z Opavy nazvala svou přednášku My o Vás, Vy o nás aneb Krajiny češtiny inspirující. Podrobně probírala pohledy na bilingvní a multilingvní výchovu. Zmínila autory zabývající se bádáním o Češích v Chorvatsku od první republiky dodnes, i bakalářské, magisterské a doktorské práce vzniklé na toto téma v posledních desetiletích. Vyzvedla význam a hodnotu monografií a dalších vydání Jednoty. Uvedla také odkazy na dostupné informace o komunitě na stránkách Domu zahraniční spolupráce. Jako inspirující uvedla příklad komunity v americkém Chicagu a příklady činnosti Českých škol bez hranic. Uzavřela dojemnou citací Jaroslava Pánka o životaschopnosti naší krajanské větve.
Magistra Marie Štěpánová přenesla pozdravy docentky Ivany Bozděchové z Prahy a profesora Jaromíra Lindy z Bělehradu, kteří se sympozia nemohli zúčastnit. V přednášce zavedla posluchače do krajanské komunity v argentinském hlavním městě Buenos Aires a do dalších krajin Jižní Ameriky.
Magistra Monika Veltruská, rodačka z Lipovce, se zabývala češtinou jako zděděným jazykem. Zabývala se pojmy simultánního a sekvenčního bilingvismu. Probírala podobnost příslušníků menšiny s rodilými mluvčími češtiny i podobnost s lidmi, kteří se češtinu učí jako jazyk cizí. Co se týče našich žáků, vyzvedla význam motivace, nutnost rozšířit slovní zásobu a zlepšit gramatickou přesnost.
Doktorka Hana Žižková, přední odbornice na počítačovou lingvistiku z Brna, v přednášce Slovo v kostce aneb Nebojte se počítačových nástrojů představila aplikaci vyvinutou k 25. výročí Ústavu českého národního korpusu. Uživatelé mohou na adrese korpus.cz sledovat frekvenci užití, slovní spojení a různé údaje o libovolně zvoleném českém slovu.
Docentka Zdeňka Hladká v přednášce Spisovná čeština (a jiné češtiny) na území České republiky odborně pojednávala o postupech nivelizace, kterým prošla všechna nářečí, o obecné češtině, která se v celých Čechách užívá jako interdialekt. Podle ní by jazyková menšina měla být v kontaktu s mateřským jazykem. Zdejší české menšině vzdala hold za to, jak udržuje svou češtinu a českou kulturu.
Také letošní sympozium bylo velmi zajímavé a přínosné a věříme, že přispěje k ještě lepší výuce českého jazyka na našich školách, jakož i k dalšímu zachování toho pokladu, který jsme zdědili po svých předcích. Soudě podle všeho, bude se i nadále rozvíjet spolupráce s českými vědeckými institucemi. Témata zastoupená na sympoziu by měla být uveřejněna v příštím čísle Přehledu.   Text a foto Ž. Podsedník
FOTO na facebooku

Read 95 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 38 2020

V Jednotě číslo 38, která vychází 26. září 2020, čtěte:
- Představitelé krajanů v Ministerstvu zahraničních věcí České republiky
- Česká beseda Hercegovec dostala bustu T. G. Masaryka
- Valná hromada České besedy města Garešnice
- Donace roušek a učebních pomůcek z Čech
- V Slavonském Brodě vzpomínají na cesty do Nové Vsi
- Představujeme Miladu Rabihićovou a její zálibu v běhání
- Reportáž – Skvělý letní odpočinek u řek
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi