Daruvarská divadelní skupina Sebranka ČB1 oslavuje

Naši furianti z roku 1997

HABAĎŮRA K 40. VÝROČÍ
Divadelní skupina Sebranka ČB1 České besedy Daruvar se chystá novou premiérou oslavit čtyřicet let společné práce. Dobrá polovina dnešního souboru si divadelní prkna vyzkoušela před celými čtyřmi desetiletími (někteří i dříve) a jeviště se stalo naším druhým domovem. Staňovi, Huňkovi, Stráníkovi, Leksa, Janotovi, Valentovi, Vachovcovi, Pokorných, Sigalovi... – to jsou jména, která se v programech k našim divadlům objevují od samého počátku. Postupně se k původnímu ansámblu podle potřeby a příležitosti přidávali další a další, takže s námi hrálo, režírovalo nebo jinak spolupracovalo téměř 150 lidí.

Vraťme se ale na začátek, kdy parta tenkrát mladých lidí pod vedením Jiřiny Staňové poprvé vstoupila na prkna, která znamenají svět a která se stala důležitou součástí našich životů. Několik let před tím, tj. od roku 1976 jsme tancovali jako starší folklorní skupina. Dokonce jsme pro sebe ušili dívčí kozácké kroje, které tenkrát, když se většinou tancovalo v českých svérázech nebo v kyjovských a piešťanských krojích, působily jako osvěžení.
A potom přišla naše vedoucí, Jiřina Staňová, s nápadem na posvícenskou zábavu připravit skeč. Když se naše jednoaktovka podle Haškovy povídky Stavovské rozdíly 26. října 1979 setkala s úspěchem, bylo rozhodnuto: budeme dělat divadlo. Svým osobním charizmatem dokázala Jiřina udržet pohromadě tak různorodou skupinu lidí, jako byla ta naše. V žertu a jen soukromě nás nazývala „sebrankou“, protože vedle učitelů zde byli obchodníci, vedle vysokoškoláků zemědělci. Každý mohl přispět svým dílem a svými zkušenostmi a vědomostmi, a to jak v divadle, tak v soukromí.
Jiřina Staňová skupinu vedla až do své smrti v roce 2007, čili necelých třicet let. Za tu dobu režírovala 26 divadelních her a celou řadu smíšených programů k výročím besedním a Svazu Čechů či k jiným příležitostem, například k výročí Jednoty. Jestliže se 50. a 60. léta minulého století pamatují podle skvělých operet, tak 80. a 90. léta minulého století a počátek století nového lze nazvat obdobím skvělých komedií a inteligentního humoru, které na daruvarské a krajanské jeviště přivedla právě Jiřina Staňová. Kromě toho usilovala o zkvalitnění českého krajanského divadla a o jeho proniknutí do povědomí chorvatské veřejnosti. Tvrdošíjně naše divadla přihlašovala na lokální a regionální divadelní přehlídky, ale až v roce 1997 se konečně podařilo překonat jazykovou bariéru. Toho roku se připravovala velká oslava 100. výročí českého krajanského divadla v Daruvaru, a hra Naši furianti byla poté pozvaná na státní festivaly v Česku i Chorvatsku. Českému krajanskému divadlu tím konečně byla otevřena cesta mezi nejlepší divadelní amatéry Chorvatska. Naši furianti, se kterými jsme se státního festivalu chorvatských amatérů v Murteru a republikového festivalu venkovského divadla ve Vysokém nad Jizerou zúčastnili jako hosté, prolomili ledy. Státních festivalů chorvatských amatérů jsme se v plné konkurenci zúčastnili ještě v letech 1998 (Bejvávalo aneb naše první divadlo), 2000 (Loupežníci na Chlumu) a 2002 (Když si náš dědeček babičku bral). Cesta na státní festival byla českému amatérskému divadlu otevřena, krajanská divadelní přehlídka začala být vnímána jako jedna z županských, a naše inscenace organizátory inspirovaly k udělování ceny za zachovávání tradice. I za to můžeme vděčit Jiřině Staňové, její vytrvalosti a prozíravosti.
Když nás v roce 2007 předčasně opustila, právě s námi začala k 110. výročí českého divadla v Daruvaru připravovat hru Noc na Karlštejně a plánovala, jaké překvapení pro diváky připravíme k 30. výročí skupiny (to jsme nakonec bez ní neměli chuť oslavovat). Organizačního vedení se poté ujala Libuše Stráníková, která se v následujících letech starala o zajištění vhodných divadelních textů, kontaktovala s autory a možnými režiséry a organizovala hostování v krajanských spolcích i v Česku. A Ivo Leksa, dlouholetý divadelník, od té doby režíroval nebo spolurežíroval další tři hry, a nyní uvidíte čtvrtou. Mezitím jsme si vyzkoušeli práci s mnoha režiséry: Vladimírem Dědkem, Majkou Kotisovou, Vladimírem Zajícem, Janem Strejcovským, Jindřichem Krousem, Luďkem Korbelem, Věrou Vystydovou a Jaroslavem Vondruškou. Spolupráce s různými režiséry nás rozhodně obohatila o nové zkušenosti a dala nám příležitost vyzkoušet si jiné přístupy a jiné chápání divadla. Přibyla mezi nás také řada nových herců, kteří, pevně věříme, dál ponesou korouhev daruvarského ochotnictví i potom, až většina z naší divadelní sebranky přestane hrát.
Od roku 1979, tedy od prvního představení Stavovské rozdíly, má skupina na kontě 33 inscenací, účast v šesti hrách, připravených na divadelních seminářích Svazu Čechů a dvě v režii Lenky Janotové, což jsou dohromady 42 hry.
Co pro vás, milovníky divadla, připravujeme ke svým čtyřicátinám? Bude to ztřeštěná komedie Habaďůra aneb Nájemníci pana Swana známého soudobého britského autora Michaela Cooneyho, kterou věnujeme všem těm, kteří s námi hráli a odebrali se již do divadelního nebe, zejména naší zakladatelce Jiřině Staňové a milému kolegovi Slávkovi Pokornému, který nás opustil téměř před rokem. Přijďte se podívat 14. prosince do Českého národního domu v Daruvaru na naše již 222. představení. Určitě se pobavíte. Text Libuše Stráníková, foto archiv

Read 75 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 38 2020

V Jednotě číslo 38, která vychází 26. září 2020, čtěte:
- Představitelé krajanů v Ministerstvu zahraničních věcí České republiky
- Česká beseda Hercegovec dostala bustu T. G. Masaryka
- Valná hromada České besedy města Garešnice
- Donace roušek a učebních pomůcek z Čech
- V Slavonském Brodě vzpomínají na cesty do Nové Vsi
- Představujeme Miladu Rabihićovou a její zálibu v běhání
- Reportáž – Skvělý letní odpočinek u řek
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi