Semináře pro menšiny

ZÁHŘEB
Rada pro národnostní menšiny Republiky Chorvatska také letos uspořádala seminář pro příslušníky menšin, které své programy aplikují vůči ní. Seminář se konal 29. listopadu 2019 v záhřebském hotelu Panorama.
Na semináři se jednalo o ročním podání zpráv o finančním vyúčtování menšinových programů, o plánování akcí a činnosti na rok 2020. Semináře v Záhřebu se zúčastnilo i několik představitelů české menšiny, i poslanec Vladimír Bílek, který je zároveň i členem Rady pro národnostní menšiny.

Seminář zahájil předseda Rady pro národnostní menšiny Aleksandar Tolnauer. Ve své přednášce se zmínil o revizích, které v Radě letos proběhly a také o tom, jak důležité je dbát o plánované programy. Řekl, že Rada v budoucnu už nebude prodlužovat lhůty k odevzdání finančních vyúčtování. Také se zmínil o tom, jak je v rozpočtu na rok 2020 plánované navýšení financí na menšinovou činnost dokonce o dvacet procent, právě proto je třeba s penězi zacházet velice zodpovědně.
Další přednášku měla Hajdica Filipčićová, vedoucí Oddělení pro neziskové organizace Ministerstva financí. Mluvila o největších nedostatcích a chybách, ke kterým došlo v menšinových sdruženích a také o sankcích, které z těchto chyb vyplývají.
Zástupce vedoucího odborné služby Rady pro národnostní menšiny Tibor Varga mluvil o přihláškách menšinových programů na rok 2020 a odevzdávání ročních zpráv. Navrhl, jak se chybám vyhnout a odpověděl na otázky. Text A.-M. Štrumlová Tučková, foto ld

FOTO na facebooku

JELISAVEC
Seminář o přihlašování programů kulturní autonomie národnostních menšin a finančním vyúčtování na rok 2019 v organizaci Svazu Slováků, poslance za českou a slovenskou menšinu Vladimíra Bílka a Svazu Čechů se konal 1. prosince v Jelisavci. Hostitelkou byla místní Matice slovenská.
Cestou do Jelisavce se představitelé české menšiny zastavili v Našicich, kde navštívili Slovenské kulturní centrum a Svaz Slováků. Hlavním pořadatelem a iniciátorem akce byl poslanec V. Bílek, který uvítal všechny přítomné: předsedu Rady pro národnostní menšiny Aleksandra Tolnauera, předsedkyni Svazu Čechů Anna-Marii Štrumlovou Tučkovou a předsedu Svazu Slováků Mirka Vávru, kteří promluvili k přítomným. Kromě hostů, poslanec V. Bílek přivítal všechny představitele menšinových sdružení a institucí.
Předseda Rady pro národnostní menšiny A. Tolnauer přednášel o postavení národnostních menšin a o rozpočtu na rok 2020.  Mluvil o zodpovědnosti za finance ze státního rozpočtu a o navýšení finančních prostředků. Zdůraznil práci Rady pro národnostní menšiny a zodpovědnost všech nás.
Tajemníci českého a slovenského Svazů Dalibor Kolár a Branka Baksová ve svých představeních a přednáškách mluvili o přihláškách menšinových programů na rok 2020 a odevzdání ročních zpráv. Upozornili na nejčastější chyby, které se ve vyúčtování a v přihláškách objevují, také odpověděli na otázky přítomných. Cílem setkání bylo, aby přihlášky na rok 2020 a vyúčtování byly vypracované co nejlépe a aby v budoucnu k chybám nedocházelo.      Text amšt, foto úřad poslance

SemJel

Read 87 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 38 2020

V Jednotě číslo 38, která vychází 26. září 2020, čtěte:
- Představitelé krajanů v Ministerstvu zahraničních věcí České republiky
- Česká beseda Hercegovec dostala bustu T. G. Masaryka
- Valná hromada České besedy města Garešnice
- Donace roušek a učebních pomůcek z Čech
- V Slavonském Brodě vzpomínají na cesty do Nové Vsi
- Představujeme Miladu Rabihićovou a její zálibu v běhání
- Reportáž – Skvělý letní odpočinek u řek
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi