Oslava 15. výročí znovuzaložení Besedy v Lipovlanech

S VŮLÍ A CHUTÍ DO DALŠÍCH LET
Ve společenském domě v Lipovlanech proběhla 30. listopadu 2019 oslava 15. výročí obnovení krajanského spolku, respektive založení nové České besedy obce Lipovlany. Sešla se na ní řada vzácných hostů, v programu vystoupily domácí pěvecká a folklorní skupina a skupiny hostujících Besed Kaptol a Bjeliševec a folklorní soubor Furianti z České republiky.

V moderně upraveném sále společenského domu nejdřív zazněly chorvatská a česká hymna, přítomní vzdali minutou ticha poctu památce zesnulých členů spolku a obránců. Místopředsedkyně lipovlanské Besedy Věra Ožogová pozdravila přítomné: „Už je to patnáct let. Nebylo to vždy lehké, ale vydrželi jsme,“ konstatovala. Přivítala hosty – místopředsedkyni Svazu Čechů Marii Válkovou, bývalou poslankyni Zdenku Čuchnilovou, dřívější předsedkyně Svazu Čechů Lenku Janotovou a Libuši Stráníkovou, starostu Lipovlan Nikolu Horvata, tajemnici poslance Bílka Lidii Horvatovou, předsedy a představitele Besed Kaptol, Bjeliševec, Jazvenik a Mezurač, ředitelku lipovlanské školy J. Kozarce Mirjanu Faltisovou, předsedu místního ukrajinského spolku Karpati Ivana Semenjuka a další hosty. Zvlášť pozdravila soubor Furianti z Bakova nad Jizerou u Mladé Boleslavi. „Věříme, že Beseda v budoucnu oslaví nejen dalších patnáct let činnosti, ale i mnohem více,“ zaznělo v projevu.
Mirko Knížek, který Besedu vedl plných dvanáct let, přednesl referát o činnosti od začátků dodnes. Připomněl úsilí pár nadšenců, kteří vykonali přípravy, aby se 29. října 2004 mohlo konat shromáždění, na kterém byl založen spolek, působící na stopě někdejších Československých besed Lipovlany a Krivaj (působily od roku 1923 respektive 1935 do sedmdesátých let minulého století). Těmi nadšenci, pionýry byli Jaromír Vaněk, Rudolf Jánský a Nikola Zeman. V referátu se dotkl založení pěvecké skupiny s hudebním doprovodem, výuky českého jazyka a kultury, úprav v Domě a získání vlastní místnosti. „Skupiny jsou velmi činné, vystupují na všech akcích pořádaných Svazem Čechů a obcí, také u jiných spolků. Je to třicítka vystoupení ročně,“ zaznělo v referátu. Od roku 2008 se postupně tradicí stala i mezinárodní vystoupení – v Česku, Rumunsku, Srbsku a Bosně a Hercegovině. „Toho všeho by nebylo nebýt lidí, kteří se snaží a věnují svůj volný čas a úsilí pro dobro svého spolku.“ M. Knížek uvedl jména všech členů, kteří působili v besedních skupinách. „I přes turbulence v práci se spolek povznesl,“ řekl M. Knížek. „Je tu třináct menšin, které přispívají k tomu, aby se nám v Lipovlanech žilo krásněji a lépe. Zůstaňme i nadále příkladem ostatním.“ uzavřel svůj referát.
V kulturním programu vystoupila početná domácí folklorní skupina Krok–sun–krok doprovázená hudební skupinou se dvěma pásmy tanců.  Proložilo je libozvučné vystoupení posílené pěvecké skupiny Vějíř. Hosté z Bjeliševce k písním smíšené pěvecké skupiny při harmonice jako překvapení přidali píseň skupiny mužů. Líbila se dívčí taneční skupina Červená sukýnka z Kaptola, která zatančila ladná dívčí kola a po pěveckém vystoupení skupiny Zlaté údolí další tanec. Srdce diváků si osvojili Furianti z Bakova nad Jizerou, kteří předvedli velmi pestrou směs středočeských tanců. Skupina už vystupovala v Dolanech a jinde.
Místopředsedkyně V. Ožogová a moderátorka večera Dana Stakorová odevzdaly poděkování za účast. Všichni hosté nešetřili slovy chvály pro práci a úsilí Lipovlanských a popřáli jim hodně zdaru do dalších let. Po chutné večeři následovala taneční zábava. Hosté z Čech jako překvapení uvedli taneček včelky Máji.    Text a foto Ž. Podsedník

FOTO na facebooku

Read 91 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 38 2020

V Jednotě číslo 38, která vychází 26. září 2020, čtěte:
- Představitelé krajanů v Ministerstvu zahraničních věcí České republiky
- Česká beseda Hercegovec dostala bustu T. G. Masaryka
- Valná hromada České besedy města Garešnice
- Donace roušek a učebních pomůcek z Čech
- V Slavonském Brodě vzpomínají na cesty do Nové Vsi
- Představujeme Miladu Rabihićovou a její zálibu v běhání
- Reportáž – Skvělý letní odpočinek u řek
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi