První premiéra v sezóně uvítaná s nadšením

K VÝROČÍ DARUVARSKÝCH OCHOTNÍKŮ
Divadelníci skupiny Sebranka ČB1 netrpělivě pohlíželi do sálu v očekávání, jaká bude odezva na premiéru divadla v nové divadelní sezóně. Milovníci divadla však nezklamali a v určenou dobu 14. prosince 2019 divadlo mohlo začít.

Hrála se Habaďůra (Mućke) anebo Nájemníci pana Swana britského dramatika Michaela Cooneye. Z počáteční normální rodinné situace, kdy manželé mají odejít do práce, se situace postupně zaplétá do ztřeštěné komedie, která rozesmává publikum světových divadel. Můžeme ale říci, že v jistých momentech zapadá i do naší současné situace. Aktéři se těší na druhé uvedení hry a na to, že se diváci přijdou znovu pobavit a zasmát při komedii plné situačního i slovního humoru, při čemž energie prýštila z jeviště a přelévala se na diváky.
Pochvalně zaplněný sál Českého domu v Daruvaru v průběhu hry zněl smíchem, který byl reakcí a to, co se v tom daném momentě dělo na jevišti. To pomohlo hercům podat hru s nejlepším výkonem a k tomu, aby si na jevišti také užívali po bezmála roční práci na hře. Po skončení divadla přišla hercům poblahopřát řada rozjásaných diváků i bývalých herců a režisérů, také poslanec za českou a slovenskou menšinu v RCH Vladimír Bílek a nadšená předsedkyně České besedy Daruvar Željka Zadrová, učitelka z České republiky Bohdana Pěva Šolcová a řada dalších. Na divadlo se přišli podívat také krajané ze sousedních osad: Dolan, kteří už skupinu požádali, aby vystoupila na sklonku tohoto roku také u nich, Horního Daruvaru, Lipovce, Končenic, Brestova...
Skupina hru uvedla k 40. výročí svého založení a jako projev úcty a díků její zakladatelce a režisérce Jiřině Staňové a výbornému všestrannému krajanskému herci a kamarádovi, osobě, na kterou bylo možno počítat nejen s divadlem, ale se vším kolem divadla – Slávku Pokornému. Toto divadelní vystoupení mělo zvláštní význam pro herce Zvonka Huňka, jehož to bylo 150. vystoupení na prknech, která život znamenají. Řada herců se může pochlubit stovkou a některým se počet vystoupení blíží i ke dvěma stovkám. Viditelně potěšený z výkonů herců byl i režisér Ivo Leksa, který patří do skupiny významných herců Sebranky a jejího začátečního jádra.
Přítomné uvítala vedoucí skupiny Libuše Stráníková, krátce seznámila s obsahem hry a se začátečními kroky skupiny před čtyřiceti lety, přičemž zdůraznila, že v současné skupině jsou herci, kteří i tehdy tvořili jádro Sebranky. Po ukončení představení herci besedovali při občerstvení a vzpomínkách na začátky skupiny, vystoupení, zájezdy, různé příjemné a šprýmovné události. Beseda je odměnila výborným dortem s číslem čtyřicet. Text Marie Selicharová, foto js

FOTO na facebooku

Ve hře účinkovali: režie Ivo Leksa, úprava textu Míra Valentová; hráli: Zdenko Janota – Erik Swan, Libuše Stráníková – Linda Swanová, Željko Podsedník – Norman Bassett, Zvonko Huněk – Mr. Jenkins, Antonín Stráník – strýček George, Jasna Lukášová – Sally Chessingtonová, Míra Valentová – dr. Chapmanová, Jenda Lukáš – Mr. Forbright, Alenka Weiserová – Miss Cowperová, Romana Rašetićová – Brenda Dixonová; nápovědka Marie Selicharová, scéna Josef Valenta a Ivica Krisla, kostýmy Věra Slivarová a kolektiv, světla a zvuk Josef Valenta, opona Drago Šimala.

Read 54 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 14 2020

V Jednotě číslo 14., která vychází 4. dubna 2020, čtěte:
- V Suvenir Arboru v Sirači šijí roušky pro zdravotníky
- S poslancem Vladimírem Bílkem o Sněmu, vládě, hospodářství a menšině
- Reportáž: Země se stále chvěje a v lidech panuje strach
- Končenickou farnost vede krajan Tomislav Sanić
- Epidemie koronaviru v Kanadě a Česku: Život naruby
- Souhrn jednotlivých zpráv v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi