Valná hromada spolku v Bjelovaru

POPRVÉ V NOVÝCH MÍSTNOSTECH
Česká obec Bjelovar, početný a aktivní krajanský spolek, uspořádala 14. prosince 2019 řádnou valnou hromadu, po které následoval vánoční program domácích skupin a pobavení. Letošní vánoční program a valná hromada před ním se konaly poprvé v nedávno nově upravených sklepních místnostech. Osmdesátka krajanů, která se valné hromady zúčastnila, si zároveň prohlédla a pochválila nové místnosti.

Roční shromáždění se zprávami o loňské činnosti měla Česká obec zjara, a proto byly tentokrát na pořadu jednání jen finanční plán a plán práce na příští rok, takže valná hromada trvala krátce. Přítomné, mezi kterými byla i místopředsedkyně Svazu Čechů Marie Válková a představitelé několika městských sdružení, přivítala předsedkyně Obce Miruška Lončarová, valné shromáždění vedla Vesna Šošová, předsedkyně pracovního předsednictva.
Z plánu práce Obce je zřejmé, že bohatá činnost bude pokračovat i v příštím roce. Pěvecký sbor Kateřina a vokální skupina Rozmarýnky plánují jak samostatná vystoupení, tak doprovázet taneční skupiny. Tradičně uspořádají program Zlatý věk a navštíví krajanské a přátelské spolky. Hudební sekce Staří přátelé bude pokračovat v samostatných vystoupeních i ve vystoupeních doprovodných – pěveckých a tanečních skupin. Uspořádá Večer evergreenů. Divadelní sekce bude usilovat o zlepšení podmínek pro svou činnost a na následující divadelní sezónu připraví nové představení. Plánuje uspořádat divadelní večer. Folklorní soubor Srdéčko, zároveň nejpočetnější skupina Obce, plánuje do svých řad získat další mladé členy, počítá s řadou vystoupení jak v Bjelovaru, tak v jiných osadách a městech, ale i v zahraničí. Bjelovarští krajané v příštím roce plánují uspořádat všechny tradiční programy, jako jsou Dny české kultury, Večer národnostních menšin, České letní zvuky a vánoční koncert. Těší se z velkého počtu zájemců, kteří se na jejich programy chodí dívat, a tak posilují svou krajanskou identitu. Budou usilovat o zviditelnění české komunity ve svém prostředí a prohloubení spolupráce mezi přátelskými spolky v zemi, ale i v zahraničí.
Finanční příjmy plánují ve výši 676 tisíc kun, z toho nejvíce ze státního rozpočtu prostřednictvím Rady pro národnostní menšiny, Úřadu pro lidská práva a různých ministerstev. Nejvíce plánují spotřebovat na další úpravy domu – 250 tisíc kun, dalších 150 tisíc na zakoupení vybavení, 159 tisíc na programy a kulturní akce a 50 tisíc na hostování a převoz. Plány práce a financování schválili přítomní členové spolku jednomyslně a bez připomínek.
Následoval tradiční vánoční program, ve kterém své dovednosti předvedly všechny tři věkové skupiny Srdéčka, zpěvačky zazpívaly české i chorvatské vánoční písně a všechny doprovázela hudební skupina Staří přátelé. Po programu byla společná večeře a pobavení. Text a foto J. Horká

FOTO na facebooku

Read 34 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 14 2020

V Jednotě číslo 14., která vychází 4. dubna 2020, čtěte:
- V Suvenir Arboru v Sirači šijí roušky pro zdravotníky
- S poslancem Vladimírem Bílkem o Sněmu, vládě, hospodářství a menšině
- Reportáž: Země se stále chvěje a v lidech panuje strach
- Končenickou farnost vede krajan Tomislav Sanić
- Epidemie koronaviru v Kanadě a Česku: Život naruby
- Souhrn jednotlivých zpráv v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi