Beseda v Horním Daruvaru oslavila 95. a škola 75. výročí

BUDEME JEŠTĚ DLOUHO ČECHY
V Horním Daruvaru bylo 14. prosince 2019 živo a svátečně. Česká beseda oslavovala devadesáté páté a místní obvodní škola sedmdesáté páté narozeniny. V bohatém slavnostním programu se početnému obecenstvu představili žáci obvodních škol a divadelní a pěvecká skupina Besedy, zatímco se hudební sekce postarala o zábavu po večeři a tvůrčí o výzdobu sálu a jeviště.

„Jsme hrdí na své předky, kteří věděli, kterou cestou jít kupředu, a když budeme jako oni pečovat o svůj mateřský jazyk, udržovat své zvyky, rozvíjet kulturní činnost a nezapomínat své písně, budeme ještě dlouho Čechy,“ uvedl předseda Besedy Damir Malina, když vítal hosty slavnostního programu. Byl mezi nimi poslanec za českou a slovenskou menšinu Vladimír Bílek, který připomněl, že je s místní českou školou i osobně vázán. Bylo tu první pracoviště jeho dědy učitele Miroslava Bílka. „Děda o tom hodně vypravoval, a tak jsem se od něho dozvěděl, jak se učily děti po druhé světové válce, co dělaly, jak si hrály,“ řekl a poblahopřál k výročí jak škole, tak Besedě. Přivítal také Renatu Hašplovou, která zastupovala chorvatskou Základní školu Vladimira Nazora.
Že je hornodaruvarská krajanská komunita na správné cestě, zdůraznila i jednatelka Besedy Alenka Horáková čtením stejnojmenné básně menšinového básníka Mirka Knížka z Lipovlan. Paní Horáková přečetla i jednu báseň Jiřiny Brkićové a potom i referát o pětadevadesátileté činnosti spolku. „Všechno začalo 9. listopadu 1924, kdy byl v Horním Daruvaru založen dramatický kroužek jako pobočka daruvarské České besedy,“ řekla A. Horáková. „Zájem o divadlo byl velký jak do druhé světové války, tak i po válce, když byla na podnět učitele české školy obnovena činnost Besedy.“
Dalším významným datem v dějinách Besedy je rok 1966, když po elektrifikaci vesnice vzrostl zájem o besední činnost. Téhož roku vznikl i proslulý Babský bál, který Beseda pořádá dodnes. Po domovinské válce nastoupilo období bohaté kulturní činnosti a důkladné obnovy místního domu, který Beseda dostala k trvalému používání.
„Česká škola v Horním Daruvaru byla založena v roce 1944 a funguje v jedné místnosti v budově chorvatské školy,“ uvedla učitelka Lana Malinová a vyjmenovala všechny učitele, kteří ve škole učili, od Miroslava Bílka k současné učitelce Monice Lukićové, kterou L. Malinová zastupuje. „V posledních pěti letech žáci měli velký počet hodin terénní výuky a školy v přírodě, chodili na filmy, do školy plavaní, hráli divadla, zúčastnili se řady projektů, účinkovali v různých školních programech a besedních akcích, velice dobře spolupracují s žáky chorvatského oddělení, se kterými společně oslavují Den chleba, Vánoce, svatého Valentýna a maškary,“ řekla a dodala, že v tomto školním roce do české školy chodí jen jedna žákyně.
To však neznamená, že v Horním Daruvaru děti nejsou. Ba naopak, je jich hodně. Názorně to dosvědčil program, který předvedly. Dětská divadelní skupina, vedená režisérkou Jitkou Jílkovou a jejími spolupracovníky sehrála známou veršovanou pohádku Ježkův domeček (Ježeva kućica) v zajímavé chorvatsko-české kombinaci, při čemž jednotlivé částí divadla do češtiny přeložila režisérka J. Jílková. Následoval program žáků chorvatské a české obvodní školy z Horního Daruvaru a obvodní školy z Ivanova Pole. Skládal se z písní, recitací, tance a divadélka o hledání náhradního dědy Mráze. Program žáků společně nacvičili učitelé Lana Malinová, Ivana Tourková a Vasil Duduković.
Program ukončily písně pěvecké skupiny doprovázené syntetizátorem Miroslava Klígla Ježy, který hrál i po večeři k pobavení a tanci. Střídal se se spolkovou kapelou. Předtím proběhl ještě jeden bod programu, který nebyl předem ohlášený. V sále se objevil děda Mráz a dětem rozdal vánoční dárky. Pomáhaly mu známé postavy z různých pohádek od Sněhurky až k Popelce. Text a foto M. Pejić

FOTO na facebooku

Read 39 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 14 2020

V Jednotě číslo 14., která vychází 4. dubna 2020, čtěte:
- V Suvenir Arboru v Sirači šijí roušky pro zdravotníky
- S poslancem Vladimírem Bílkem o Sněmu, vládě, hospodářství a menšině
- Reportáž: Země se stále chvěje a v lidech panuje strach
- Končenickou farnost vede krajan Tomislav Sanić
- Epidemie koronaviru v Kanadě a Česku: Život naruby
- Souhrn jednotlivých zpráv v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi