Na návštěvě v daruvarském Darkomu

NOVÝ ZPŮSOB HOSPODAŘENÍ ODPADEM
O to, aby i na skládkách na Daruvarsku bylo méně plastu, papíru a dalších surovin, které se mohou dále zpracovat a využít třeba ve stavebnictví, nebo bioodpad k získání kompostu, se snaží i daruvarský komunální podnik Darkom. Povídali jsme si o tom s ředitelkou mr. sc. Ivanou Djedovićovou, dipl. ing. biotech. a ředitelkou komunální služby mag. geog. Matejou Župićovou.

Tříděním odpadu lze dosáhnout úspory peněz na nakládání s ním z obecního, resp. městského rozpočtu. Čím větší množství odpadu je vytříděno, tím větší finanční obnos obec, resp. město obdrží od Fondu pro ochranu životního prostředí, což znamená, že méně zaplatí za odvoz a za údržbu skládky. „Ke zvýšení cen svozu odpadu došlo kvůli zvýšenému počtu svozů tříděného odpadu, jeho množství, ale i kvůli zvýšení cen pohonných hmot (Darkom má k dispozici jen dva speciální vozy). Za svoz odpadu čtyřikrát měsíčně za popelnici o objemu 120 l se dříve (tedy v období 2010 do 1. srpna 2019) s daněmi (PDV) v obcích platilo 27,40 kuny a v Daruvaru 36,97 kuny. Nyní se s daněmi platí 54,16 kuny za jeden svoz a 60,94 kuny za dva odvozy,“ uvedla I. Djedovićová.
Na nejznámější skládce na Daruvarsku Cerik by se díky opatřením, která jsou platná od letošního roku, mělo množství odpadu do dvou let snížit o polovinu,“ dozvěděli jsme se. Směsný odpad se sváží jednou až dvakrát měsíčně v Daruvaru a v okolních obcích. Odpad ve žlutých (plasty) a modrých pytlích (papír) se sváží jednou měsíčně a jejich svoz se neplatí zvlášť. V roce 2018 se směsný odpad odvážel od 4340 aktivních uživatelů (domácnosti a firmy) z Daruvarska. V Daruvaru a Sirači se papír v pytlích sváží už pět let, plasty od 1. srpna 2019. V Končenicích, Dežanovci a Đulovci se plasty a papír sváží od 1. srpna 2019. Plasty z Darkomu v současnosti sváží podnik z Kutiny, a to měsíčně pět tun z Daruvaru a 500 kg z každé výše uvedené obce, papíru osm tun z Daruvaru a 500 kg z obcí.

Pilotní projekt Daruvaru – bioodpad
Daruvar je jediné město v Bjelovarsko-bilogorském županství, které mezi prvními třemi městy v Chorvatsku začalo 1. února 2019 s pilotním projektem svážení bioodpadu v domácnostech. „Uskutečňujeme ho ve spolupráci s městskou správou a podniky SLK Projekt a Consult Are. Bioodpad zatím svážíme z hnědých kontejnerů a biosáčků ze dvou míst v Daruvaru. Využívá se k anaerobní digesci a výrobě bioplynu v Hercegovci. Zatím ho svážíme z 223 domácností. Plánujeme svážet ho během roku z většího počtu domácností. Nemáme ale dostatek popelnic na bioodpad, který se v Daruvaru zatím sváží jednou týdně (v létě dvakrát týdně kvůli zápachu). Darkom, jako jediná komunální firma v našem županství hradí popelnice na bioodpad z vlastních prostředků. Fond pro ochranu prostředí a energetiky je totiž ještě nezajistil.“
Darkom dvakrát za rok sváží objemný odpad – stará kamna, vany, nábytek, které obyvatelé připraví před dům.
Také nikdy nevíte, kdy máte před dům připravit popelnice se směsným odpadem, kdy modré pytle s papírem anebo žluté s plastovým odpadem? A to bez ohledu na to, že nám daruvarský podnik Darkom do schránky zaslal návod, resp. tabulku, kdy se co sváží? Kdo by to ale pořád sledoval! Budeme se to ale muset naučit, protože do dvou let se musí množství směsného odpadu snížit o polovinu. Z vlastní zkušenosti vím, že nejlepší je, když někdo z naší ulice jednoduše popelnici nebo pytle připraví, pak to samé udělají i ostatní. Není podobná situace i u vás v ulici? Velkým pomocníkem kromě letáků z Darkomu, jsou i řádné zprávy v Radiu Daruvar, kterými tento podnik občany informuje o tom, kdy a jaký druh odpadu se sváží v Daruvaru a v obcích – Sirač, Đulovec, Končenice a Dežanovec. Zaměstnanci Darkomu o problému jednají i s lokálními správami a pořádají tribuny. Podle mluvčích Darkomu se informace dozvíte i na jejich webové a facebookové stránce.

Sběrný dvůr
„Začátkem roku 2019 jsme zavedli označení popelnic čipem (Darkom eviduje, kolikrát odpad odvezl), došlo ke zvýšení ceny svozu odpadu a otevřel se sběrný dvůr na tříděný odpad. Mnozí se ještě pořád snaží naučit, jak s odpadem nakládat a jak se přizpůsobit evropským předpisům. Ti, kteří ho nebudou třídit, budou upozorněni. O sankcích rozhodne správa Daruvaru a obcí,“ uvedla I. Djedovićová.
Sběrný dvůr se v Daruvaru nachází za podnikem Darkom, kam se od 1. dubna 2019 bez poplatku může dovést 48 druhů odpadu. Hodnota projektu je 3 313 351 kun, z toho z kohezního fondu bylo Daruvaru zaplaceno 2,816 milionu kun, tedy 85 % celkové hodnoty. Daruvar na tyto účely získal z ministerstva regionálního rozvoje a z EU fondů skoro 348 tisíc kun, městská správa Daruvaru přidala z vlastního rozpočtu 149 tisíc kun. „Provozní doba sběrného dvora je od pondělí do pátku od 9 do 16 hodin a v sobotu od 9 do 14. S odezvou občanů jsme spokojeni,“ řekla nám vedoucí dvora Danijela Nagyová. „Denně sem přiveze odpad asi 8–10 lidí. Následně ho odvážejí specializované firmy. Darkom musí hradit odvoz odpadu vysokými částkami. Dvory musí mít podle Zákona o hospodaření s odpadem i lokální samosprávy výše uvedených obcí.
Text A. Raisová, foto Aleksandra Sabo-Budimlija, ar

Zelené ostrovy
V Daruvaru je 22 zelených ostrovů s velkými kontejnery na papír, plast, sklo a malými zásobníky na baterie. Obce např. Končenice, Sirač, Dežanovec chtějí dvory vybavit kamerami, aby se uživatelé, kteří tam odkládají netříděný odpad, mohli později pokutovat.

Divoké skládky
Lokální správy měst a obcí divoké skládky průběžně odstraňují. Na Daruvarsku jsou tři (jedna v Horním Daruvaru a dvě v Dolním Daruvaru), vznikají kvůli nesvědomitým občanům. V rámci Zelené akce, která se konala v září 2019, bylo jen z hornodaruvarské skládky odstraněno asi 15 tun odpadu, většinou stavebního materiálu a objemného odpadu. V odvozu se bude pokračovat. Divoké skládky se objevují na okraji lesů, nebo na méně osídlených místech měst a obcí.

Read 107 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 39 2020

V Jednotě číslo 39, která vychází 3. října 2020, čtěte:
- Předsedou České besedy Mezurač zůstává Velibor Potužák
- Pedagogové z Valašského Meziříčí na stáži
- Lipovečtí si připomněli patrona Čechů sv. Václava
- Večer bohatství jazyků ve Virovitici
- Svatý Jeroným a Češi
- Seznamte se s rodinou Horynovou z Končenic
- Jane‘s Walk: Po stopách zaniklého průmyslu a slavné letecké minulostí
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi