S předsedkyní Svazu Čechů Annou-Marií Štrumlovou Tučkovou

SVORNOST A NEÚNAVNÁ PRÁCE JSOU ZÁRUKOU ÚSPĚCHU
Je za námi rok, který bychom na první pohled mohli popsat jako velice úspěšný zaprvé proto, že se finanční prostředky na veškerou menšinovou činnost, po zastavení trendu poklesu, začaly zvyšovat. Výraznější nárůst ucítíme v roce 2020, zvýšení bylo vidět také v minulém roce jak v oblasti kulturní činnosti, tak ve zlepšení podmínek práce menšinových spolků a institucí. Je to dobrý důvod vést rozhovor s předsedkyní Svazu Čechů Annou-Marií Štrumlovou Tučkovou v optimistickém tónu.

Jaký byl z pohledu předního činitele Svazu Čechů uplynulý krajanský rok?
Je za námi rok velice turbulentní a uplynul rychle. Je to snad tím, že všichni neúnavně pracujeme a volný čas skoro vůbec nemáme. Po řadě těžkých roků, kdy se naše menšina setkávala s řadou existenčních a finančních problémů, o roce 2019 to nelze říci. V tomto roce jsme měli určitou jistotu a navyšování financí pro menšinovou činnost pokračují. Mám z toho radost, ale jsem si také vědomá velké zodpovědnosti všech nás. Občas se mi ze všech těch číslic točí hlava – není vůbec jednoduché podepsat smlouvy a být za všechno zodpovědná. Čerpání z rozpočtů a různých fondů vyžaduje psaní projektů a dobře zdůvodnit nakládání s prostředky. Není to vždy snadné. Proto bych poděkovala všem těm, kteří mi pomáhají. Především Daliboru Kolárovi, Melitě Matouškové Majićové a Danijele Šilobodcové. Také děkuji poslanci Vladimíru Bílkovi, ředitelce Jednoty Lidiji Dujmenovićové, místopředsedům Svazu Marii Válkové a Jiřímu Bahníkovi, stejně jako všem předsedům rad Svazu, předsednictvu a krajanským spolkům. Jsou vždy k dispozici a myslím si, že se nám spolu daří. Ostatně, je to vidět i podle uskutečněných společných projektů.  
Stále ještě přibývá sekcí a programů, takže je někdy těžko všechny je sledovat. Málokterý víkend proběhne bez krajanských pořadů, v nichž stále častěji hostují i spolky jiných národnostních menšin a chorvatského národa, stejně tak jsou České besedy vítány na jejich akcích.
 Kulturně-uměleckých programů a akcí je mnoho, spolky jsou velice činné a pilné. Všichni se snaží, a jak často říkáme, všichni táhneme za jeden provaz a naše svornost je znát na všech polích činnosti. Snažím se během roku navštívit všechny naše spolky, i když je to skoro nemožné. Jsou to třicet dvě Besedy a základní a mateřské školy… Programu je mnoho a s radostí konstatuji, že jsou stále lepší. Je to asi také tím, že poskytujeme různé možnosti zdokonalování našim hudebníkům, tanečníkům a divadelníkům. Právě to je vidět, když naše spolky hostují v pořadech u jiných menšin, také u většinového národa.
Kulturní činnost spolků doprovází i nepopulární, avšak nezbytná administrace. V minulém období se zcela změnil způsob kandidování programů a vyúčtování. Jak na tom byly spolky v minulém roce?
 Administrace si vyžaduje hodně času a velkou účast vedoucích spolků.
Naše spolky i tuto práci zvládly na sto procent a zúčastňovaly se různých seminářů, kde bylo vysvětleno všechno to, s čím byly nějaké potíže anebo to, co vyvolávalo nedorozumění. Vedení Svazu a jeho rady jsou vždy k dispozici, rádi pomůžeme.  Myslím si, že nikdo nemůže říci, že si s něčím neví rady a že se nemá koho zeptat.  Zdůraznila bych, že jsme ve Svazu pro vás, pro všechny.  
Minulý rok byl zároveň i rokem, během kterého byl český areál plný lešení – některé stavebnické práce pokračovaly, druhé končily, jiné začaly. Co se všechno dělalo na stavbách Svazu a Jednoty, školy a školky a Českého domu?
V minulém roce se hodně finančních prostředků prostřednictvím Svazu Čechů a Úřadu pro lidská práva a práva národnostních menšin, díky poslanci V. Bílkovi vkládalo do infrastruktury. Svaz je bohatší o nemovitost pro České kulturní centrum, kterou koupil v Daruvaru v Masarykově ulici hned vedle Českého domu. Budovu Svazu v těchto dnech krášlí i nová omítka, upravuje se i galerie Svazu Čechů, probíhá dostavba české základní a mateřské školy v Daruvaru. Mnohé České domy se přistavují, vyměňují se střechy, upravuje okolí. Všude jsou mistři a stavební podniky, se kterými se občas vyskytnou i problémy. Společně s vedením hospodářské rady se snažíme všechno vyřešit včas a ve prospěch menšiny, aby na konci všichni byli spokojeni.
Valná hromada Svazu, konala se na konci roku, založila České kulturní centrum. Víme, že se o něm už nějakou dobu mluví, a že Svaz letos koupil nemovitost, kterou upraví pro potřeby Centra. Nyní projekt nabývá konkrétní tvar. Jak Centrum bude vypadat a co menšině přinese?
 Právě probíhá postup získání stavebního povolení pro Centrum.  Na Ministerstvo kultury jsme podali už vypracovaný projekt a doufáme, že se v následujících letech uskuteční přístavba a rekonstrukce nemovitosti. Do Kulturního centra umístíme archiv Svazu Čechů – veškerá dokumentace bude na jednom místě. Dále v něm bude zasedací místnost a galerie a místnosti pro mládež. Jak už určitě víte, dostali jsme iniciativu na založení Klubu mladých Svazu Čechů, kterou Svaz podpořil.
Krajanská komunita nejsou jen Svaz a jeho členové, tedy besedy, mateřské a základní školy a vydavatelství. Je toho mnohem více – rady a představitelé, poslanec, místožupanka, místostarostové… Jak všichni činitelé krajanské komunity navzájem komunikují a spolupracují?
Mám štěstí, že jsou kolem mne lidé, kteří mají stejný cíl ve smyslu zachování menšiny: péče o kulturu, jazyk, školy, menšinová práva a zákony. Se všemi výborně každodenně spolupracujeme. I když se vyskytne nějaká maličkost, kterou je třeba vyřešit, řešíme ji ihned a jsme všichni ochotní pomoci, aby nevznikl další a větší problém.    
Mezinárodní spolupráce, zdá se, nebyla nikdy bohatší, a to na všech úrovních?
I mezinárodní spolupráce, řekla bych, je lepší, než kdysi byla. Je spousta Erasmus+ programů, do kterých se Svaz, školy a školní rada zapojily. Je mezi námi řada studentů z České republiky, také naše děti jezdí často do své pravlasti. Letos se díky podepsanému memorandu s Plzeňským krajem uskutečnil pobyt žáků pátých tříd v České republice. Šesté třídy byly na táboře ve Smržovce, sedmé v Praze. Folklorní tábor jsme zase uspořádali ve spolupráci s jihlavským souborem Pramínek. Letos se poprvé uskutečnil i hudební tábor, který měl také mezinárodní charakter.
Svaz má vynikající spolupráci s Velvyslanectvím České republiky v čele s velvyslancem Vladimírem Zavázalem a jeho náměstkem Slavomírem Gogou, chorvatskou velvyslankyní v Praze Ljiljanou Pancirovovou, Ministerstvem zahraničních věcí, Československým ústavem zahraničním Praha a jeho předsedou Jaromírem Šlápotou, Domem zahraniční spolupráce a českými učitelkami Bohdanou Pěvou Šolcovou a Naděždou Sviderkovou, Plzeňským krajem, Jihomoravským krajem a mnohými městy a obcemi v České republice, kam naše spolky jezdí vystupovat. Navštívily nás mnohé delegace z České republiky a jako jednu z nejdůležitějších v minulém roce bych vyzdvihla návštěvu zvláštního zmocněnce pro krajany Jiřího Krátkého.
Letošní rok je dožínkový, a už tím zvláštní. Co ještě můžeme očekávat, jak vnímáte krajanský rok 2020? Co byste na přelomu roku vzkázala krajanům?
Je na co se těšit, jak na Dožínkové slavnosti, tak na všechny ostatní akce, které naše spolky podniknou. Určitě to bude další úspěšný rok. Lze tak usoudit podle rozpracovaných projektů, které naše spolky do Svazu odevzdaly. Chtěla bych poděkovat všem, se kterými jsem jako předsedkyně Svazu v minulém roce spolupracovala, jednala a plánovala. Všem spolkům přeji hodně pilných a upřímných členů, kteří mají radost ze své práce. Přeji nám všem, aby o nás i nadále říkali, že jsme nejlépe uspořádaná menšina… že jsme pilní a pracovití. Nechť nás i v tomto roce pracovní nadšení a tolerance, láska a optimizmus neopustí. Hlavně zdraví!   Otázky kladl Mato Pejić, foto Jednota

Read 116 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 39 2020

V Jednotě číslo 39, která vychází 3. října 2020, čtěte:
- Předsedou České besedy Mezurač zůstává Velibor Potužák
- Pedagogové z Valašského Meziříčí na stáži
- Lipovečtí si připomněli patrona Čechů sv. Václava
- Večer bohatství jazyků ve Virovitici
- Svatý Jeroným a Češi
- Seznamte se s rodinou Horynovou z Končenic
- Jane‘s Walk: Po stopách zaniklého průmyslu a slavné letecké minulostí
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi