Valná hromada v Dolanech

ZPRÁVY, PLÁNY A HOSTOVÁNÍ DIVADLA
Členové České besedy Dolany se 30. prosince 2019 sešli na řádné valné hromadě, aby projednali zprávy o činnosti v předchozím roce, schválili dorovnání rozpočtu na končící rok a naplánovali činnost a finance pro příští období. Po pracovní části daruvarští ochotníci uvedli svou novou divadelní hru.

Členy spolku a hosty pozdravila předsedkyně Besedy Slavica Bublićová. Konstatovala, že spolek má za sebou velice úspěšný rok, ve kterém oslavil sto let působení. Pochválila členy a příznivce, že všechno zdárně zvládli: „Jsme hrdí na naši stovku,“ uvedla. Poděkovala i členům, kteří se přicházejí jen podívat na akce spolku, především členům osmi besedních skupin, kteří v Besedě pracují, vystupují a prezentují ji. „Snažíme se, aby počet členů neklesal, stále získáváme členy nové, zapojujeme děti, které jsou spolkovou budoucností.“ Poděkovala všem, kdo spolku pomáhají a podporují ho, zmínila pomoc místních spolků, města, menšinové rady, médií a zejména Svazu Čechů a poslance, díky kterým se Beseda zapojila do tří velkých projektů. „Jsem hrdá na vás všechny, je ctí být v čele takového spolku. Budeme i nadále pracovat pro to, aby cestička, kterou nás vedli předkové, nikdy nezarostla trním,“ uvedla předsedkyně a popřála, aby byl nastávající rok bohatý jako tento.
Shromáždění vedlo pracovní předsednictvo v čele s Jiřinkou Riznerovou. Verifikační komise konstatovala, že rozhodnutí budou platná, protože je přítomno 64 z 255 dospělých členů. O bohaté a úspěšné činnosti mluvila tajemnice Besedy Světluška Prokopićová. Vyjmenovala vystoupení tří tanečních skupin, dechové hudby pěvecké a divadelní skupiny. Poslední z nich letos podesáté vystupovala na státním festivalu divadelních ochotníků, nominace Zdenka Janoty na nejlepšího herce festivalu byla šestnáctou nominací této skupiny. Nejvýznamnější událostí byla oslava 100. výročí založení Besedy a 75. výročí otevření české školy. Navštívila ji řada významných hostů a milých přátel, vystupovaly folklorní, hudební a divadelní skupiny z domova a Česka, proběhla tradiční kuchařská vitráž. „Byla to nezapomenutelná oslava,“ uvedla S. Prokopićová. Beseda dostala plaketu Bjelovarsko-bilogorského županství, Chorvatského sněmu kultury a Svazu Čechů pořad o ní vysílal televizní magazín Prizma. Česká škola je letos bohužel dočasně zavřená. Díky Úřadu pro lidská práva, poslanci V. Bílkovi a Svazu Čechů se Besedě podařilo instalovat rampu s reflektory, nakoupit plastové židle a stoly a zastřešit venkovní jeviště.  Probíhají práce na úpravě podkrovních místností. Konstatovala, že spolkové skupiny vystoupily úhrnem 62krát v 29 různých programech.
Shromáždění rozhodlo, že členský příspěvek bude i nadále 10 kun. Z finanční zprávy vyplynulo, že spolek měl v roce 2018 přes 64,8 tisíce kun příjmů, přes 63,4 tisíce kun výdajů a přebytek z předchozího roku. Správnost údajů a dokumentace dosvědčil dozorčí výbor, zprávy byly bez diskuse jednomyslně schváleny. Úvodem k návrhu dorovnání (rebalans) rozpočtu na rok 2019 uvedla S. Prokopićová, že spolek dostal přes 317 tisíc kun z různých zdrojů, ze kterých se financovalo vnější jeviště, nákup židlí, úprava místností, osvětlení a ozvučení. Rada české menšiny Daruvaru obstarala pro Besedu novou skříň. Výdaje činily necelých 301 tisíc kun, zvýší se o nákup počítače. V rozpočtu tak zbude sedm tisíc kun. „Jsem hrdá na to, co všechno jsme letos dokázali,“ řekla tajemnice.
V plánu práce mají Dolanští pokračování v řádné činnosti spolku a péči o obyčeje, účast v akcích pořádaných Svazem Čechů, pořádání Našeho jara, účast na divadelních setkáních v Berouně a Krupce, pořádání Dnů české kultury, řadu pracovních akcí, spolupráci a odborné školení pro tanečníky, hudebníky a divadelníky. Plánují dokončit jeviště, vyměnit okna na sklepě, ve spolupráci s městem překrýt střechu, upravit fasádu a vyasfaltovat dvůr. Plánované finanční prostředky jsou 88 tisíc kun na činnost a úpravy. Projekt na obnovu střechy má hodnotu 350 tisíc kun. Všechny návrhy shromáždění schválilo.      Text a foto Ž. Podsedník

Z projevu hostů
Ke členům spolku promluvila místostarostka Vanda Ceglediová, která uvedla, že má radost z toho, jak jsou zde lidé pilní a jaké dosahují výsledky. Přislíbila další spolupráci města. Předseda Koordinace rad české menšiny Damir Malina pochválil dosavadní spolupráci a popřál všechno nejlepší. „Vaše práce je obdivuhodná,“ řekla místožupanka Táňa Novotná Golubićová a zdůraznila, že jsou díky lidem Dolany krásné místo k setkávání, a že se se do nich každý rád vrací. Představitelka Svazu Čechů Mája Krejčová pochválila spolupráci a poblahopřála k úspěchům divadelníkům. Se slovy díků a blahopřání se přihlásili Ivo Leksa z hostující skupiny z Daruvaru, předseda Místního výboru Dolany Zvonko Markalaus a Romana Rašetićová z městské Rady české menšiny. Poslanec V. Bílek poblahopřál k úspěšné činnosti i stoletému působení, promluvil o chystaných úpravách a financích na ně. „Ale to, bez čeho by to nemělo cenu, jsou lidé, salvy smíchu při divadelním představení, píseň, tanec a hudba.” Popřál další úspěšný rok a pokračování spolupráce.

FOTO na facebooku

Habaďůra v Dolanech
Jubilující divadelní skupina Sebranka daruvarské Besedy pak uvedla přítomné do příběhu o podvodech a tanci podvodníků na okraji propasti. Situace a dialogy vyvolaly salvy smíchu, ale na konci zůstala otázka, zda musí nekalá činnost být vždy potrestána, nebo nikoli.

Read 119 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 38 2020

V Jednotě číslo 38, která vychází 26. září 2020, čtěte:
- Představitelé krajanů v Ministerstvu zahraničních věcí České republiky
- Česká beseda Hercegovec dostala bustu T. G. Masaryka
- Valná hromada České besedy města Garešnice
- Donace roušek a učebních pomůcek z Čech
- V Slavonském Brodě vzpomínají na cesty do Nové Vsi
- Představujeme Miladu Rabihićovou a její zálibu v běhání
- Reportáž – Skvělý letní odpočinek u řek
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi