S poslancem za českou a slovenskou menšinu Vladimírem Bílkem

CÍL ZE ZAČÁTKU MANDÁTU JSME SPLNILI NA STO PROCENT
Koncem loňského roku jsme se dozvěděli, že se ve státním rozpočtu počítá s výrazným navýšením finančních prostředků na činnosti národnostních menšin. V krajanské komunitě to považujeme za jistou odměnu za velkou činnost a poctivou práci při plnění všech plánů. O to se velice zasloužil poslanec za českou a slovenskou menšinu Vladimír Bílek, kterému patří velký dík za nesobeckou podporu menšinovým spolkům a institucím.

Rozhovor s poslancem Bílkem začínáme otázkou o krajanském roce 2019: Jaký byl ve srovnání s rokem předchozím, byl úspěšný a v jaké míře s ním můžeme být spokojení?
Myslím si, že je za námi úspěšný krajanský rok, v němž jsme opravdu stoprocentně splnili plánované aktivity na všech úrovních jak v českých besedách, tak v oblasti spolupráce s jednotkami místní samosprávy, s kraji, s jinými menšinami, s chorvatskou vládou, ale také s Českou republikou. Za to musím upřímně poděkovat všem jak v krajanských spolcích, tak ve všech ostatních institucích – v mateřských a základních školách, v Jednotě, ve Svazu Čechů a v menšinových radách.
V parlamentu měla vláda, kterou spolu s ostatními poslanci národnostních menšin podporujete, zajištěnou většinu. Tím pádem jste se mohl ve větší míře věnovat záležitostem krajanské komunity. Co bylo zapotřebí vykonat, když jde o uplatňování menšinových práv? Jak postupuje zavedení dvojjazyčnosti v obcích Sirač a Dežanovec?
Ano, vláda měla relativní většinu, byla však i turbulentní období – připomeňme si jen iniciativu občanského sdružení pro rodinu, která usilovala o zmenšení menšinových práv. Mohu říci, že se tak nestalo díky dobré koordinaci činností na všech úrovních. Loni byly i volby menšinových rad a představitelů. Poprvé se konaly podle zvláštního zákona, na kterém jsme pracovali deset měsíců. Co se týče dvojjazyčnosti v obci Sirač, právě jsme měli společnou schůzi s menšinovou radou obce a Českou besedou Šibovec. Vyzvali jsme její členy a obyvatele obce, aby se podívali do svých rodinných archivů, jestli nemají nějakou fotku nebo video, kde jsou vidět dvojjazyčné nadpisy, což by bylo důkazem toho, že tam takové tabule kdysi stály. Na základě takových důkazů bychom měli možnost dvojjazyčné tabule do těchto vesnic vrátit. V obci Dežanovec je dvojjazyčnost zařazena do stanov. Na začátku roku zašleme dopis podniku Chorvatské cesty, aby dvojjazyčné tabule ve vesnicích Holubňák a Dolní Střežany postavil. Na území měst Daruvar a Hrubečné Pole a obce Končenice, i v několika slovenských obcích se toto právo uplatňuje.
Jako člen Rady pro národnostní menšiny dáváte konkrétní přínos menšinovému rozpočtu, a ten se po delší stagnaci začal zvyšovat. Jak to bylo loni s prostředky Rady pro národnostní menšiny, tedy s penězi určenými na kulturní a vydavatelskou činnost menšin?
Krajanské spolky a instituce odvádějí obrovskou a obdivuhodnou činnost, a jsem rád, že mohu přispět k zajišťování finančních podmínek na splnění jejich plánů. Na začátku mandátu jsme si dali za cíl dosáhnout výši finančních prostředků před hospodářskou krizí. Loňským navýšením dotací ze státního rozpočtu o 8,4 procenta jsme se přiblížili k dřívějšímu obnosu. Letos se částka zvyšuje o dalších dvacet procent, a tím tento plán zcela splníme. Abychom mohli tyto prostředky stoprocentně využít, projekty a vyúčtování musely být zpracované bezvadně. Proto musím poděkovat všem, kdo se na tom podíleli, Svazu Čechů v čele s Anna-Marií Štrumlovou Tučkovou, besedám, školám, Jednotě... Jsme jednou z mála menšin, které Radě pro národnostní menšiny nikdy nemusely vracet peníze kvůli chybám v plánování a vyúčtování. S letošním navýšením částky pro národnostní menšiny o něco více přes dvacet procent bude Rada pro národnostní menšiny disponovat největším rozpočtem doposud, a tak vzniká možnost, aby se veškerá plánovaná činnost našich spolků uskutečnila.
Díky smlouvě s premiérem, která se stala součástí programu vlády, a spolupráci s Úřadem vlády pro lidská práva a práva národnostních menšin měla řada krajanských spolků možnost zlepšit si podmínky práce investováním do úprav svých objektů. Dalším vydatným zdrojem finančních prostředků je zvláštní dohoda o vytvoření fondů na financování projektů v jednotkách místní samosprávy, v nichž žije větší počet příslušníků národnostních menšin. Koneckonců, otvírají se i fondy Evropské unie, a pokračuje finanční podpora z České republiky…
Operační program vlády pro českou a slovenskou menšinu vypracovala rada poslance, v níž jsou představitelé všech krajanských institucí. Program tak vychází ze skutečných potřeb spolků. Nadále jsme prostřednictvím vládního Úřadu pro lidská práva zajistili větší podporu pro financování infrastruktury našich besed, z nových fondů poskytujeme finanční podporu chorvatské komunitě, tedy jednotkám místní samosprávy, kde žije větší počet příslušníků národnostních menšin. Ze tří ministerstev jsme loni vyčlenili dokonce pětačtyřicet milionů kun pro jednotlivce, rodinná hospodářství a místní samosprávy.
Minulý rok byl rokem také bohaté mezinárodní činnosti. Spolupráce s Českou republikou má za výsledek několik velkých a důležitých projektů – spolufinancování vzdělávacího střediska na ostrově Pašmanu, založení Českého kulturního centra v Daruvaru, dojednání bilaterální smlouvy o reciproční ochraně národnostních menšin. Stálá pomoc Československého ústavu zahraničního se stala málem samozřejmostí…
Mezinárodní spolupráce byla loni opravdu intenzivní. S ohledem na to, že letos Chorvatsko předsedá Evropské unii, můžeme říci, že letos postoupí o stupeň výš. Doufám, že se nám podaří uzavřít novou smlouvu o programu mezinárodní spolupráce, kterou jsme loni připravovali na nejvyšší úrovni, včetně prezidentské. Součástí smlouvy se stanou i České kulturní centrum v Daruvaru a Chorvatské kulturní centrum v Jevišovce, což připravujeme už téměř půldruhého roku. Už skoro tři roky pracujeme na bilaterální smlouvě o reciproční záštitě práv národnostních menšin, která má pro naši krajanskou komunitu velký význam. Bilaterální smlouva by dlouhodobě zajistila jednak určitá práva, jednak finanční podporu příslušníkům krajanské komunity. Ovšem, jsou tu i další velké projekty, jako je středisko ve Tkonu, kde se letos začne stavět. Letos začínáme zpracovávat plán podpory české vlády krajanské komunitě v Chorvatsku na dalších pět let.
Nelze si nevšimnout, že jste v neustálém styku s místní samosprávou nejen v Daruvaru, kde vykonáváte i funkci místostarosty, ale ve všech obcích a městech, kde žijí Češi a Slováci. Spolupracujete také s menšinovými radami a představiteli a s Koordinací menšinových rad.
Všude tam, kde jsou krajanské spolky, se snažím zajít a spolupracovat jak s besedou, tak s radou nebo představitelem české menšiny a zároveň i s místní samosprávou. V Daruvaru jsem místostarostou, v Bjelovaru krajským zastupitelem, takže dobře spolupracuji s lidmi na všech úrovních. Je to náročné, ale mám velkou pomoc ve všech krajanských sdruženích a institucích.
Po celou dobu svého působení vzbuzujete dojem všudypřítomnosti. Málokterá menšinová akce se obejde bez vás, a díky používání facebooku a sociálních sítí vůbec, se o tom dozvídají nejen účastníci akcí, ale i mnohem širší veřejnost. Jak všechno stíháte?
Především děkuji za velkou podporu všem krajanům. Snažím se navštívit krajanské akce kdykoliv je to možné, pokouším se přijít také na schůze besedních výborů. To všechno by nebylo možné bez bezmezné podpory mojí rodiny, které upřímně děkuji.
Ani v příštím období nebude klid. Letos (2020) budou parlamentní volby, hned v příštím roce proběhne (2021) sčítání lidu, které má pro všechny národnostní menšiny velký význam. Jak se na obojí připravit?
Sčítání lidu bude jednou z největších akcí, které stojí před námi, a přípravy na něj už probíhají. Pracujeme spolu se Svazem Čechů a s Koordinací menšinových rad a představitelů. Poslední schůzi před Vánocemi jsme měli s ministrem správy. Žádali jsme, aby příslušníci menšin měli možnost uvádět dva mateřské jazyky tak, jak to mají občané České republiky a mnoha dalších zemí. Budeme muset vysvětlovat krajanům, že je důležité se hlásit k české národnosti, protože na tom závisí jednak možnost volit zastupitele do různých těles od jednotek místní samosprávy až do parlamentu, jednak dostávat finanční prostředky na veškerou činnost. Co se týče parlamentních voleb, myslím si, že mám dobrý podklad na kandidaturu. Budu kandidovat na další mandát.
Co byste vzkázal krajanům na začátku roku?
Vzhledem k tomu, jak obdivuhodná byla krajanská činnost v loňském roce, stačí přát si, aby letos byla zase taková. Věřím, že se nám podaří všechny plány splnit, a protože letos budou Dožínky, bude to ještě jedna příležitost, aby se projevila síla české menšinové komunity.
Otázky kladl Mato Pejić,  foto  ld

Read 119 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 38 2020

V Jednotě číslo 38, která vychází 26. září 2020, čtěte:
- Představitelé krajanů v Ministerstvu zahraničních věcí České republiky
- Česká beseda Hercegovec dostala bustu T. G. Masaryka
- Valná hromada České besedy města Garešnice
- Donace roušek a učebních pomůcek z Čech
- V Slavonském Brodě vzpomínají na cesty do Nové Vsi
- Představujeme Miladu Rabihićovou a její zálibu v běhání
- Reportáž – Skvělý letní odpočinek u řek
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi