Shromáždění České besedy Velké a Malé Zdence

RADOST Z VELKÉHO POČTU DĚTÍ
Nejpočetnější krajanský spolek na Hrubečnopolsku – Česká bese-da Velké a Malé Zdence uspořádala v sobotu 25. ledna 2020 valné shromáždění, kterého se zúčastnili mnozí členové spolku i vzácní hosté. V programu vystoupily všechny besední skupiny, ale i žáci místní školy.

Valné shromáždění vedené pracovním předsednictvem v čele s Marií Kubištovou bylo dobře připravené, a všechny zprávy byly jed-nomyslně schválené. O financích mluvila účetní Josefka Dobrije-vićová. Dozvěděli jsme se, že Beseda měla vloni k dispozici více než 180 tisíc kun z různých zdrojů: prostřednictvím Svazu Čechů z Rady pro národnostní menšiny a Úřadu pro lidská práva, města Hrubečné Pole a Rady české menšiny města H. Pole. Paní Dobrijevićová dopo-drobna informovala, na co se finanční prostředky utrácely a kam Beseda kandidovala svoje projekty. Zmínila se i o úpravách místností v Domě a o plánech do budoucna.
Zprávu o veškeré kulturní činnosti spolku podala jednatelka Ves-na Růžičková. Na začátku řekla, že Beseda má 189 členů, z toho 60 působí v pěti skupinách: třech tanečních (malá, střední a nejstarší Vodička), pěvecké skupině Zdenačky a dechové hudbě, které vypo-máhají muzikanti z přespolních vesnic. Všechny vyjmenované sku-piny měly v loňském roce padesát sedm vystoupení a dokonce 311 zkoušek. Potom chronologicky uvedla všechna vystoupení všech skupin. Zmínila se i o akcích, které Beseda připravila ve Zdencích, jako jsou třeba Den české kultury a připomněla velice dobrou spolu-práci s obcí Římov v České republice. Zdůraznila účast besedních skupin na akcích, které během roku pořádá město Hrubečné Pole a Svazu Čechů.
Následovala zpráva o škole, kterou podala učitelka Karmen Pur-mová. Třicet pět žáků zdejší školy chodí na hodiny českého jazyka podle modelu C, čtrnáct z nich jsou i členy Besedy. Vystupovali v programech ke Dni chleba a Mikuláši.
Po schválení všech podaných zpráv následovalo slovo hostů. Be-sedě poděkovali za spolupráci a k úspěšné činnosti poblahopřáli: starosta města Hrubečné Pole Zlatko Mađeruh, poslanec za českou a slovenskou menšinu Vladimír Bílek, předsedkyně Svazu Čechů An-na-Marie Štrumlová Tučková, místožupanka Táňa Novotná Golu-bićová, předseda Koordinace menšinových rad a představitelů Damir Malina a další představitelé krajanských a přátelských spolků.
Všechny přítomné vítala dechová hudby a vedení spolku. Před-sedkyně Anna Milićová Zápotocká všechny pozdravila a poděkovala za veškerou aktivitu a spolupráci. Kromě dechovky začátek sobotní-ho večera ve Zdencích patřil nejmladším. Jako první se představily děti, které recitovaly, zpívaly a tancovaly. Všichni měli z jejich vy-stoupení velkou radost, a proto je i odměňovali velkým potleskem. Po oficiální části valné hromady se obecenstvu představily všechny besední skupiny – tři skupiny tanečníků, pěvecká skupina Zdenačky a dechová hudba, která potom vyhrávala k tanci. Text a foto A.-M. Štrumlová Tučková

FOTO na facebooku

Read 115 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 42 2020

V Jednotě číslo 42, která vychází 24. října 2020, čtěte:
- Ve Virovitici se konaly Dozvuky 18. jarních tonů Jana Vlašimského
- Školní rada jednala o přizpůsobování výuky krizovým opatřením
- Světová výstava děl Alfonsa Muchy
- Představujeme Bruna Táborského z Daruvaru
- Do Jazveniku za vedoucí taneční skupiny Vlastou Kokićovou
- Kamencové jezero – světová rarita
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi