Valná hromada České besedy Verovice Virovitica

BOHATÝ MINULÝ ROK JE PODNĚTEM DO BUDOUCNA
Šedesátka ze sto deseti členů České besedy Verovice se sešla v sobotu 25. ledna 2020 v místnostech spolku na řádné valné hromadě zhodnotit činnost minulého roku a schválit plány na rok letošní.

Zprávu o činnosti v minulém roce podala sama předsedkyně a zdůraznila, že všech pět besedních skupin (taneční, divadelní, smíše-ný sbor, dechová hudba a malý orchestr), které se financují z Rady pro národnostní menšiny prostřednictvím Svazu Čechů, mají po pěti vystoupeních a ospravedlnily získané finance. Nejaktivnější skupina je taneční, doplněná členy kulturně uměleckého spolku Virovitica, se kterým v poslední době Beseda úzce spolupracuje. Vystoupila na Kiritofu v Jevišovce v České republice, v osadě Drenje a Tréglavě, pěvecký sbor se zúčastnil Zpěvánek v Tréglavě a všechny besední skupiny účinkovaly v tradiční akci Jarní tóny Jana Vlašimského, Dnu české kultury, oslavě stého výročí spolku ve Virovitici a hostovaly v přátelských spolcích.
Beseda ve svém prostředí uvítala žáky Základní školy Lubina z Kopřivnice v České republice, kteří přivezli pomůcky a dary pro hostitelskou Besedu a školu v Ivanově Sele. V září se Beseda zúčast-nila Evropského dne jazyků ve Virovitici a během roku uspořádala různé dílny, přednášky, cestopisný večer a mikulášský večírek. Po celý rok Beseda spolupracovala s českým školním oddělením, měst-skými sdruženími a KUS Virovitica. Dbala o údržbu Domu, v jeho dvoře přistavěla dílny uměleckých řemesel a pro tanečnice dala v České republice ušít nové šaty z modrotisku.
Finanční zpráva na rok 2019 dosvědčila, že všechny peníze, které Beseda dostala (celkem 132 tisíce kun), utratila podle plánu a že bi-lance je kladná. Předsedkyně podala také návrh plánu práce na letoš-ní rok. V květnu Beseda uspořádá nejvýznamnější akci spolku Jarní tóny Jana Vlašimského, v jejímž rámci proběhne i Den české kultury věnovaný starým řemeslům. Plánuje se i uspořádání kuchařské dílny, multikulturní program a večer mladých talentů. Beseda se zúčastní akcí Svazu Čechů a letošních Dožínek v Daruvaru, během roku uspořádá řadu menších akcí ve svém prostředí.
Valnou hromadu vedlo pracovní předsednictvo v čele s Brankem Svobodou a přítomní členové spolku všechny zprávy jednomyslně schválili. Na závěr shromáždění předsedkyně poděkovala všem pří-tomným a odevzdala uznání členům Besedy, kteří jsou ve spolku více než pět let. K návštěvníkům promluvili a úsilí Besedy pochválili zástupce ve sněmu Vladimír Bílek a místopředsedkyně Svazu Marie Válková.
Před začátkem a během valné hromady se promítaly fotografie z loňských vystoupení, návštěvníci se přesvědčili o bohatém spolko-vém krajanském roce. Předsedkyně Besedy Jasna Bergerová zahájila valnou hromadu uvítáním hostů, představitelů médií a ostatních pří-tomných.
Po ukončení oficiální části večera následoval program besedních skupin. Taneční páry graciózně zatančily v nových krojích tanec Česká beseda. Smíšený pěvecký sbor doprovázený malou kapelou a pod taktovkou sbormistra Rudolfa Chalupy zazpíval několik českých a chorvatských písní a na závěr návštěvníky pobavily členky spor-tovní sekce jiskřivým country tancem. Po programu se naladění hosté i domácí odebrali do sklepních místností, kde následovalo občerstve-ní a pobavení při domácích hudebnících.      Text a foto J. Horká

FOTO na facebooku

Read 133 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 03 2021

V Jednotě číslo 3, která vychází 16. ledna 2021, čtěte:
- Zemětřesení na území Banije – Pokračuje pomoc z České republiky
- Končenice – Pět tun stavebního materiálu od hasičského sboru
- Brestov a Končenice – Naše cesta do Gliny a Jazveniku
- Dopis z Londýna – Lockdown a Brexit
- Reportáž – Nádherná Vídeň ještě jednou
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi