V Záhřebu se upravuje Český národní dům

Generace členů České besedy Záhřeb zachovaly její základní poslání, a to je péče o český jazyk, kulturu a tradici našich předků. Ale ne jako osamělý a soběstačný ostrůvek, ale jako část záhřebské a chorvatské kultury. To by se jistě nepodařilo, kdybychom nežili v přátelském multikulturním prostředí jako to Záhřeb a Chorvatsko jsou. Česká beseda Záhřeb má bohatství kulturních akcí.

Během roku jich díky vytrvalé dobrovolné práci našich členů a přátel, uspořádá několik desítek. Velice důležitou roli v tom, jako místo setkání záhřebských Čechů a jejích příznivců, hraje právě náš Český národní dům.
Vystavěný byl v roce 1937, kvůli turbulentním historickým událostem, následkem války a znárodnění, nebyl od roku 1941 do roku 1996 ve funkci kulturně-osvětové činnosti záhřebských Čechů. Po dlouhém právním boji, díky velké snaze a dobrovolné práci celé řady našich pilných členů a velkých peněžních nákladů, Česká beseda Záhřeb se znovu nastěhovala do svého Domu. Tím úpravy neskončily. Teprve začaly.
Z rekapitulace doposud vykonaných prací vyplývá, že od roku 1997 dodnes bylo do úprav a vybavení Domu vloženo přes čtyři miliony kun. Finanční prostředky Beseda získala z různých zdrojů. Největší část zajistila z vlastní hospodářské činnosti. Bohužel se ukázalo, že tak získané prostředky nestačí na všechno, co je nutné vykonat v investiční údržbě budovy. V kritickém stavu byla okna a tepelná stanice. Truhlařina je ještě z roku 1937 a její oprava se nevyplácí kvůli velké opotřebovanosti. Tepelnou stanici deformovala rez a lhůta bezpečného používání vypršela. Řešením jsou nová okna a nová tepelná stanice.
Díky finančním prostředkům získaným z Úřadu pro lidská práva a práva národnostních menšin Vlády RCH jsme do letošního zimního období vstoupili s novým zařízením tepelné stanice a upraveným ústředním topením. První fáze investice začala v roce 2018, druhá skočila na podzim 2019. Úhrnem bylo investováno 206 790,98 kuny. Z prostředků pro instituční podporu ve výši 10 000,00 kun, které Česká beseda Záhřeb získala ze stejného zdroje, pořídila soustavu video dozoru na vchodu do Domu.
Z vlastních prostředků Česká beseda Záhřeb upravila toalety v přízemí anexu budovy, obstarala nové dveře v přízemí, obílila dva sály, předsálí a celé schodiště čtyřpatrové hlavní budovy Českého národního domu.
Nový rok náš Dům přivítal v plášti stavebního lešení. To znamená, že začala úprava fasády a výměna oken do ulice Pavla Šubiće. Prace by měly být vykonané do konce dubna tohoto roku. Investici vede město Záhřeb a financuje se z prostředků památkového poplatku. Dozor vede ústav pro ochranu kulturních a přírodních památek Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode, poněvadž se Český národní dům nachází v prostoru kulturní památky Povijesna urbana cjelina Grad Zagreb, zapsané na seznam kulturních památek Registar kulturnih dobara RH.
Těšíme se, že náš Dům léto přivítá s novou fasádou a že nová okna mu dají nejen lepší vzhled, ale i lepší funkční a energetickou účinnost.
Ukazuje se, že od samého začátku jejího působení až dodnes jsou dějiny České besedy Záhřeb těsně spjaté s jejím domovským městem. U založení naší Besedy v roce 1874 byl mezi vzácnými hosty také tehdejší primátor města Záhřebu Ivan Vončina. V době primátora Sjepana Srkulje město schválilo rozhodnutí o věnování pozemku na stavbu Českého národního domu (rok 1930), a v roce 1933, v době primátora Ivo Krbeka byla podepsaná darovací smlouva. Současný primátor Milan Bandić je v Českém domě vítaným hostem a také čestným členem naší Besedy.
Pokud máte pilné členy, dobré spolupracovníky a kolem sebe lidi, kteří vám přejí, nebojte se plánovat i do budoucna. My je máme a nebojíme se.
Kromě dokončení fasády a výměny oken jsme do plánu na rok 2020 zapsali první fázi úpravy sálu, jeviště, kuchyně a chodby v přízemí Českého národního domu. Vypracování projektu na tyto práce je v průběhu a na sám projekt jsou zajištěné finanční prostředky z Úřadu pro lidská práva a práva národnostních menšin Vlády RCH. Kromě toho bychom rádi vypracovali také projekt na úpravu třídy a patřičných místností pro Českou doplňovací školu, obstarali mobilní bezbariérový přístup do přízemí Domu, vypracovali plán a označili evakuační směry v celé budově, také objednali nové úbory pro pěvecký sbor Bohemia, upravili kroje pro taneční skupiny Jetelíček a Záhřebské sluníčko a obstarali rekvizity pro divadelní skupiny.
V tomto roce si připomínáme 145. výročí divadla České besedy Záhřeb. Kromě premiéry nově nastudované divadelní hry plánujeme celou řadu kulturních akcí: maškarní bál, dětský karneval, velikonoční besídku – ukázku českých lidových zvyků, Dny české a chorvatské kultury v Záhřebu, majáles, setkání starších členů u čaje, Černou hodinku Jana Buriana, koncerty besedního sboru Bohemia, divadelní večírky, kateřinskou zábavu, vánoční koncert – slavnostní program všech besedních souborů – ukázku českých lidových zvyků, koutek dětské knihy, dílnu Pohádka pošťácká, školní besídku, mikulášskou besídku, taneční večírek. Zúčastníme se akcí pořádaných Svazem Čechů v RCH a kulturních akcí na lokální a regionální úrovni: Den národnostních menšin města Záhřebu na Zrinjevci, přehlídka folkloru města Záhřebu – ZAFAZ, Den Koordinace rad a představitelů národnostních menšin města Záhřebu, výstavy národních zvyků národnostních menšin města Záhřeb a Záhřebského županství. Našimi milými hosty by měly být pěvecký sbor z Brna a divadelní skupina z Prahy.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na úspěšné realizaci našich akci a projektů a těšíme se na budoucí spolupráci. Text Jiří Bahník, foto Beseda a archiv

Read 96 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 42 2020

V Jednotě číslo 42, která vychází 24. října 2020, čtěte:
- Ve Virovitici se konaly Dozvuky 18. jarních tonů Jana Vlašimského
- Školní rada jednala o přizpůsobování výuky krizovým opatřením
- Světová výstava děl Alfonsa Muchy
- Představujeme Bruna Táborského z Daruvaru
- Do Jazveniku za vedoucí taneční skupiny Vlastou Kokićovou
- Kamencové jezero – světová rarita
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi