Petiční výbor českého parlamentu zavítal do Daruvaru

OBDIVUJEME KRAJANSKOU KOMUNITU A NABÍZÍME POMOC
Dvoudenní oficiální návštěvu v Chorvatsku využila delegace petičního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky i k návštěvě Daruvaru, kde se seznámila s krajanskou komunitou. Po schůzce v budově Svazu Čechů zavítala do české mateřské a základní školy, s krajany se rozloučila plná krásných dojmů a slíbila veškerou pomoc.

Delegaci vedla předsedkyně Helena Válková, byly v ní ještě místopředsedkyně Monika Jarošová, členky Alena Gajdůšková a Eva Matyášová a pracovnice odborné služby Poslanecké sněmovny Michala Ďuráková. Ze Záhřebu přijeli velvyslanec České republiky J. E. Vladimír Zavázal a jeho náměstek Slavomír Goga. Uvítali je místopředsedkyně Svazu Čechů Marie Válková, poslanec za českou a slovenskou menšinu Vladimír Bílek, místožupanka Táňa Novotná Golubićová, tajemník Svazu Čechů Dalibor Kolár, předseda Koordinace menšinových rad Damir Malina, ředitelka Jednoty Lidija Dujmenovićová a ředitelka české mateřské školy Zdenka Kutilová.
Hostitelé představili krajanskou komunitu, její spolky a zastřešující organizaci. Hosté projevili velký zájem o téma, položili spoustu konkrétních otázek, vyjádřili nadšení tím, co slyšeli, a především je zajímalo, jak mohou pomoci.
„Nyní máme dobré postavení, pochopení chorvatské vlády a podporu českého státu, ale abychom mohli být jistí, že se to v budoucnu nezmění, bylo by zapotřebí podepsat bilaterální smlouvu o reciproční ochraně práv národnostních menšin,“ řekl poslanec Bílek a dodal, že se o této smlouvě už jednalo na nejvyšší úrovni, a že je po dvou letech příprav pravě dokončen text dohody. Delegace zdůraznila, že v českém parlamentu připraví terén ke schválení bilaterální smlouvy. „Když vidíte, jak si zde česká menšina dobře vede, byla by velká škoda, abychom její snahu nepodpořili. Smlouva přijde brzy na jednání na parlamentární úrovni, a můžeme slíbit, že uděláme všechno proto, abychom tuto smlouvu odsouhlasili,“ řekla vedoucí delegace Helena Válková. „Vaše výsledky jsou překvapivé, a my jsme hrdí na to, že takovýmto způsobem česká menšina v Chorvatsku reprezentuje Českou republiku, a chci vám za to velmi poděkovat.“
„Měli jsme možnost vidět, co se dá udělat, když je tradice, píle, kreativita a entusiasmus, nadšení pro to, aby český jazyk zůstal českým jazykem i na území jiného státu, nechci říci cizího, protože Chorvatsko tradičně patřilo mezi přátelské státy, a určitě tomu tak bude i v budoucnu,“ řekla také H. Válková. „Pro nás to bylo inspirativní, protože máme na starosti národnostní menšiny v České republice a myslím si, že v mnoha ohledech by se menšiny mohly inspirovat tím, jak česká menšina v Chorvatsku dobře pracuje.“
Zmínila i úroveň legislativní ochrany menšinových práv a řekla, že je vyšší než v České republice. „U nás tak vysokou úroveň ochrany mají jen slovenská a polská menšina, zatímco ostatní menšiny nemají tak silné postavení ani ochranu, není to v tradici. V tomto ohledu je co závidět.“
„Návštěva byla výjimečná, protože obsah byl výborný,“ řekl velvyslanec Vladimír Zavázal a dodal, že tradičně dobré vztahy mezi dvěma zeměmi stále zvyšují jak český, tak i chorvatský vývoz, a že české firmy investují v Chorvatsku. „Máme pravě dvě velké investice – elektrárny na biomasu v celkové hodnotě 120 milionů eur, a hotelový komplex u Opatije v hodnotě osmdesáti milionů eur. Já myslím, že to plyne z toho, že sem jezdí spousta Čechů na dovolenou, oblíbí si zemi, a získá důvěru v investičním prostředí a nebojí se zainvestovat velké peníze. Jsme velmi spokojeni i s touto návštěvou, která přinesla velký pokrok.“
V Záhřebu měla delegace jednání s členy dvou výborů chorvatského parlamentu – výboru pro lidská práva a práva národnostních menšin, a výboru pro stížnosti, setkala se s ombudsmankou pro dětská práva a navštívila věznici a azylové středisko.
„Podívali jsme se také, jak se dodržují lidská práva ve věznici a v azylovém středisku, porovnali je s českým věznictvím, a mohu říci, že i v tomto ohledu je zde lepší situace, je tady méně osob, a myslím si, že jsou práva zajištěna dobře,“ řekla H. Válková a uzavřela: „Na rozdíl od jiných oficiálních cest, výsledek je takový, že jsme si řekli: tak bychom to chtěli mít v České republice.“ Text a foto M. Pejić

FOTO na facebooku

Read 11 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 13 2020

V Jednotě číslo 13., která vychází 28. března 2020, čtěte:
- Opatření vlády RCH proti epidemii koronaviru
- Hlavní město Záhřeb a jeho okolí zastihlo silné zemětřesení
- Kvůli koronaviru zavřeny školy
- Opatření pro záchranu života – Situace se mění ze dne na den
- Situace s koronavirem v zahraničí – Jsme na tom asi podobně
- Ke Dnu Jednoty – 55 let od založení novinově vydavatelské instituce
- Souhrn jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi