Úspěšná výtvarnice ze záhřebské školy

MARTINA PRÁCE NA VÝSTAVĚ LIDICE 2020
Výtvarnou práci Matka Marty Jurekićové – žákyně Českého jazy-ka a kultury ze Záhřebu lze vidět na 48. mezinárodní dětské výstavě Lidice 2020 v České republice.

Valné shromáždění OSN vyhlásilo rok 2020 Mezinárodním rokem zdraví rostlin. Zdravé rostliny jsou významné pro veškerý život na Zemi, pro fungovaní ekosystémů a pro nezávadnost potravin. Škůdci a nemoci poškozují plodiny, snižují dostupnost potravin a zvyšují náklady na jejich získání. Zdravé́ rostliny pomáhají udržovat zdravé́ životní prostředí, lesy a biodiverzitu, překonávat klimatické́ změny a podporují boj proti hladomoru, bídě a podvýživě. Rostliny, ať už malé či velké, patří do krajiny a stejně tak krajina patří od pradávna k člověku.
V listopadu minulého roku byl vyhlášen 48. ročník mezinárodní dětské výtvarné výstavy (MDVV) Lidice 2020 v České republice. Pro 48. ročník MDVV Lidice bylo vybráno téma krajina. Téma mělo různá podtémata, např. život rostlin, architektura a krajina, zvířata v krajině, krajina zasažená činností člověka atd.
Výběr na úrovni státu vykonala porota v Chorvatském školním muzeu. Už několik let se učitelka Mája Burgerová chystala s žáky České doplňovací školy České besedy Záhřeb (žáci Českého jazyka a kultury podle modelu C v ZŠ S. S. Kranjčeviće) zúčastnit této výstavy. Před koncem prvního pololetí tohoto školního roku pro ně připravila motivační úvodní foto přednášku. Žáci si potom sami vybrali podtéma a techniku, probrali svůj výběr s učitelkou a ona jim radila. Jejich úkolem bylo také určit titul svého díla. Učitelka Burgerová potom vybrala celkem 14 prací. Porota obdržela 882 výtvarná díla z celého Chorvatska, v únoru vyhlásila, že vybrala 121 práci z Chorvatska, které byly zaslané do České republiky.
Mezi vybranými pracemi je i akvarelová kresba Matka, kterou nakreslila žákyně 7. třídy Marta Jurekićová. Její dílo je velice aktuální, vztahuje se na činnost člověka a na jeho negativní vliv na naši planetu Zemi. Marta ve svém díle praktický předpověděla dnešní pandemii a zemětřesení jako důsledek špatného působení na naši planetu, která lidským zneužíváním bolestně trpí.
Doufáme, že její Matka bude mít úspěch i v Česku. Dozvíme se to nejpozději v květnu. Text a foto Mája Burgerová

Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice (MDVV Lidice) byla zahájena v roce 1967 k uctění památky dětských obětí z české obce Lidice, zavražděných německými nacisty, a všech dalších dětí, které zahynuly ve válečných konfliktech. Tato původně národní výstava se stala v roce 1973 výstavou mezinárodní a během svých dějin se stala dobře známou nejen mezi dětmi a učiteli v celém světě. V roce 2018 získala výstava významné ocenění od ministra zahraničních věcí České republiky za šíření dobrého jména České republiky v zahraničí Gratias agit.

Read 99 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 42 2020

V Jednotě číslo 42, která vychází 24. října 2020, čtěte:
- Ve Virovitici se konaly Dozvuky 18. jarních tonů Jana Vlašimského
- Školní rada jednala o přizpůsobování výuky krizovým opatřením
- Světová výstava děl Alfonsa Muchy
- Představujeme Bruna Táborského z Daruvaru
- Do Jazveniku za vedoucí taneční skupiny Vlastou Kokićovou
- Kamencové jezero – světová rarita
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi