Cesty z České republiky do a ze zahraničí

NOVÁ ČESKÁ VLÁDNÍ OPATŘENÍ PLATNÁ OD 27. DUBNA 2020
Od půlnoci 27. dubna 2020 do ukončení nouzového stavu platí zákaz vstupu na území České republiky pro všechny cizince, kteří nemají na území České republiky přechodný pobyt nad 90 dnů nebo trvalý pobyt, s výjimkou:

– rodinných příslušníků českých státních občanů nebo občanů členských států EU s přechodným pobytem nad 90 dnů, kteří se do Česka vracejí. Ti musí předem nahlásit svůj příjezd a způsob dopravy prostřednictvím úřadu Ministerstva zahraničních věcí České republiky, po překročení českých státních hranic nesmějí používat hromadnou dopravu včetně taxi služeb, a těsně po vstupu na území České republiky jsou povinní nahlásit svůj příchod příslušné krajské hygienické stanici, kromě v případě, že předloží doklad o absolvování testu RT-PCR (rozpoznávání nukleové kyseliny obrácenou transkripcí polymerázové řetězové reakce) na přítomnost SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, který není starší než 4 dny;
– státních příslušníků členských zemí EU a příslušníků třetích zemí s povolením přechodného pobytu na území EU, kteří se tranzitem přes Českou republiku vracejí domů. Svůj tranzit musí nahlásit prostřednictvím svého velvyslanectví v podobě diplomatické nóty. Tranzit by neměl trvat déle než 24 hodin, v opačném případě musí nahlásit svůj příchod příslušné krajské hygienické stanici, pokud nemají zdravotní doklad o absolvování testu RT-PCR na přítomnost SARS-CoV-2 s negativním výsledkem;
– zaměstnanců v mezinárodní dopravě a zaměstnanců na údržbě klíčové infrastruktury, jejichž pobyt by ale neměl trvat déle než 14 dnů. V opačném případě musí nahlásit svůj příchod příslušné krajské hygienické stanici, kromě v případě že mají zdravotní doklad o absolvování testu RT-PCR na přítomnost SARS-CoV-2 s negativním výsledkem;
– státních příslušníků členských států EU, kteří na území České republiky přicházejí s účelem hospodářské činnosti, což musí podložit relevantní dokumentací, nejdéle na dobu 72 hodin, pokud mají zdravotní doklad o absolvování testu RT-PCR na přítomnost SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo pokud přicházejí s účelem dlouhodobé hospodářské činnosti nebo studia na vysoké škole, což musí podložit relevantní dokumentací. V druhém případě jsou povinní svůj příchod předem nahlásit prostřednictvím úřadu Ministerstva zahraničních věcí České republiky, po překročení hranic České republiky nesmějí používat veřejnou hromadnou dopravu včetně taxi služeb a jsou povinni na vlastní náklady podstoupit text na přítomnost SARS-CoV-2 metodou RT-PCR mezi 10. a 14. dnem pobytu;
– naléhavých a mimořádných situací, jaké mají příslušníci záchranných služeb (zdravotnická záchranná služba, hasiči, policie a horská záchranná služba), přeprava krve, kostní dřeně a jiného biologického materiálu, přeprava nemocných sanitními vozidly a přeprava zemřelých osob, příchod kvůli zdravotnickému zákroku či vyšetření, příchod na základě pozvánky soudu či státní instituce, v zájmu vykonání soudního rozhodnutí, provedení úředního postupu a použití nezbytných finančních a poštovních služeb, přivezení člena rodiny ze zahraničí nebo jeho odvezení do zahraničí, nezbytnou péči o členy užší rodiny, kteří se o sebe nemohou postarat, kvůli péči o nezletilé děti nebo navázání kontaktu s nimi, poskytování nezbytné péče zvířatům, účasti na pohřbech a sňatcích a kvůli jiným humanitním důvodům;
– osob, jejichž příchod je ve státním zájmu České republiky, v případě že jejich pobyt nebude delší než 14 dní, kromě v případě že mají zdravotní doklad o absolvování testu RT-PCR na přítomnost SARS-CoV-2 s negativním výsledkem.
Zahraniční státní příslušníci, kteří mají schválený přechodný pobyt v České republice nad 90 dní a jejich rodinní příslušníci nemusí nahlásit svůj přístup příslušné krajské hygienické stanici nebo mít zdravotní potvrzení o absolvování testu RT-PCR na přítomnost SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, pokud vycestovali kvůli naléhavé mimořádné situaci na dobu kratší 24 hodin, nebo pokud jde o zaměstnance v mezinárodní dopravě a pracovníky na údržbě klíčové infrastruktury v zahraničí na dobu kratší než 14 dní, kteří svou cestu nahlásili diplomatickou nótou zastupitelského úřadu státu, do kterého vycestovali, nebo cestovali v zájmu vykonávání hospodářské činnosti v době kratší než 72 hodin.            Podle Velvyslanectví RCH v Praze, přel. žp

Read 19 times

Nové číslo Jednoty

 jednota 22 2020

V Jednotě číslo 22, která vychází 30. května 2020, čtěte:
- Začala obnova místního domu v Šibovci
- Vláda dala zelenou bilaterální smlouvě s Českem
- Úspěch střední Ekonomické a turistické školy Daruvar
- Současná situace mezi krajany v Srbsku
- Pokračování seriálu Češi na chorvatském Jadranu
- Z minulosti fotbalového světa
- Souhrn jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi