Županství jako největší investor v regionu

Bjelovarsko-bilogorské županství jako největší investor v regionu zahajuje nový cyklus investic. V současnosti je zaměřeno na dva hlavní cíle: 1. Zachování zdraví občanů Bjelovarsko-bilogorského županství uprostřed pandemie koronaviru a 2. Pomoc hospodářství, živnostnictví a zemědělství, zasaženým krizí způsobenou koronavirovou pandemií.

V souvislosti s prvním bodem, působením Štábu civilní ochrany Bjelovarsko-bilogorského županství, byla podniknuta řada opatření, pro které bylo v županském rozpočtu zajištěno 5 milionů kun. Županství na sebe převzalo náklady na všechny aktivity županského štábu civilní ochrany týkající se pořizování ochranných prostředků, ochranných rukavic a roušek, nákladů karantény, dezinfekčních prostředků. Na základě rozhodnutí národního štábu schváleného na podnět županského štábu byly zrušeny e-propustky na území županství. Županský štáb rozhodl, že se zemědělské výrobky mohou prodávat na dvoře (na kućnom pragu).
Druhým cílem Bjelovarsko-bilogorského županství je co nejvíce pomoci hospodářství, živnostnictví a zemědělství, k čemuž bylo z rozpočtu vyčleněno 5 milionů kun.
Stanoviskem Bjelovarsko-bilogorského županství a jejího předáka Damira Bajse je, že se k východisku z krize způsobené pandemií koronaviru není možné dostat úsporami veřejného sektoru, jak si to myslí mnozí předáci místních samospráv, ale právě naopak zvýšením veřejných investic a zajištěním prací pro naše stavitele a související obory v krizových dobách.
Naše hospodářství a živnostnictví už nyní pociťuje břemeno krize, nezávisle na vládních opatřeních. Je to zřejmé ze zvýšení nezaměstnanosti, navíc mnohé firmy, živnosti a rodinná hospodářství zastavily provoz, buď kvůli opatřením Národního štábu nebo kvůli tomu, že nemají práci.
Právě v této situaci je klíčový nárůst veřejných investic, a Bjelovarsko-bilogorské županství, i přitom, že je v současnosti největší investor ve svém regionu, zahajuje nový investiční cyklus.
Vedle už probíhajících prací na kolem patnácti staveništích v županství v hodnotě 330 milionů kun, Bjelovarsko-bilogorské županství má v této chvíli připravené projekty k vypsání výběrového řízení a zajištěné prostředky na kolem patnácti dalších investic v hodnotě více než 100 milionů kun, které souvisejí se stavitelstvím.
Tímto by Bjelovarsko-bilogorské županství zajistilo práci nejen pro obor stavebnictví, ke kterému patří téměř 20 % zaměstnaných v hospodářství a živnostnictví v našem županství, ale i pro mnohé další služby. O tom, že je toho zapotřebí, svědčí i zájem našich podnikatelů a živnostníků o vykonávání prací na županských investicích.
„Hospodářství je ve fázi hibernace. Přes 50 % hospodářských činitelů neprovozuje, a jakmile se nepracuje, nastává těžká situace pro hospodářství. Stát má vždy, v tomto případě županství, roli toho, kdo jediný může hospodářství postavit na nohy. Pan župan správně uvažuje, protože rozsáhlé investice na úrovni županství, v tomto případě v hodnotě kolem 400 milionů kun, mají velký význam pro stavební podniky. To jim umožní výhodnou situaci, aby mohly fungovat aspoň po celý kalendářní rok, a za ten kalendářní rok se věci budou mít daleko lépe. Vedle stavitelství na županství funguje potravinářský průmysl a zemědělství. Mám slova chvály pro všechny tyto aktivity, a spolu s Živnostenskou komorou se budeme podílet na přípravách našich činitelů pro všechna tato výběrová řízení, která se vypíšou,“ uvedl Jakov Ćorić, předseda Chorvatské hospodářské komory – Županské komory Bjelovar.
„Těší mě, že pokračuje spolupráce mezi županskou správou a županskou Živnostenskou komorou. Tentokrát se to týká zejména sektoru stavitelství. Vypisováním těchto 15 stavebních projektů župan a županství dávají najevo, že vědí, co je pro živnostníky a podnikatele nejdůležitější, a to je, aby měli práci. Takovou akci jsme měli před dvěma lety, kdy jsme informací našim stavitelům přispěli k tomu, že se právě oni zapojili do kolem šedesáti procent tehdejších projektů. Doufáme, že po oněch deseti černých letech tomu tak bude i nyní. Naše stavitelství se právě loni vzpamatovalo a byla by škoda, aby je korona vrátila na tehdejší černé cifry. Doufáme, že těchto 15 projektů bude stačit na to, aby přežilo alespoň do příštího roku, a snad se něco i zlepší. Velice nás těší dohoda, aby se část prostředků z tzv. koronového fondu na pomoc hospodářství převedla těm nejpostiženějším prostřednictvím přímých podpor, těm, kteří nemohou pracovat na základě rozhodnutí Štábu, a kteří jsou ve svízelné situaci, spolu se svými zaměstnanci. Tato pomoc pro malé podnikatele a živnostníky přijde velmi vhod. Vynikající spolupráce Živnostenské komory a županství zase přináší konkrétní výsledky a já mohu jen doufat, že na takové úrovni bude pokračovat i nadále,“ uvedl Goran Grgić, předseda Živnostenské komory Bjelovarsko-bilogorského županství.
„Hospodářství v županství bylo v uplynulých letech na vzestupu, ale nyní stoupá počet nezaměstnaných. Značný počet podnikatelů a živnostníků zastavil provoz na základě opatření Štábu civilní ochrany a samozřejmě i proto, že mnoho výrobků, které lze vyrobit, nemá odbyt. Proto jsme se rozhodli podniknout něco, což je možná i klíčové, a to je v době této krize nešetřit, nešetřit na investicích. Bjelovarsko-bilogorské županství je už v této chvíli největším investorem, pokud jde o sektor stavitelství v této části Chorvatska. O tom svědčí více než patnáct projektů v hodnotě 330 milionů kun. My ale zahájíme i nový investiční cyklus, vypíšeme více než 15 nových soutěží na stavby, a to uskutečníme ve spolupráci s naší Hospodářskou a Živnostenskou komorou. My musíme stavitelům zadat práci, aby překlenuli tuto těžkou dobu, aby se udrželi, aby se, až se okolnosti zlepší, mohli angažovat i na širším trhu. Nadále, v už probíhajících projektech je stále větší zastoupení smluv o kooperaci s našimi podniky. Vedle všech těchto opatření navrhneme ještě něco – úpravu rozdělení prostředků, kterou jsme v rozpočtu županství už podnikli. Jde o založení fondu na podporu hospodářských činitelů a živností, které nemohou provozovat, a mají menší počet zaměstnaných. Tuto otázku vyřešíme společně s předsedy komor a vbrzku na shromáždění provedeme změny, které nám to umožní. V této době musíme držet všichni spolu, ale musíme také počítat jedni s druhými. Hospodářství pomáhalo nám, když toho bylo zapotřebí, nyní je čas, abychom mu to oplatili,“ řekl župan Damir Bajs a dodal, že se on a jeho zástupci zřeknou části mzdy ve prospěch hospodářství: „Co se týče vlastního županství, v okolnostech, ve kterých jsme se octli, navrhneme omezení mzdy župana a zástupců župana o 20 %, a pro ostatní služby a zaměstnance na základě dohody Vlády, kterou uzavře s odbory, o kterých jednání právě probíhají,“ uzavřel župan Bajs. Sdělení pro veřejnost, přeložil žp

Read 9 times

Nové číslo Jednoty

 jednota 22 2020

V Jednotě číslo 22, která vychází 30. května 2020, čtěte:
- Začala obnova místního domu v Šibovci
- Vláda dala zelenou bilaterální smlouvě s Českem
- Úspěch střední Ekonomické a turistické školy Daruvar
- Současná situace mezi krajany v Srbsku
- Pokračování seriálu Češi na chorvatském Jadranu
- Z minulosti fotbalového světa
- Souhrn jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi