Valná hromada České besedy Sisak

STARONOVÉ VEDENÍ A ŘADA PLÁNŮ
Členové České besedy Sisak se sešli 27. června ve spolkových místnostech, na valné hromadě. Vyslechli si zprávy o činnosti, zvolili správní a dozorčí výbor spolku, schválili plán práce a finanční plán na příští rok. Shromáždění se mělo konat v dubnu, ale kvůli koronaviru muselo být odloženo.

„Hlavně, že jsme se tu sešli všichni živí, zdrávi a v dobré náladě,“ pronesla předsedkyně Besedy Jiřinka Vidovićová v úvodním slovu. Přivítala místopředsedkyni Svazu Čechů Marii Válkovou a místopředsedkyni Besedy Lipovlany Věru Ožogovou s doprovodem. V pracovní části Zdenka Cvahteová, která shromáždění vedla, vyzvala k minutě ticha věnované památce zesnulých členů. Rozhodnutí mohla být právoplatná, protože se dostavilo 55 ze 106 plnoletých členů, Beseda má 123 členů.  
„Bohužel se nám nepodařilo udržet dětskou taneční skupinu,“ uvedla ve své zprávě mezi jiným předsedkyně J. Vidovićová. Pěvecká, taneční a divadelní skupina měly přitom v minulém roce 93 zkoušky a 22 vystoupení. Předsedkyně poděkovala všem za vynaložené úsilí a čas, zejména vedoucím a odborným spolupracovníkům. Připomněla loňské zdařilé Dny české kultury s programem, přednáškou a výstavou, která dodnes zdobí besední místnosti, jakož i řadu dalších akcí, kterých se krajané zúčastnili, mezi jiným úspěšnou účast na Dnech chleba a velmi příjemný silvestrovský večírek. Spolek má knihovnu s více než pěti sty tituly. Poděkování si zasloužili také Iva a Nikola Vidovićovi, kteří se starají o pořízení fotek a nahrávek a aktualizaci facebookového profilu Besedy a všichni další, kteří pracovali ve prospěch České besedy Sisak. Podrobnější zprávy přednesly Milijana Drinčićová za pěveckou skupinu, která připomněla vystoupení, kdy zpěvačky zpívaly i v lijáku a nevzdaly ho. Vyjmenovala řadu vystoupení a poděkovala zejména odborné vedoucí Daně Stakorové a zpěvačkám, které by přivítaly posilu. Kristina Mulanovićová představila činnost divadelní skupiny Panika, která působí třináct let a od roku 2014 spolupracuje s režisérem Silvijem Vadlou. V letošní sezoně skupina začala připravovat Případy Daniila Charmse, ale činnost byla pozastavena. Skupina by hru ráda premiérově uvedla na podzim. Marie Mulanovićová Smolčićová vyjmenovala také celou řadu vystoupení taneční skupiny Panenky, kterou také odborně vede D. Stakorová. Rovněž si postěžovala na úbytek zájmu u dětí, poděkovala M. Drinčićové za zastupování během mateřské dovolené. Zprávu pokladní uvedla Nevenka Ognjenovićová, Tomislav Král ve zprávě hospodáře konstatoval, že „je veškerý majetek Besedy v dobrém stavu a na svém místě,“ a poděkoval členům za jeho zodpovědné používání. Spolku se mezi jiným podařilo obstarat novou obuv pro zpěvačky a tanečnice.
Ve finanční zprávě předsedkyně J. Vidovićová uvedla, že spolek loni disponoval s více než 95 tisíci kunami příjmů a měl přes 92 tisíce kun výdajů, z čehož největší část byla na smlouvy o díle. Správnost údajů a svědomitou práci vedení spolku dosvědčila Mira Grgićová z dozorčího výboru. Zprávy byly jednomyslně schváleny.
Shromáždění zvolilo nové členy správního a dozorčího výboru – vlastně jde o téže složení s jednou změnou. Členovi výboru Zdravku Dvořákovi Kosinovi, který ve spolku působil od jeho začátku, za všechno úsilí poděkovala Slávinka Nejedlá. Byl schválen plán práce na rok 2021, který je i nadále zaměřen na uchování identity, spolupráci a obohacení krajanské i městské kulturní scény. Spolek plánuje s 91,5 tisícem kun příjmů i výdajů, jakož i v dosavadních letech. Byli zvoleni také představitelé na valnou hromadu Svazu Čechů a jejich zástupci. Mluvilo se také o úhradě členského, možnosti vypůjčování knih i nadcházejících volbách.
Vlastním jménem, jménem předsedkyně Svazu Čechů A.M. Štrumlové Tučkové a poslance V. Bílka přítomné pozdravila místopředsedkyně Svazu Marie Válková, která poděkovala za bohatou aktivitu a popřála hodně zdraví a úspěchů novému vedení v příštím období. Splnění plánů, úspěchy a pokračování spolupráce popřála místopředsedkyně lipovlanské Besedy Věra Ožogová.
Po oficiální části potěšily přítomné svým vystoupením členky ženské pěvecké skupiny s písněmi z Moravy. Roztančené Panenky elegantně zatančily pásmo na novou, studiovou nahrávku harmonikového doprovodu. Do konce večera se členové a hosté věnovali občerstvení a příjemné společné besedě.   Text a foto Ž. Podsedník
FOTO na facebooku
Nový správní výbor: Jiřinka Vidovićová, Marie Mulanovićová Smolčićová, Slávinka Nejedlá, Nevenka Ognjenovićová, Tomislav Král, Ljerka Banovićová, Zdenka Cvahteová, Milijana Drinčićová, Vjekoslav Cvahte, Světluška Grbićová, Josefka Gladulićová, Kristina Mulanovićová a Albert Valla. Dozorčí výbor: Miruška Grgićová, Libuška Pastuovićová a Nikola Vidović.

Read 101 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 03 2021

V Jednotě číslo 3, která vychází 16. ledna 2021, čtěte:
- Zemětřesení na území Banije – Pokračuje pomoc z České republiky
- Končenice – Pět tun stavebního materiálu od hasičského sboru
- Brestov a Končenice – Naše cesta do Gliny a Jazveniku
- Dopis z Londýna – Lockdown a Brexit
- Reportáž – Nádherná Vídeň ještě jednou
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi