Den české kultury a Den otevřených dveří v Kaptole

SKROMNĚ, ALE VESELE A SPOKOJENĚ
Česká beseda Kaptol je letos prvním krajanským spolkem, který připravil Den české kultury a Den otevřených dveří. Akce byla skromná a jako hosté v programu vystoupili jen nejbližší sousedé – krajané z Bjeliševce. Den české kultury se konal v sobotu 27. června na dvorečku u Českého domu.

Všechny přítomné srdečně přivítal předseda Besedy pořadatelky Zdenko Tauš slovy: „Chci poděkovat všem, kteří přišli dnes do Kap-tola. V programu měly vystoupit všechny naše skupiny, především dětské, které mají z vystoupení vždy velkou radost. Koronavirová situace nás ale v našich plánech omezila, a dnes vystoupí jen pěvec-ké skupiny a muzikanti. Tato naše skromná oslava se koná v rámci Dne obce Kaptol. Obec rozhodla, že letošní oslavy nebudou, a akce odvolala. My jsme se ale přesto rozhodli náš Den uspořádat, ale s menším počtem účastníků v programu.“
Jde o druhý Den české kultury, minule se konal, když bylo slav-nostní otevření Českého domu po jeho úpravě a rekonstrukci po po-žáru.
Ještě před programem se u jednoho stolu konala zajímavá dílna, které se zúčastnily převážně děti a maminky. Jde o andělíčky z kuku-řičného šustí. Všichni zájemci měli možnost naučit se a udělat si an-dělíčka vlastního. Od vedoucích dílny jsme se dozvěděli, že se to naučili od tvůrčí skupiny České besedy Dežanovec, která je v naší menšině známá právě podle těchto dovedností – tvoření panenek z šustí.
Kulturní program zahájil předseda Z. Tauš a všechny přítomné pozdravili poslanec za českou a slovenskou menšinu Vladimír Bílek a předsedkyně Svazu Čechů Anna-Marie Štrumlová Tučková. Podě-kovali za veškerou činnost a spolupráci. Nabídli pomoc při uskuteč-nění všech besedních plánů. Kulturně-umělecká část začala Písnič-kou českou, kterou zazpívali všichni účastníci v programu. Zpívalo i publikum, a potom se na improvizovaném jevišti na dvorečku střída-ly kaptolský a bjeliševecký pěvecký sbor a hudební skupina Bohe-mia. Oba sbory doprovázel Goran Hruška na harmoniky a hudební skupina vystoupila s dvěma zpěvačkami: Šteficou Taušovou a Jo-sefkou Vernotovou. Celý program byl ležérní a probíhal ve výborné atmosféře. Zpívaly se jak české, tak moravské písně, a spolu s oběma sbory zpívalo i publikum. Bylo vidět, že lidem chybí setkávání a akce takovéhoto typu. Všichni si povídali a krásně se bavili.
Členky kaptolského spolku připravily i občerstvení. Na dvorečku smažily bramborák a v kuchyni lívance. Z domova přinesly čerstvé pečivo a buchty. V pauzách mezi vystoupením rozdávaly sladké i slané dobroty všem návštěvníkům. Snad nejvíce chutnalo dětem, které si po svačině na dvorečku i zatančily.  Text a foto A.-M. Štrumlová Tučková
FOTO na facebooku

Read 44 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 29 2020

V Jednotě číslo 29, která vychází 18. července 2020, čtěte:
- V České republice akce k ukončení chorvatského předsednictví Evropskou unií
- Malí maturanti českých základních škol Daruvar a Končenice
- Podnikatelka – pěstitelka neobyčejných ovocných druhů
- Lipik – lázeňské městečko
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi