Večer bohatství jazyků ve Virovitici

Česká beseda Verovice pečuje o vícejazyčnost už řadu let a od roku 2008 si tradičně připomíná 26. září, Evropský den jazyků. O svých programech pravidelně zasílá zprávy do Rady Evropy (Vijeće Evrope) a tak v roce 2018 získala od Evropské komise certifikát o péči o vícejazyčnost v Besedě.

V letošní nejisté době dlouho váhala, zdali k Evropskému dni jazyků připravit program, a nakonec rozhodla uspořádat 26. září 2020 kulturní večer. Při dodržování doporučení štábu civilní ochrany se večer toho dne sešla asi čtyřicítka členů Besedy a hostů, popovídali si, zazpívali a zarecitovali v dokonce jedenácti jazycích, o které na virovitickém území pečují.
Letošní téma Dne jazyků byla koronavirová situace ve světě. Na zadané téma byla zaměřena i různá podání jak domácích účastníků, tak hostů vystupujících v programu – uvedli písně, prózu a básně vlastní a známých spisovatelů.
Na úvod do pestrého vícejazyčného večera zazpíval besední smíšený sbor, doprovázený hudebníky sbormistra Rudolfa Chalupy, jednu českou píseň. Po českém úvodu se do programu zapojovali další a polyglot doktor Hajrudin Omeragić přečetl odborný text o koronaviru, jeho symptomech a léčení v dokonce šesti jazycích: chorvatském, českém, německém, albánském, anglickém a francouzském. Básně inspirované koronavirem v češtině a chorvatštině přečetla předsedkyně Besedy Jasna Bergerová. Dále se v programu představili hosté večera; manželský pár Marie a Ištvan Karacsonyiovi, představitelé Sdružení Maďarů Viroviticko-podravského županství, kteří četli básně známých maďarských básníků v původním znění i v překladu do chorvatštiny, virovitická herečka a spisovatelka Vlasta Golubová četla svou prózu a básně a Vera Pavelićová recitovala básně v chorvatském mikešském nářečí, kterým se mluví na Viroviticku. Gabrijela Arapincová s veselou společností a za doprovodu na harmoniku zazpívala píseň v italštině a Mira Markusová přečetla píseň a poté pustila její hudební nahrávku ve španělštině. Recitace básní protkal zpěv besedního sboru doprovázeného hudebníky, který předvedl skladby chorvatských, zagorských a německých autorů. Sbormistr Rudolf Chalupa vyzval všechny účastníky, aby zpívali s nimi, a na závěr zahráli dvě české písně. Doktor Omeragić zazpíval jednu píseň v italštině a zajímavou neobvyklou píseň v arabštině, která vyvolala zvláštní zájem.  
Na závěr zajímavého a poučného večera si všichni účastníci pořídili společnou fotografii pro Radu Evropy a pak se v klidu rozešli, spokojení, že neustoupili od této chvályhodné akce. Text a foto J. Horká

FOTO na facebooku

Read 8 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 42 2020

V Jednotě číslo 42, která vychází 24. října 2020, čtěte:
- Ve Virovitici se konaly Dozvuky 18. jarních tonů Jana Vlašimského
- Školní rada jednala o přizpůsobování výuky krizovým opatřením
- Světová výstava děl Alfonsa Muchy
- Představujeme Bruna Táborského z Daruvaru
- Do Jazveniku za vedoucí taneční skupiny Vlastou Kokićovou
- Kamencové jezero – světová rarita
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi