Valná hromada České besedy Rijeka

KRAJANÉ HODNOTILI A PLÁNOVALI
V Českém domě Tomáše Garrigue Masaryka v Rijece se 26. září 2020 konala řádná valná hromada České besedy Rijeka. Původně se měla konat koncem března, ale kvůli opatřením štábu civilní ochrany spojeným s pandemií koronaviru musela být odložena. V první části shromáždění proběhl kulturní program, v němž vystoupily domácí skupiny. Kvůli pandemií a v souladu s opatřeními si Riječtí nepozvali žádné hosty a nechystali pohoštění.

Předsedkyně České besedy Rijeka Sněžana Husáková pozdravila po programu přítomné. Po volbě pracovních těles a konstataci, že je přítomná většina členů nezbytná k právoplatným usnesením, všichni vzdali minutou ticha poctu všem zemřelým členům spolku.
„Protože uplynulo už 26 let od založení spolku, rozhodli jsme se začít udělovat uznání a poděkování našim zasloužilým členům za jejich dlouholeté působení v Besedě. Samozřejmě, první z listů poděkování se dostalo do rukou Zdenka Bahníka, našeho čestného člena a člověka, od něhož vzešla iniciativa na založení Besedy, o které se velice snažil,“ uvedla předsedkyně spolku. Protože kvůli zdravotním důvodům bohužel nebyl na shromáždění přítomen, bývalá a nynější předsedkyně Fanynka a Sněžka Husákovy mu poděkování zanesly už příští den domů.
Předsedkyně podala zprávu o činnostech Besedy v roce 2019: „Spolek uskutečnil všechny nahlášené akce a hostování v Rijece, Končenicích, Lipovci a Praze. Všechny skupiny vystoupily více než pětkrát. I v tomto roce jsme spolupracovali s taneční skupinou Rotondo, sborem Korezin, Sdružením tělesně postižených města Rijeky, Maticí slovenskou Rijeka a jinými menšinami ve městě a s ostatními českými besedami.
Poslali jsme všechny zprávy o využití prostředků, které jsme dostali od Rady pro národnostní menšiny RCH, Primorsko-goranského županství a města Rijeky na kulturní účely a od županství na pořízení nových lůžek a matrací, od vládního Úřadu pro lidská práva a práva národnostních menšin na obnovu vodovodního potrubí k Domu a na novou pračku a sušičku, úhrnem kolem 170 000 kun. Značnou finanční pomoc jsme dostali také od našich menšinových představitelek ve městě Rijeka Sněžky Hercegové a v županství Vladimíry Marinkovićové, a nového představitele Fráni Kuželky. Spolu s příjmy od našeho hospodaření jsme disponovali s kolem 500 000 kunami. Také výdaje na služby, mzdu jednoho zaměstnance, režijní náklady, údržbu a vklady do budovy a daně byly ve stejné výši.
Plány na rok 2020 obsahují řadu našich akcí, které jsme přihlásili na Radu pro národnostní menšiny, Primorsko-goranské županství a město Rijeka, hostování v Rijece v rámci Evropského hlavního města kultury a hostování na Našem jaru, na krajanské divadelní přehlídce v Lipovci, na Dožínkách a na akci Folklor bez hranic v Ostravě. Kvůli pandemií jsme některé z plánovaných akcí odvolali a některé odložili, takže se budeme muset přizpůsobit nově vzniklé situaci, ale to až na další valné hromadě.
Na Úřad pro lidská práva a práva národnostních menšin jsme ohlásili potřebu úprav šatny, výměnu zbývajících starých lůžek a matrací v hostelu a servisem soustavy klimatizace v domě. Při nových investicích do hostelu a sálu bude naše nabídka kvalitnější a budeme se moci lépe sami financovat. To nám dále umožní více kvalitní činnosti Besedy, více cestování a společné činnosti a zábavy, pokud se zbavíme pandemie.“   Text a foto Sněžka Husáková

Read 4 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 42 2020

V Jednotě číslo 42, která vychází 24. října 2020, čtěte:
- Ve Virovitici se konaly Dozvuky 18. jarních tonů Jana Vlašimského
- Školní rada jednala o přizpůsobování výuky krizovým opatřením
- Světová výstava děl Alfonsa Muchy
- Představujeme Bruna Táborského z Daruvaru
- Do Jazveniku za vedoucí taneční skupiny Vlastou Kokićovou
- Kamencové jezero – světová rarita
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi