Svaz Čechů o velkém projektu ve Tkonu

Členové výkonného výboru a hospodářské rady Svazu Čechů pobývali od 22. do 24. září 2020 v Zadarském županství. Během pobytu jednali v Zadru a Tkonu o projektech české menšiny.

Dvanáctičlenná výprava vedená poslancem za českou a slovenskou menšinu Vladimírem Bílkem, předsedkyní Svazu Čechů Annou-Marii Štrumlovou Tučkovou a místopředsedkyní Marií Válkovou při cestě do Tkonu navštívila Zadarské županství. Tam je přivítal zástupce župana Šime Mršić. Na krátkém jednání poslanec Bílek prezentoval celý projekt rekonstrukce a přístavby kulturně-vzdělávacího střediska a předsedkyně Svazu Štrumlová Tučková ho seznámila s kulturně-osvětovou činností Svazu Čechů. Pan Mršić celý projekt ohodnotil velice kladně a přislíbil veškerou pomoc při uskutečnění.
Poté následovala schůzka s Monikou Sunarovou, předsedkyní sdružení Oko Jadrana. Paní Sunarovou zajímalo, jakým způsobem se jejich sdružení může stát členem Svazu Čechů. Tajemník Svazu Dalibor Kolár odpověděl, že je třeba Svazu zaslat oficiální dopis, o kterém potom budou jednat a rozhodovat tělesa Svazu Čechů. Na schůzi se mluvilo i o dalších společných projektech, které se v následujícím období plánují uskutečnit.
Dalšího dne krajanskou delegaci přivítal starosta Tkonu Goran Mušćet. Celý projekt rekonstrukce a stavby kulturně-vzdělávacího střediska, kterého hlavním investorem bude Svaz Čechů, představil poslanec také jemu. Jde o projekt dvou českých škol, České základní školy Jana Amose Komenského Daruvar a České základní školy Josefa Růžičky Končenice, který již upřesnil operační program Vlády Republiky Chorvatska v minulém mandátu. Během čtyř let se pořizovaly veškeré potřebné dokumenty a daruvarská česká škola už získala stavební povolení, takže již letos by se mělo začít se stavebními pracemi.
Se starostou Mušćetem se mluvilo i o podepsání memoranda se Svazem Čechů. Memorandum se zakládá na dosavadní spolupráci. Také byl domluvený projekt, který se týče úpravy dětského hřiště ve Tkonu. Tento projekt částečně finančně podpoří i Svaz Čechů. Kromě oficiálních schůzi si krajané nenechali ujít možnost projít se krásným ostrovem Pašmanem. Vydali se pěší túrou, kterou domácí pořádají každý rok v březnu – škraping. Nebylo to snadné, cesta byla dlouhá téměř čtrnáct kilometrů, ale všichni účastníci ji bezvadně zvládli.
Byla to první a velice úspěšná pracovní cesta výkonného výboru a hospodářské rady do Tkonu.
Text A.-M. Štrumlová Tučková, foto úřad poslance

Read 7 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 42 2020

V Jednotě číslo 42, která vychází 24. října 2020, čtěte:
- Ve Virovitici se konaly Dozvuky 18. jarních tonů Jana Vlašimského
- Školní rada jednala o přizpůsobování výuky krizovým opatřením
- Světová výstava děl Alfonsa Muchy
- Představujeme Bruna Táborského z Daruvaru
- Do Jazveniku za vedoucí taneční skupiny Vlastou Kokićovou
- Kamencové jezero – světová rarita
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi