Evropská komise zamítla menšinovou iniciativu

  • Posted on:  středa, 03 únor 2021 00:00

INICIATIVA MINORITY SAFEPACK
Když parlament Evropské unie velkou většinou hlasů podpořil evropskou občanskou iniciativu Minority SafePack – milion podpisů pro rozmanitost v Evropě (MSPI), měla Evropská komise navrhnout odpovídající zákony. Komise ale 14. ledna odmítla předložit legislativní návrhy na ochranu národnostních a jazykových menšin.

Od roku 2013, kdy byla iniciativa poprvé představena, byla přijata celá řada opatření zabývajících se několika hledisky návrhů iniciativy. Je zajímavé, že jsem se o rozhodnutí Komise dozvěděla přímo po natáčení pořadu Prizma na HRT, 14. ledna 2021, ve kterém jsem společně s místopředsedou Federální unie evropských národností (FUEN), panem Vladimírem Hamem, optimisticky hovořila o velkém úspěchu této iniciativy v EU parlamentu.
Připomínám, většina poslanců v Evropském parlamentu – 524 ze 694 hlasů – přijala ve čtvrtek 17. prosince 2020 usnesení na podporu menšinové iniciativy, čímž se MSPI stala první evropskou občanskou iniciativou, o které jednalo plenární zasedání a usnesení schválil Evropský parlament.
Ve FUEN a v Evropském fóru pro dialog (v jehož rámci jsem se v těchto akcích velmi angažovala), ale věřím i ve všech menšinových komunitách, jsme byli zklamaní, když jsme slyšeli, že Evropská komise odmítla navrhnout právní předpisy ve všech z devíti oblastí této iniciativy, kterou Komise zaregistrovala.
FUEN to považuje za ignorování hlasů více než milionu evropských občanů (kteří svými podpisy tuto iniciativu podpořili), ignorování podpory 524 poslanců Evropského parlamentu (kteří ze 3/4 podpořili všech devět legislativních návrhů), stejně jako podpory vlád a parlamentů několika evropských zemí.
Jako zástupce evropských národních a jazykových menšin, který zastupuje přibližně 50 milionů evropských občanů, FUEN bral vážně nástroj Evropské občanské iniciativy, která se představuje jako revoluční nástroj participativní demokracie v Evropě. Investováno je mnoho nadšení, snahy a naděje do této skvělé příležitosti podpořit hlasy pro lepší budoucnost menšin a zaplnit mezeru v právním rámci EU, týkající se národnostních a jazykových menšin.
EU ve skutečnosti deklarativně silně podporuje a respektuje svou bohatou kulturní a jazykovou rozmanitost; je to nedělitelný celek evropské identity obsažený v mottu Evropské unie Jednotná v rozmanitosti.
Zkrátka, cílem této iniciativy bylo, aby EU podpořila státní, regionální a lokální snahy v zachování životního stylu, jazyka, kultury, tradice a přežití etnických či domorodých menšin prostřednictvím konkrétních opatření a kroků. Respektování bohaté kulturní a jazykové rozmanitosti je jádrem evropské identity, takže péče o menšiny je jednou z nejdůležitějších evropských otázek.
Místopředsedkyně Evropské komise pro hodnoty a transparentnost Věra Jourová, v jejíž gesci bylo rozhodování o Iniciativě, řekla: „Dodržování práv příslušníků menšin je jednou ze základních hodnot Unie a Komise je odhodlána tento program prosazovat.“
EU však dává členským státům jen pokyny, aby se staraly o národnostní menšiny, monitoruje a dohlíží na ně, aniž by skutečně sama podnikala konkrétní akce na podporu států a menšin.
Některé výzvy však nelze vyřešit na národní úrovni a je nutná evropská pomoc v řešení problémů (například volný pohyb audiovizuálního obsahu mezi zeměmi EU; vědecká podpora v podobě vytvoření společného vědeckého střediska pro jazykovou rozmanitost, které by shromažďovalo, analyzovalo a doporučovalo nejlepší postupy pro zachování jazyka, tradic a kultury; přístup EU fondu malým menšinovým komunitám…).
Proto jsme byli velice překvapeni, když jsme viděli úplné zamítnutí Evropské komise s odvoláním na seznam jejích současných akcí a projektů, které Komise považuje za dostatečné a už zakotvené v evropských právních postupech a které bohužel často ani nesouvisejí s cíli Iniciativy.
Zkrátka, návrhy Iniciativy byly odmítnuty jako zbytečné.
Zdůrazňujeme, že EU nemá obecnou normotvornou pravomoc, a že je ochrana národnostních menšin oblast, za kterou mají zodpovědnost členské státy.
Pokud by však iniciativa byla přijata, členské státy by měly spolutvůrce v EU v jejich úsilí o péči o kulturní a jazykové dědictví, byly by schopny sdílet své osvědčené postupy v oblasti ochrany menšin na vědecké úrovni a úsilí o zachování evropské kulturní rozmanitosti by se zvedlo na vyšší kvalitativní úroveň.
EU nepřijala řešení, která by posílila její vícerozměrnost, která se získává zapojením různých stran do řešení vážných problémů a zlepšení ochrany národnostních menšin v EU, nejen deklarativně, ale i prakticky.
Jak bylo zmíněno v našich návrzích, mnoha regionálním a menšinovým jazykům a kulturám v Evropě hrozí zánik a, stejně jako v případě ochrany biologické rozmanitosti, musíme před zmizením včas chránit kultury jako cenný poklad lidstva.
Odpověď z FUEN, jako reakce na rozhodnutí Komise, zní, že se návrhu Inciativy nevzdáváme, že budou prozkoumány všechny další právní a politické možnosti proti rozhodnutí Komise a že FUEN bude i nadále pomáhat Komisi v úsilí zdokonalovat rovnost a lidská práva v Evropě. Text Táňa Novotná Golubićová, foto archiv autorky

Read 33 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 10 2021

V Jednotě číslo 10, která vychází 6. března 2021, čtěte:
- Přehlídka divadel bude až na podzim, rozhodla divadelní rada
- Česká beseda Záhřebského županství dostala nový prostor
- Správní výbor daruvarské Besedy jednal o nadcházejících akcích
- Vztahy Čechů a Chorvatů z pohledu venezuelské studentky
- Setkání s krajanským učitelem a cestovatelem Vladimirem Ivićem
- Představujeme majitele pily Marka Nováka
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi