Odborná porada pedagogických pracovníků

  • Posted on:  čtvrtek, 11 únor 2021 00:00

PLÉNUM POPRVÉ PROBÍHALO ONLINE
Každoročně se na konci ledna v místnostech Českého domu v Daruvaru koná plénum pedagogických pracovníků české menšiny. Letos ale kvůli aktuálním protiepidemickým opatřením proběhlo 29. ledna odpoledne online prostřednictvím MS Teams. Poradkyně pro české školy a školy s výukou v češtině a předsedkyně školní rady Svazu Čechů Jitka Staňová Brdarová uvedla, že je možná právě pohodlí domova důvodem, že odbornou poradu v pátek odpoledne sledovalo přes sedmdesát účastníků.

Na uvítanou dostali slovo hosté. Místožupanka za českou menšinu v Bjelovarsko-bilogorském županství Táňa Novotná Golubićová seznámila přítomné s letošními akcemi v rámci oslav Měsíce mateřského jazyka, které jsou přizpůsobené koronavirové pandemii. Mimo jiné uvedla, že si velice váží práce pedagogických pracovníků v menšinovém školství a slíbila i v budoucnu partnerství a svou pomoc i pomoc županství.
Předsedkyně Svazu Čechů Anna-Marie Štrumlová Tučková se pozastavila nad divnou a nesnadnou současnou dobou, které se všichni musíme umět přizpůsobit. Přes všechna opatření připomněla, že Svaz plánuje všechny akce a zájezdy a podle dané situace je bude uskutečňovat. Popřála všem mnoho inspirace, protože nejlepší učitel je ten, který inspiruje.
Poslanec za českou a slovenskou menšinu Vladimír Bílek poděkoval všem, že se snaží udržet češtinu na dobré úrovni a dodal, že dokud se bude mluvit česky, máme budoucnost, protože musíme pečovat o svou identitu a předávat ji svým dětem.
Příjemné překvapení byl pozdrav v češtině, který si připravil Milan Vukelić, vedoucí Správy pro vzdělávání v menšinovém jazyce a písmu při Ministerstvu vědy a vzdělávání (MZO). Připomněl, že Správa pro národnostní menšiny při MZO má od roku 2020 víc zaměstnanců. Přislíbil svou pomoc a podporu, navíc také proto, že byl i sám za katedrou a ví, že práce s dětmi spočívá na učitelích. Upozornil na dvě důležité věci, které právě probíhají: spolufinancování učebnic, autorských i překladů do češtiny a natáčení videolekcí pro dálkovou výuku online. Těší se na setkání po epidemii a všem popřál úspěchy v práci.
Poprvé v dějinách českého školství v Chorvatsku k českým pedagogickým pracovníkům promluvila ředitelka Agentury pro výchovu a vzdělávání dr. sc. Dubravka Brezaková Stamaćová. Vyjádřila velkou radost, že má možnost oslovit učitele českých škol. Při tom uvedla, že Češi a Chorvaté už po staletí žijí spolu a dobře spolupracují, pochválila také, že první přednáška je o J. A. Komenském.
Připomněla, jak velkou výzvou pro učitele je online výuka, přiblížila, jak se připravuje výuka na HRT 3, a pochválila natáčení online hodin pro výuku českého jazyka a kultury. Uvedla, že po ukončení pandemie ráda navštíví Daruvar a podívá se, jak probíhá výuka v českém jazyce od mateřské až po střední školu.
Vedoucí porady poděkovala za krásná slova a podporu, při čemž připomněla, že v České republice není podobná státní agentura, která by pečovala o vzdělávání učitelů.
Učitelka z České republiky Bohdana Pěva Šolcová připravila přednášku k výročím Jana Amose Komenského, oslavám 430. výročí narození a 350. úmrtí, kterým se v České republice budou věnovat dva roky. Učitelka Šolcová uvedla, že velice těžký osud Učitele národů může být zdrojem síly, duchovní útěchy a naděje v tomto období pandemie a opakovaných zemětřesení. Přiblížila nejen život a dílo Komenského ale i různé zajímavosti o něm, jeho myšlenky a zásady, zájmy. Doporučila k zhlédnutí videa o Komenském, například film Jako letní sníh, která jsou dostupná na internetu a mohou se použít ve výuce. V závěru ukázala nejnovější výtisk knihy J. A. Komenského Labyrint světa a ráj srdce, která je upravená do soudobé češtiny. Kniha je vybavena 50 dvoustrannými kolážemi Miroslava Huptycha, nositele ceny Magnesia Litera 2020, který byl hostem předloňského Našeho jara v Dolanech. Jeho přáním je darovat tuto hodnotnou knihu české menšině v Chorvatsku, do budoucího Českého kulturního centra.  
Další dvě přednášky byly zaměřeny na to, jak si pomoci ve stresových situacích. První se jmenovala Sebelaskavost jako zdroj naší síly. V ní se Kamila Dvořáková z České republiky pokusila nabídnout přítomným laskavější náhled na sebe, což ve výsledku dává víc pozitivní energie a síly. Druhou vedla Ines Došenová z Chorvatska a seznámila v ní, jak se naše tělo chová během stresu a nabídla několik cviků, jak lépe zvládat stresové situace a vyrovnat se s nimi pomocí metod Mindfulness.
V závěru odborné porady měla slovo Jitka Staňová Brdarová. Připomněla sčítání obyvatel, které bude probíhat v roce 2021. Hovořila o nelehkém koronavirovém roce, kdy jsme neuskutečnili mnohé, co bylo v plánu ale zvládli mnohé, co v plánu nebylo. Uvedla, že se kvůli opatřením řada tradičních akcí nemohla uskutečnit, ale o to více se učitelé vzdělávali: česká menšina měla šest porad, kterých se zúčastnilo 131 osob, maďarská měla dvě porady se 137 lidmi, srbská menšina tři se 130 lidmi a italská sedm se 229 účastníky. Připomněla akce v rámci Měsíce mateřského jazyka, který už probíhá, jako každý rok ho zahájilo plénum učitelů. Mira Barberićová seznámila přítomné s akcí Čtení tě mění, kterou do oslav Měsíce mateřského jazyka zařadí Svaz Čechů a zapojí se do ní žáci českých škol s výukou modelem A.
Opatření neprospívají výuce podle modelu C, kde se v jedné skupině učí žáci z několika tříd. Své zkušenosti přítomným přiblížila Mája Burgerová, mluvila také o nahrávání videolekcí. Přes složité uspořádání výuky podle modelu C, zájem o ní je stálý, ba dokonce roste. Nově založená výuka tak probíhá na gymnáziu v Požeze (učí tam Sanja Musilová), také se znovu učí na daruvarské střední Ekonomické a turistické škole (Kristina Kvapilová), po roce se znovu učí v Rijece (Mája Burgerová), zájem by mohl být i v bjelovarské a pakracké zdravotní škole. Na daruvarském gymnáziu probíhá výuka podle modelu B a C, připomněla motivační stipendia Svazu Čechů a Pávíčkovy nadace. Poradkyně uvedla přehled učebnic, autorských a překladů, které NVI Jednota v současnosti připravuje.
V roce 2021 se plánují, kromě soutěže ve čtení v češtině, i tradiční akce Svazu Čechů: přehlídky – folklorní a divadelní, loutkářské a recitační Naše jaro, soutěže – výtvarné a literární Naše jaro a předání uznání nejlepším žákům a mentorům. Oblíbená zimní škola tvořivé dramatiky letos nebude, zimní škola lyžovaní se uskuteční, až to bude možné nebo s jiným sportovním zaměřením. Letos by se měl konat i festival dětské písně v Končenicích. V plánu jsou letní školy v České republice pro žáky 5. tříd v Plzeňském kraji, pro žáky 6. tříd ve Smržovce v Jizerských horách a poznávací vlastivědný zájezd pro žáky 7. tříd a letos i 8. tříd s pobytem v Praze. Mládež se může zapojit do letního folklorního tábora v České republice nebo hudebního tábora ve Tkonu na Pašmanu.
Pro pedagogické pracovníky se připravuje na konci dubna seminář odolnosti vůči stresu s vedoucí Terezou Trnkovou z České republiky a seminář v České republice na začátku října. Další krásnou akcí bude setkání pedagogů všech menšin Chorvatska, které by se mělo uskutečnit letos v květnu v Opatiji. V příštím roce by se toto setkání mělo konat v Daruvaru. Bude to možnost ukázat naše prostředí a menšinový život a školství ostatním menšinám.    Text Jana Staňová, foto js a žp

Read 19 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 10 2021

V Jednotě číslo 10, která vychází 6. března 2021, čtěte:
- Přehlídka divadel bude až na podzim, rozhodla divadelní rada
- Česká beseda Záhřebského županství dostala nový prostor
- Správní výbor daruvarské Besedy jednal o nadcházejících akcích
- Vztahy Čechů a Chorvatů z pohledu venezuelské studentky
- Setkání s krajanským učitelem a cestovatelem Vladimirem Ivićem
- Představujeme majitele pily Marka Nováka
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi